Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Direktør havde krav på passende varsel

IUNO
17/01/2017
Direktør havde krav på passende varsel
IUNO logo


En direktør blev ansat i en virksomhed, men direktørkontrakten blev ikke underskrevet. Vestre Landsret afviste blandt andet af den grund, at det kontraktbestemte opsigelsesvarsel var gældende. Direktøren havde dog krav på et passende varsel, som landsretten fastsatte til 6 måneder.

En direktør blev ansat med virkning fra februar 2012, hvor han også blev præsenteret som direktør over for de øvrige ansatte og virksomhedens samarbejdspartnere. Der havde forud for ansættelsen været drøftelser omkring aftalevilkår i direktørkontrakten, men kontrakten blev ikke underskrevet af parterne.

Samarbejdsvanskeligheder førte til, at direktøren blev opsagt i november 2013 til fratræden i februar 2014.

Direktøren lagde efterfølgende sag an mod virksomheden, da han mente, at opsigelsesvilkårene i den ikke-underskrevne direktørkontrakt var gældende. Derudover gjorde han krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse efter funktionærloven.

Virksomheden mente ikke, at den ikke-underskrevne kontrakt kunne gøres gældende og henviste i øvrigt under sagen til, at samarbejdet kunne have været ophævet på grund af medarbejderens chikanøse adfærd over for nogle af de ansatte.


Aftalens opsigelsesvarsel gjaldt ikke


Hverken byretten eller landsretten fandt, at virksomheden kunne have opsagt direktøren på grund af sexchikane. Virksomheden havde haft kendskab til disse forhold på opsigelsestidspunktet, men forholdene var ikke nævnt i opsigelsesbrevet eller på de afholdte møder mellem parterne. Der var derfor udvist passivitet i relation til dette forhold.

Ved vurderingen af, om funktionærloven fandt anvendelse, lagde byretten blandt andet vægt på, at direktøren havde ansvaret for driften samt vidnernes forklaring om, at de opfattede ham som direktør. Landsretten var enig i, at der var tale om en reel direktør, som derfor ikke var omfattet af funktionærlovens regler.

For så vidt angår opsigelsesvarslet, indeholdt direktørkontrakten en bestemmelse om et opsigelsesvarsel på tre måneder, med den begrænsning, at direktøren ikke kunne opsiges indtil en ejendom var overdraget til en anden virksomhed. Samtidig indeholdt kontrakten en bestemmelse om prøvetid uden mulighed for opsigelse.

I modsætning til byretten fandt landsretten ikke, at direktørkontrakten, og herunder opsigelsesvarslet, var vedtaget mellem parterne. Landsretten lagde vægt på, at aftalen ikke var underskrevet, at aftalens bestemmelser indbyrdes stred imod hinanden, og at den pågældende ejendom ikke var blevet overdraget. Medarbejderen havde som følge heraf krav på et passende opsigelsesvarsel, som retten fastsatte til 6 måneder henset til stillingens karakter og ansættelsens længde.


IUNO mener


Afgørelsen illustrerer vigtigheden af at sikre, at ansættelseskontrakten underskrives, hvis man vil påberåbe sig aftalens vilkår. Det er ikke altid tilstrækkeligt, at parterne har handlet i overensstemmelse med kontrakten, hvis den ikke er underskrevet.

Dommen er derudover endnu et eksempel på, at retten konkret går ind og vurderer, om en medarbejder er funktionær eller direktør.

IUNO anbefaler, at virksomhederne sørger for, at der altid indgås en skriftlig ansættelseskontrakt, og at virksomheden sikrer sig, at aftalen underskrives af begge parter og at virksomheden gemmer et eksemplar i personalemappen. I forbindelse med nyansættelser og forfremmelser bør virksomheden desuden altid få foretaget en vurdering af om en ledende medarbejder er funktionær eller direktør, forinden kontrakten udarbejdes.

[Vestre Landsrets dom af 28. september 2016 i sag B-1815-15]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
I går
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
15/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
09/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
06/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
01/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
31/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted