Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

DHAB 2016 – nye standard­betingelser for danske havne­virksomheder

Kromann Reumert
16/02/2017
DHAB 2016 – nye standard­betingelser for danske havne­virksomheder
Kromann Reumert logo
En ny version af Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DHAB) er nu vedtaget. De nye DHAB 2016-betingelser afløser DHAB 2007 og kan anvendes fra den 31. januar 2017. DHAB 2016 byder på en række ændringer blandt andet vedrørende betingelsernes anvendelsesområde, krydsfladen til DSAF og NSAB, panteret, ansvarsgrundlag, ansvarsbegrænsning og toldkrav.

DHAB (Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser) er standardbetingelser, som i vidt omfang anvendes af danske havnevirksomheder som grundlag for aftaler om havnearbejde. Betingelserne vedrører navnlig stevedoring, men er ikke begrænset hertil. Betingelserne kan også anvendes ved andre arbejdsopgaver, som relaterer sig til havnearbejde og stevedoring, herunder f.eks. oplagring.

DHAB 2016 afløser DHAB 2007, som i sin tid afløste DHAB 2002 og Dansk Stevedoreforenings Almindelige Bestemmelser fra 1985. Ifølge Danske Havnevirksomheder er der tale om en gennemgang og modernisering af betingelserne.

Ændringerne bærer præg af, at man fra havnevirksomhedernes side har ønsket, at DHAB i højere grad skal tage højde for, at havnevirksomhederne påtager sig flere opgaver udover stevedoring i traditionel forstand. Ændringerne bærer også præg af, at havnevirksomhederne har ønsket at beskytte sig mod bestemte krav, herunder krav i anledning af toldbehandlingsopgaver.

Blandt ændringerne i DHAB 2016 kan navnlig fremhæves følgende:

 • Definitionsafsnittet er udbygget med bl.a. nye og brede definitioner af ”Gods” og ”Farligt Gods”. Definitionen af ”Opgave” er også ændret, så ethvert opdrag eller tiltag, som generelt falder ind under eller konkret relaterer sig til havnearbejde og stevedoring, er omfattet.

 • Betingelserne kan fremover kun anvendes af medlemmer af Danske Havnevirksomheder. Det står således nu udtrykkeligt i betingelserne, at de ikke finder anvendelse og ikke er gyldige medmindre den part, der fremstår som havnevirksomhed eller tilsvarende medkontrahent ved aftalens indgåelse er gyldigt medlem af Danske Havnevirksomheder.

 • Der er tilføjet en bestemmelse vedrørende krydsfladen mellem DHAB, DSAF (Dansk Skibsmæglerforenings Almindelige Forretningsbetingelser) og NSAB (Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser). Hvis havnevirksomheden påtager sig forpligtelser, som falder uden for DHAB, men inden for DSAF, skal DSAF i stedet finde anvendelse, hvis disse betingelser i øvrigt er gyldigt vedtaget. Hvis havnevirksomheden påtager sig forpligtelser, som falder uden for DHAB og DSAF, men inden for NSAB, skal NSAB i stedet finde anvendelse, hvis de i øvrigt er gyldigt vedtaget.

 • Havnevirksomhedens muligheder for at udøve pant og tilbageholdsret i gods, dokumenter, kontanter mv. er blevet udvidet.

 • Ordregiver er ansvarlig på objektivt grundlag (dvs. ansvar uden skyld) for skade og tab, som havnevirksomheden måtte lide på person, ting eller miljø som følge af brud på bestemmelser eller principper om farligt gods.

 • Ordregiver er også ansvarlig på objektivt grundlag, og skal skadesløsholde havnevirksomheden for skade og tab, som havnevirksomheden måtte lide som følge af ordregivers fejl i en række oplistede situationer (forkerte oplysninger om godset, mangelfuld mærkning, fejlagtig stuvning, surring eller sikring, skadevoldende egenskaber ved godset, brud på toldbestemmelser mv.).

 • Havnevirksomheden kan også påberåbe sig de bestemmelser i betingelserne, som udelukker eller begrænser erstatningsansvarets størrelse, hvis der kræves erstatning på andet grundlag end aftale, herunder ved påberåbelse af reglerne eller principperne om produktansvar, direkte krav eller deliktskrav.

 • Havnevirksomhedens ansvar er begrænset til SDR 25.000 pr. skadesbegivenhed og SDR 500.000 samlet, hvis der er flere skadelidte ordregivere ved én og samme hændelse. Hvis ordregiver rejser kravet mod tredjemand, som derefter rejser kravet mod havnevirksomheden, og havnevirksomheden på den måde (ad omveje) kommer til at betale mere end ansvarsbegrænsningen, skal ordregiver skadesløsholde havnevirksomheden for forskellen.

 • Ansvarsbegrænsningen gælder, selvom havnevirksomheden har handlet groft uagtsomt.

 • Ansvarsbegrænsningen på SDR 25.000 / SDR 500.000 omfatter også renter og sagsomkostninger. Miljøskade, personskade og dødsfald er også omfattet.

 • Betingelserne er ændret flere steder for at tage højde for, at havnevirksomheden kan påtage sig opgaver i forbindelse med toldbehandling. Der er bl.a. tilføjet en specifik bestemmelse om toldkrav, hvoraf fremgår, at havnevirksomhedens ansvar for brud på toldregler eller toldforskrifter er begrænset på samme måde som øvrige krav til SDR 25.000 / SDR 500.000. Hvis havnevirksomheden pålægges en bøde for at have brudt gældende toldregler, eller der i et sådant tilfælde fremsættes andet krav over for havnevirksomheden, som overstiger ansvarsbegrænsningen, skal ordregiver betale den overskydende del samt havnevirksomhedens omkostninger ved at behandle sagen. Dette gælder uanset om havnevirksomheden har handlet retsstridigt.


  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Erfaren Jurist søges til en kontorchefstilling i Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling’s boligafdeling
Jurist til skadeafdeling
Advokatfuldmægtig inden for insolvens
Forretningsorienteret og engageret jurist til DRs internationale salgsafdeling
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Genarrest af skib var nødvendig og lovlig
Genarrest af skib var nødvendig og lovlig
06/10/2021
Søret, Transportret
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
20/09/2021
Transportret, Søret, Kontraktret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
07/09/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning
Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning
06/09/2021
Transportret
Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk
Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk
03/09/2021
Transportret
Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021: Forældelsesfristen på ét år for krav iht. NSAB 2015 gælder også ved skade forvoldt ved grov uagtsomhed
Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021: Forældelsesfristen på ét år for krav iht. NSAB 2015 gælder også ved skade forvoldt ved grov uagtsomhed
24/08/2021
Transportret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted