Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Dråben der får bægeret til at flyde over?

Kromann Reumert
03/09/2019
Dråben der får bægeret til at flyde over?
Kromann Reumert logo
Nyt fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: EU-Domstolen afsagde den 19. december 2018 dom i en sag fra Italien, der angik en rammeaftale om renovation. EU-Domstolen udtalte sig blandt andet om betydningen af den i udbudsbekendtgørelsen angivne værdi af en rammeaftale. Udtalelsen har givet anledning til en række diskussioner om forståelsen og rækkevidden heraf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er nu kommet med deres ‒ ikke så fleksible ‒ vurdering af dommen.


C-216/17 - Autoritá 


Sagen drejede sig om en rammeaftale om renovation, indsamling og bortskaffelse af affald, som var indgået med en lokal myndighed for sundhed og social omsorg i Garda. I udbudsbetingelserne var medtaget en klausul, som gav mulighed for, at andre tilsvarende myndigheder (som var nævnt i klausulen) kunne tiltræde rammeaftalen på tilsvarende vilkår.

Den lokale myndighed for sund og social omsorg i Valcamonica, dvs. en anden myndighed, ønskede efterfølgende at tiltræde rammeaftalen. EU-Domstolen fandt, at tiltrædelsen af rammeaftalen var i overensstemmelse med udbudsretten, da muligheden blandt andet var specifikt anført i udbudsbetingelserne.

EU-Domstolen skulle endvidere tage stilling til et spørgsmål om mængden af ydelser, som den tiltrædende myndighed kunne aftage, da dette ikke var angivet i udbudsmaterialet. EU-Domstolen udtalte i den forbindelse:

"Det følger heraf, at den ordregivende myndighed, der oprindeligt var part i rammeaftalen, kun kan forpligte sig i eget navn og på vegne af andre ordregivende myndigheder, der er klart udpeget i denne aftale, inden for grænserne af en bestemt mængde, og at når denne grænse er nået, vil den pågældende aftale have udtømt sine virkninger." (Præmis 61) (Kromann Reumerts fremhævelse med understregning.)

Spørgsmålet om rækkevidden af EU-Domstolens udtalelser har efterfølgende været ‒ til tider heftigt ‒ diskuteret i udbudsretlige kredse. Og nu bidrager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til de videre diskussioner.


Er bægeret fyldt?


Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at dommen har generel rækkevidde, og at EU-Domstolens udtalelser derfor vil være gældende for alle rammeaftaler. Det gælder både rammeaftaler med én leverandør og rammeaftaler med flere leverandører.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer desuden, at ordregivere, uanset om der er én eller flere, skal angive den maksimale mængde eller værdi af ydelserne omfattet af rammeaftalen. Hvis det samlede træk på rammeaftalen når loftet, dvs. den oplyste, maksimale mængde eller værdi, er rammeaftalens virkning udtømt, og der kan derfor ikke længe-re (lovligt) trækkes på rammeaftalen. Hvis flere ordregivere kan trække på rammeaftalen, vil det naturligt føre til en større usikkerhed i forhold til den angivne mængde/værdi, særligt hvis der er tale om en rammeaftale, der indgås af en indkøbscentral. Det er ikke desto mindre Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det også gælder i disse tilfælde.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker desuden, at det vil være i strid med proportionalitets- og gennemsigtighedsprincippet, hvis den angivne mængde eller værdi sættes kunstigt højt. Der vil selvfølgelig være en vis usikkerhed forbundet med ‒ og dermed også en vis margin for ‒ angivelsen af mængden eller værdien.

Endelig bemærker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at ordregivere kan (prøve) at imødegå udfordringen med at ramme 'det rigtige loft' ved at anvende optioner, ændringsklausuler og reglerne for ændring af en kontrakt i dens levetid. Særligt for så vidt angår optioner, synes dette ikke umiddelbart at løse de udfordringer, som dommen ‒ ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering ‒ medfører. Disse skal jo netop medregnes i den angivne mængde/værdi af rammeaftalen.


Kromann Reumerts kommentarer


Dommen, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udlægning af den, rejser en række spørgsmål af såvel juridisk som mere praktisk karakter. Hvor meget skal der f.eks. til, for at den angivne mængde eller værdi er sat for højt? Må man tildele, hvis de evalueringstekniske priser på alle indkomne tilbud er over den angivne værdi? Hvis en indkøbscentrals rammeaftale er ved at være udtømt, risikerer man så en "slutspurt" med uforholdsmæssigt store ordre, når loftet er ved at være nået?
Både EU-Domstolens afgørelse i sig selv og såmænd også Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelse kan og vil blive genstand for yderligere (heftige) drøftelser; og på visse fronter efterlades man også med flere spørgsmål end svar. Det har styrelsen også konstateret. Der er således allerede nu ‒ to dage efter offentliggørelsen ‒ annonceret at en revide-ret vurdering måske er på vej ‒ forhåbentlig med svar på de spørgsmål, situationen rejser.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens notat 

 

 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
18/08/2021
Udbud, Konkurrenceret, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Den britiske konkurrencemyndighed slår hårdt ned på prisstigninger i lægemiddelindustrien
Den britiske konkurrencemyndighed slår hårdt ned på prisstigninger i lægemiddelindustrien
06/08/2021
Life Science & Health Care, Konkurrenceret
Udkast til ny vertikal gruppefritagelsesordning og vertikale retningslinjer offentliggjort
Udkast til ny vertikal gruppefritagelsesordning og vertikale retningslinjer offentliggjort
03/08/2021
Konkurrenceret
Konkurrenceankenævnet: Hugo Boss udvekslede ulovlige informationer
Konkurrenceankenævnet: Hugo Boss udvekslede ulovlige informationer
14/07/2021
Konkurrenceret
Ny lov om urimelig handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden
Ny lov om urimelig handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden
30/06/2021
Konkurrenceret
Nyt om konkurrenceklausuler
Nyt om konkurrenceklausuler
31/05/2021
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted