Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Disciplinære sanktioner

Focus Advokater
13/06/2017
Disciplinære sanktioner
Som arbejdsgiver kan man stå i mange forskellige situationer, hvor man føler sig nødsaget til at reagere over for en medarbejder. Det kan f.eks. være fordi, der er samarbejdsvanskeligheder mellem ledelsen og medarbejderen, at medarbejderen mangler de evner, der er nødvendige for at kunne passe sit job, at medarbejderen tilsidesætter almindelig god adfærd, at medarbejderen nægter at udføre sit arbejde og mange andre situationer. Arbejdsgiver har herefter en række muligheder for at reagere over for en medarbejders adfærd. Denne artikel vil gennemgå muligheden for at give en advarsel/flere advarsler, muligheden for at opsige og muligheden for at bortvise medarbejderen..


Advarsel


Arbejdsgiveren kan give medarbejderen en advarsel, hvis der et ønske om, at denne skal ændre adfærd. Der er som udgangspunkt ingen regler for, hvornår en advarsel kan gives, og hvordan den skal udformes. Det anbefales dog, at advarslen indeholder en klar – og af bevismæssige grunde– skriftlig tilkendegivelse om, at et nærmere beskrevet forhold udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet, og at gentagelse af det pågældende forhold kan få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder opsigelse eller bortvisning. Advarslen bruges derfor typisk ved mindre gentagne tilsidesættelser fra medarbejderens side.


Opsigelse


Arbejdsgiveren kan opsige medarbejderen, hvis denne misligholder ansættelsesforholdet, og misligholdelsen er så alvorlig, at samarbejdet ikke kan fortsætte, eller hvis medarbejderen er sygemeldt, og der ikke er udsigter til, at medarbejderen kan vende tilbage inden for den nærmeste fremtid. I den forbindelse skal man som arbejdsgiver være opmærksom på, om medarbejderen er beskyttet mod usaglig opsigelse. I det tilfælde skal der være et tilstrækkeligt grundlag til en opsigelse, hvilket altid vil kræve en konkret vurdering af sagens omstændigheder.


Bortvisning


Arbejdsgiveren kan bortvise medarbejderen, hvis denne groft misligholder ansættelsesforholdet. Der kan f.eks. være tale om, at medarbejderen er udeblevet fra arbejdet, eller at medarbejderen har haft et sammenstød med en leder eller kollega på trods af, at det er blevet indskærpet over for medarbejderen, at en sådan situation kan få ansættelsesretlige konsekvenser. En bortvisning indebærer, at ansættelsesforholdet ophæves med det samme, og lønudbetalingen stoppes. Det er vigtigt, at man som arbejdsgiver reagerer straks efter, at misligholdelsen konstateres, idet det får betydning i forhold til vurderingen af, hvorvidt bortvisningen er berettiget. Dvs. at arbejdsgiver ikke kan forholde sig passiv i flere dage/uger, inden bortvisningen iværksættes. Arbejdsgiver har dog mulighed for at undersøge forholdet nærmere. Her skal medarbejderen informeres omkring, at det undersøges, og at det kan medføre en eventuel bortvisning.

Opsummerende kan det fastslås, at arbejdsgiver altid har muligheden for at give en medarbejder en advarsel. Det kan dog få betydning i vurderingen af en senere opsigelse/bortvisning på baggrund af advarslen, hvorvidt der er tale om en reel advarsel. Arbejdsgiver må altså ikke give en advarsel for ”nemmere” at kunne slippe af med medarbejderen. Det kan desuden fastslås, at der ikke kan siges noget generelt om, hvornår en opsigelse eller en bortvisning er berettiget. Det vil altid kræve en konkret vurdering af ansættelsesforholdet og misligholdelsen. Focus Advokater anbefaler derfor, at der ikke skrides til opsigelse eller bortvisning, inden sagen er blevet ordentligt undersøgt og dokumenteret.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted