Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Discountpris uden betydning: Groft uagtsomt at stille presenningstrailer ulåst og ubevogtet

IUNO
01/12/2016
Discountpris uden betydning: Groft uagtsomt at stille presenningstrailer ulåst og ubevogtet
IUNO logo


En speditør skulle betale godt 100.000 Euro i erstatning for ca. 450 computere, som blev stjålet under en transport fra Tyskland til Danmark. Computerne blev transporteret som almindeligt stykgods med en presenningstrailer. Sø- og Handelsretten afgjorde, at speditøren var erstatningsansvarlig, og at chaufføren havde handlet groft uagtsomt ved at hensætte traileren ulåst og uden opsyn på en parkeringsplads.
En tysk speditør havde et samarbejde med en dansk speditør omkring transporter mellem Tyskland og Danmark. Da den tyske speditør i september 2014 skulle forestå en transport af computere for en tysk IT-distributør, viderekontraherede den tyske speditør derfor opgaven til den danske speditør. Den danske speditør havde gennem tiden påtaget sig over hundrede transporter for den tyske speditørs kunde.

Den konkrete transport angik levering af 600 computere i Danmark. Den danske speditør viderekontraherede transporten til en fast ekstern tranportør, som skulle udføre transporten.

På det udstedte CMR-fragtbrev, laste- samt følgesedlen var det angivet, at transporten vedrørte ”COMPUTER EQUIPMENTS”.


Tyveri fra traileren


Fredag den 12. september 2014 læssede afsender computerne i en presenningstrailer, som efterfølgende blev hentet af chaufføren. Herefter hensatte chaufføren traileren på en parkeringsplads i Hamborg, mens han var hjemme på weekend. Traileren var hensat både ulåst og uden opsyn.

Da chaufføren kom for at hente traileren, opdagede han, at størstedelen af godset var væk.

Parterne havde i marts 2013 oplevet et lignende tyveri, idet der også var blevet stjålet computere under transport fra Tyskland til Danmark. Dette tyveri vedrørte et mindre antal computere, og parterne havde opnået en forligsmæssig løsning.

Tyveriet af de 450 computere medførte derimod, at den danske speditør fremsatte negativt anerkendelsessøgsmål mod den tyske speditør, om at den danske speditør alene kunne pålægges et begrænset ansvar. Den tyske speditør, som var blevet dømt til at betale erstatning til vareejer ved de tyske domstole, krævede fuld erstatning.


Var der påkrævet særlige sikkerhedsforanstaltninger?


Den danske og tyske speditør diskuterede under sagen, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der havde været aftalt. Som led i samarbejdet havde den tyske speditør udarbejdet en ”sikkerhedsmanual”, som skulle sikre, at gods blev transporteret med den fornødne sikkerhed. Sikkerhedsmanualen opererede med fire sikkerhedsniveauer, som var beskrevet ved kategori A, B, C og D. A udgjorde kategorien for sensitive transporter, som krævede restriktive forholdsregler. Den tyske speditør havde registreret, at hovedparten af det transporterede gods var i kategori B.

Den danske speditør mente, at denne hverken havde set eller var bekendt med den tyske speditørs sikkerhedsmanual. Ifølge speditøren var det praksis mellem parterne, at godset blev transporteret som stykgods og ikke som værdigods. Speditøren påstod endvidere, at de krav, som relaterede sig til kategori B efter sikkerhedsmanualen, ikke var forenelige med den pris, som var udbudt for transporterne.

Den tyske speditør påstod derimod, at den danske speditør var bekendt med indholdet af sikkerhedsmanualen. Speditøren fremførte endvidere, at selv hvor den danske speditør ikke var bekendt med manualen, fremgik godsets art under alle omstændigheder af selve følgesedlen for transporten.


Sø- og Handelsretten: Henstilling af ulåst trailer var groft uagtsomt


Sø- og Handelsretten fastslog, at den danske speditør var erstatningsansvarlig for godsets bortkomst, som skete under transport ved tyveri fra traileren, og at det ikke var godtgjort, at skaden ikke kunne være undgået, jf. CMR-loven § 24, stk. 2.

Sø- og Handelsretten mente endvidere, at der var udvist grov uagtsomhed, og at den danske speditør derfor var afskåret fra at påberåbe sig ansvarsbegrænsningsreglen i CMR-loven.

Retten lagde betydelig vægt på, at chaufføren havde efterladt en ulåst presenningstrailer over en weekend på en parkeringsplads i et industrikvarter, som var ubevogtet og uden belysning.

Det havde i den forbindelse ikke betydning, om parterne alene havde aftalt betaling for en stykgodstransport, eller hvilket kendskab den danske speditør havde til forsendelsens art eller den tyske speditørs sikkerhedsmanual. Chaufførens placering af traileren under de anførte omstændigheder og forhold indebar under alle omstændigheder en så nærliggende risiko for tyveri, at der var handlet groft uagtsomt.


IUNO mener:


Dommen illustrerer det ansvar som transportøren er underlagt i forhold til at tage vare på godset, herunder i forhold til hvilke sikkerhedsforanstaltninger, som transportøren skal sørge for. Sørger transportøren ikke for et vist niveau af sikkerhed, vil det være groft uagtsomt, og transportøren har ikke mulighed for at begrænse sit erstatningsansvar. Tilsyneladende har det ikke betydning, om der er tale om en ”discounttransport”.

Dommen er dermed et udtryk for denne nedre grænse for transportørens adfærd, som gælder uanset de nærmere omstændigheder omkring godsets art og aftalte foranstaltninger. Det kan være groft uagtsomt at hensætte en ulåst og ubevogtet trailer, uanset om chaufføren er bekendt med godsets værdi eller ej og uanset hvad der konkret måtte være aftalt om sikkerhedsforanstaltninger.

Dommen er i tråd med en dom fra 13. juni 2016 om en transportør som var ansvarlig for tobakstyveri fra en presenningstrailer. Her fastslog Sø- og Handelsretten, at det er op til transportøren selv, at sige fra over for speditøren, hvis det ikke er forsvarligt at foretage transporten, som speditøren ønsker.

[Sø- og Handelsrettens dom af 11. oktober 2016, H-54-15]


Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedInGå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
07/09/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning
Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning
06/09/2021
Transportret
Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk
Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk
03/09/2021
Transportret
Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021:  Forældelsesfristen på ét år for krav iht. NSAB 2015 gælder  også ved skade forvoldt ved grov uagtsomhed
Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021: Forældelsesfristen på ét år for krav iht. NSAB 2015 gælder også ved skade forvoldt ved grov uagtsomhed
24/08/2021
Transportret
Afvisning af skib var befragters ansvar
Afvisning af skib var befragters ansvar
05/07/2021
Transportret, Kontraktret
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
28/04/2021
Transportret, Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted