Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Direktør havde krav på passende varsel

IUNO
17/01/2017
Direktør havde krav på passende varsel


En direktør blev ansat i en virksomhed, men direktørkontrakten blev ikke underskrevet. Vestre Landsret afviste blandt andet af den grund, at det kontraktbestemte opsigelsesvarsel var gældende. Direktøren havde dog krav på et passende varsel, som landsretten fastsatte til 6 måneder.

En direktør blev ansat med virkning fra februar 2012, hvor han også blev præsenteret som direktør over for de øvrige ansatte og virksomhedens samarbejdspartnere. Der havde forud for ansættelsen været drøftelser omkring aftalevilkår i direktørkontrakten, men kontrakten blev ikke underskrevet af parterne.

Samarbejdsvanskeligheder førte til, at direktøren blev opsagt i november 2013 til fratræden i februar 2014.

Direktøren lagde efterfølgende sag an mod virksomheden, da han mente, at opsigelsesvilkårene i den ikke-underskrevne direktørkontrakt var gældende. Derudover gjorde han krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse efter funktionærloven.

Virksomheden mente ikke, at den ikke-underskrevne kontrakt kunne gøres gældende og henviste i øvrigt under sagen til, at samarbejdet kunne have været ophævet på grund af medarbejderens chikanøse adfærd over for nogle af de ansatte.


Aftalens opsigelsesvarsel gjaldt ikke


Hverken byretten eller landsretten fandt, at virksomheden kunne have opsagt direktøren på grund af sexchikane. Virksomheden havde haft kendskab til disse forhold på opsigelsestidspunktet, men forholdene var ikke nævnt i opsigelsesbrevet eller på de afholdte møder mellem parterne. Der var derfor udvist passivitet i relation til dette forhold.

Ved vurderingen af, om funktionærloven fandt anvendelse, lagde byretten blandt andet vægt på, at direktøren havde ansvaret for driften samt vidnernes forklaring om, at de opfattede ham som direktør. Landsretten var enig i, at der var tale om en reel direktør, som derfor ikke var omfattet af funktionærlovens regler.

For så vidt angår opsigelsesvarslet, indeholdt direktørkontrakten en bestemmelse om et opsigelsesvarsel på tre måneder, med den begrænsning, at direktøren ikke kunne opsiges indtil en ejendom var overdraget til en anden virksomhed. Samtidig indeholdt kontrakten en bestemmelse om prøvetid uden mulighed for opsigelse.

I modsætning til byretten fandt landsretten ikke, at direktørkontrakten, og herunder opsigelsesvarslet, var vedtaget mellem parterne. Landsretten lagde vægt på, at aftalen ikke var underskrevet, at aftalens bestemmelser indbyrdes stred imod hinanden, og at den pågældende ejendom ikke var blevet overdraget. Medarbejderen havde som følge heraf krav på et passende opsigelsesvarsel, som retten fastsatte til 6 måneder henset til stillingens karakter og ansættelsens længde.


IUNO mener


Afgørelsen illustrerer vigtigheden af at sikre, at ansættelseskontrakten underskrives, hvis man vil påberåbe sig aftalens vilkår. Det er ikke altid tilstrækkeligt, at parterne har handlet i overensstemmelse med kontrakten, hvis den ikke er underskrevet.

Dommen er derudover endnu et eksempel på, at retten konkret går ind og vurderer, om en medarbejder er funktionær eller direktør.

IUNO anbefaler, at virksomhederne sørger for, at der altid indgås en skriftlig ansættelseskontrakt, og at virksomheden sikrer sig, at aftalen underskrives af begge parter og at virksomheden gemmer et eksemplar i personalemappen. I forbindelse med nyansættelser og forfremmelser bør virksomheden desuden altid få foretaget en vurdering af om en ledende medarbejder er funktionær eller direktør, forinden kontrakten udarbejdes.

[Vestre Landsrets dom af 28. september 2016 i sag B-1815-15]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted