Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

DHAB 2016 – nye standard­betingelser for danske havne­virksomheder

Kromann Reumert
16/02/2017
DHAB 2016 – nye standard­betingelser for danske havne­virksomheder
En ny version af Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DHAB) er nu vedtaget. De nye DHAB 2016-betingelser afløser DHAB 2007 og kan anvendes fra den 31. januar 2017. DHAB 2016 byder på en række ændringer blandt andet vedrørende betingelsernes anvendelsesområde, krydsfladen til DSAF og NSAB, panteret, ansvarsgrundlag, ansvarsbegrænsning og toldkrav.

DHAB (Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser) er standardbetingelser, som i vidt omfang anvendes af danske havnevirksomheder som grundlag for aftaler om havnearbejde. Betingelserne vedrører navnlig stevedoring, men er ikke begrænset hertil. Betingelserne kan også anvendes ved andre arbejdsopgaver, som relaterer sig til havnearbejde og stevedoring, herunder f.eks. oplagring.

DHAB 2016 afløser DHAB 2007, som i sin tid afløste DHAB 2002 og Dansk Stevedoreforenings Almindelige Bestemmelser fra 1985. Ifølge Danske Havnevirksomheder er der tale om en gennemgang og modernisering af betingelserne.

Ændringerne bærer præg af, at man fra havnevirksomhedernes side har ønsket, at DHAB i højere grad skal tage højde for, at havnevirksomhederne påtager sig flere opgaver udover stevedoring i traditionel forstand. Ændringerne bærer også præg af, at havnevirksomhederne har ønsket at beskytte sig mod bestemte krav, herunder krav i anledning af toldbehandlingsopgaver.

Blandt ændringerne i DHAB 2016 kan navnlig fremhæves følgende:

 • Definitionsafsnittet er udbygget med bl.a. nye og brede definitioner af ”Gods” og ”Farligt Gods”. Definitionen af ”Opgave” er også ændret, så ethvert opdrag eller tiltag, som generelt falder ind under eller konkret relaterer sig til havnearbejde og stevedoring, er omfattet.

 • Betingelserne kan fremover kun anvendes af medlemmer af Danske Havnevirksomheder. Det står således nu udtrykkeligt i betingelserne, at de ikke finder anvendelse og ikke er gyldige medmindre den part, der fremstår som havnevirksomhed eller tilsvarende medkontrahent ved aftalens indgåelse er gyldigt medlem af Danske Havnevirksomheder.

 • Der er tilføjet en bestemmelse vedrørende krydsfladen mellem DHAB, DSAF (Dansk Skibsmæglerforenings Almindelige Forretningsbetingelser) og NSAB (Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser). Hvis havnevirksomheden påtager sig forpligtelser, som falder uden for DHAB, men inden for DSAF, skal DSAF i stedet finde anvendelse, hvis disse betingelser i øvrigt er gyldigt vedtaget. Hvis havnevirksomheden påtager sig forpligtelser, som falder uden for DHAB og DSAF, men inden for NSAB, skal NSAB i stedet finde anvendelse, hvis de i øvrigt er gyldigt vedtaget.

 • Havnevirksomhedens muligheder for at udøve pant og tilbageholdsret i gods, dokumenter, kontanter mv. er blevet udvidet.

 • Ordregiver er ansvarlig på objektivt grundlag (dvs. ansvar uden skyld) for skade og tab, som havnevirksomheden måtte lide på person, ting eller miljø som følge af brud på bestemmelser eller principper om farligt gods.

 • Ordregiver er også ansvarlig på objektivt grundlag, og skal skadesløsholde havnevirksomheden for skade og tab, som havnevirksomheden måtte lide som følge af ordregivers fejl i en række oplistede situationer (forkerte oplysninger om godset, mangelfuld mærkning, fejlagtig stuvning, surring eller sikring, skadevoldende egenskaber ved godset, brud på toldbestemmelser mv.).

 • Havnevirksomheden kan også påberåbe sig de bestemmelser i betingelserne, som udelukker eller begrænser erstatningsansvarets størrelse, hvis der kræves erstatning på andet grundlag end aftale, herunder ved påberåbelse af reglerne eller principperne om produktansvar, direkte krav eller deliktskrav.

 • Havnevirksomhedens ansvar er begrænset til SDR 25.000 pr. skadesbegivenhed og SDR 500.000 samlet, hvis der er flere skadelidte ordregivere ved én og samme hændelse. Hvis ordregiver rejser kravet mod tredjemand, som derefter rejser kravet mod havnevirksomheden, og havnevirksomheden på den måde (ad omveje) kommer til at betale mere end ansvarsbegrænsningen, skal ordregiver skadesløsholde havnevirksomheden for forskellen.

 • Ansvarsbegrænsningen gælder, selvom havnevirksomheden har handlet groft uagtsomt.

 • Ansvarsbegrænsningen på SDR 25.000 / SDR 500.000 omfatter også renter og sagsomkostninger. Miljøskade, personskade og dødsfald er også omfattet.

 • Betingelserne er ændret flere steder for at tage højde for, at havnevirksomheden kan påtage sig opgaver i forbindelse med toldbehandling. Der er bl.a. tilføjet en specifik bestemmelse om toldkrav, hvoraf fremgår, at havnevirksomhedens ansvar for brud på toldregler eller toldforskrifter er begrænset på samme måde som øvrige krav til SDR 25.000 / SDR 500.000. Hvis havnevirksomheden pålægges en bøde for at have brudt gældende toldregler, eller der i et sådant tilfælde fremsættes andet krav over for havnevirksomheden, som overstiger ansvarsbegrænsningen, skal ordregiver betale den overskydende del samt havnevirksomhedens omkostninger ved at behandle sagen. Dette gælder uanset om havnevirksomheden har handlet retsstridigt.


  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Blip, båt, det gik ikke så godt…
Blip, båt, det gik ikke så godt…
17/05/2023
Forsikring og erstatning, Transportret
Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024
Krav om europæisk rejsetilladelse fra 2024
30/05/2023
Transportret, Øvrige
Hvor mange relæer var skadet?
Hvor mange relæer var skadet?
07/06/2023
Transportret, Forsikring og erstatning
Ny retspraksis for Danmarks fortolkning af Cabotagereglerne har set dagens lys
Ny retspraksis for Danmarks fortolkning af Cabotagereglerne har set dagens lys
26/09/2023
Transportret
Automatisk ombookingsystem anerkendt som rimelig forholdsregel
Automatisk ombookingsystem anerkendt som rimelig forholdsregel
18/01/2024
Transportret
Er du klar til den nye kilometerafgift pr. 1. januar 2025?
Er du klar til den nye kilometerafgift pr. 1. januar 2025?
18/01/2024
Miljøret, Transportret, Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted