Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Domsfældelse i Ateas bestikkelsessager

Horten
30/03/2017
Domsfældelse i Ateas bestikkelsessager


Østre Landsret har afsagt dom i to bestikkelsessager, hvor Atea har foræret iPhones, iPads og andet it-udstyr til to ledende medarbejdere i Københavns Kommune og hos DSB.


De to tiltalte var i perioden for forseelserne ansat i henholdsvis en overordnet ledende stilling i Københavns Kommune og hos DSB. De tiltalte havde i en periode fra 2010 til 2012 modtaget iPhones, iPads og andet it-udstyr fra Atea.

Byretten fandt i december 2016 de tiltalte skyldige i modtagelse af bestikkelse - en dom som de tiltalte efterfølgende ankede til Østre Landsret med påstand om frifindelse.


IKKE KOMPETENCE TIL AT TRÆFFE BESLUTNINGER


Under retssagen for Østre Landsret afgav de tiltalte supplerende forklaringer. De tiltalte tilkendegav, at de ikke havde haft kompetence til at træffe beslutninger om indkøb af it-udstyr. Begge havde dog, qua deres ledende stillinger, haft indflydelse på it-indkøb – den ene tiltalte var eksempelvis en del af det team, som var ansvarligt for at udarbejde og gennemføre udbud.


UDLEVERING AF TESTUDSTYR VAR IKKE UALMINDELIGT


De tiltalte forklarede i øvrigt, at en del af det pågældende it-udstyr var udleveret med henblik på, at de tiltalte skulle udføre test på produkterne. Det blev bemærket, at det var normal kutyme i branchen, at leverandører stillede deres produkter til rådighed for test hos kunderne med henblik på, at kunderne senere kunne købe de pågældende produkter. Den ene tiltalte havde i den forbindelse overleveret en Samsung Galaxy telefon til sin 19-årige søn, for at teste om telefonen kunne klare sønnens hårdhændede behandling.

Et vidne fra Atea bekræftede under afhøringen i Østre Landsret, at det ikke var ualmindeligt, at Atea udleverede testudstyr til store kunder. Testudstyret blev ikke altid registreret hos Atea, og ofte blev udstyret ikke tilbageleveret, da det ikke længere havde nogen salgsværdi for Atea.

De tiltalte gjorde i øvrigt opmærksomme på, at de hver især i en række situationer havde bedt om at få udleveret fakturaer på de udleverede it-produkter, men uden held.


ØSTRE LANDSRET ÆNDRER BYRETTENS DOM


De tiltalte blev af Østre Landsret fundet skyldige i at have modtaget bestikkelse fra Atea i form af iPhones, iPads og it-udstyr for værdier af henholdsvis i hvert fald 24.000 kr. og 15.000 kr.

De tiltalte blev dømt efter straffelovens § 144, som blandt andet forbyder bestikkelse modtaget af personer i dansk offentlig tjeneste eller hverv.

Østre Landsret lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på, at de tiltalte i de fleste tilfælde selv havde været aktive med hensyn til at erhverve de pågældende it-produkter, samt at de begge indtog ledende stillinger med overordnet ansvar for it.

Under hensyn til den periode, der var gået siden forholdene blev begået, samt værdien af de opnåede uberettigede fordele, fandt landsretten det ikke påkrævet, at fængselsstraffene skulle fuldbyrdes. Der forelå i øvrigt ikke oplysninger om øvrige pligtstridige forhold.

På den anden side fandt landsretten henset til de ledende stillinger, som de tiltalte havde indtaget, at en rent betinget dom ikke var tilstrækkelig. For begge de tiltalte blev straffen derfor gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Østre Landsret ændrede dermed byrettens dom. De tiltalte var i byretten fundet skyldige i bestikkelse vedrørende værdier af henholdsvis 43.359 kr. og 15.835,34 kr. og straffet med ubetinget fængsel i henholdsvis 4 måneder og 60 dage.


BESTIKKELSE TAGES ALVORLIGT, SÅ VÆR PÅPASSELIG 


Selvom Østre Landsret omgjorde staffen fra ubetinget til betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, er dommen stadigvæk et godt eksempel på, at bestikkelse er en alvorlig overtrædelse af straffeloven.

Det er væsentligt at bemærke, at selv inden for brancher hvor det er normal kutyme, at udvalgte medarbejdere får udleveret testprodukter, skal medarbejderne være påpasselige. I det omfang det er muligt og lovligt at beholde produkter mod betaling, skal betaling ske – hvis ikke skal produkterne returneres efter en rimelig prøveperiode. Ansvaret for, at bestikkelse ikke forekommer, påhviler den enkelte. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny regulering af demokratiske virksomheder
Ny regulering af demokratiske virksomheder
03/07/2024
Selskabsret, Øvrige
Regeringen offentliggør ny strategi for iværksætteri
Regeringen offentliggør ny strategi for iværksætteri
04/07/2024
Øvrige
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
05/07/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
08/07/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige, Finansiering og bankret
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
11/07/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted