Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Det var ok at opsige arbejdsmiljørepræsentant med knæproblemer

Dansk Erhverv
22/08/2015
Det var ok at opsige arbejdsmiljørepræsentant med knæproblemer


Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven at opsige en arbejdsmiljørepræsentant med dårlige knæ. Der var tvingende årsager til opsigelsen, der derfor heller ikke var i strid med arbejdsmiljøloven.

Arbejdsgivere må ikke forskelsbehandle medarbejdere på grund af handicap. Arbejdsgivere er forpligtet til at iværksætte foranstaltninger, der kan fastholde en handicappet medarbejder i jobbet. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde.

Arbejdsmiljørepræsentanter kan endvidere kun opsiges efter de regler, der gælder for tillidsrepræsentanter på området. Det vil ofte sige, at der kræves ”tvingende årsager” .

Vestre Landsret skulle i den konkrete sag forholde sig både til spørgsmålet om, hvorvidt opsigelsen var udtryk for forskelsbehandling på grund af handicap, samt om der var tvingende årsager til opsigelsen.

Arbejdsmiljørepræsentanten var mindre fleksibel end sine kolleger
Sagen handler om en arbejdsmiljørepræsentant, der havde både slidgigt og meniskskade i sit højre knæ. Medarbejderen havde problemer med at bestride sin funktion på grund af knæproblemerne. Han havde det blandt andet vanskeligt med at komme op om morgenen på grund af manglende søvn som følge af smerter, og tit mødte han slet ikke op.

Virksomheden blev på grund af sin økonomiske situation nødt til at udlicitere noget af det arbejde, arbejdsmiljørepræsentanten tidligere havde varetaget, hvorfor antallet af medarbejdere skulle reduceres. I den forbindelse blev arbejdsmiljørepræsentanten opsagt.

Virksomheden begrundede opsigelsen med, at der havde været flere tvingende årsager til netop at vælge arbejdsmiljørepræsentanten. De begrundede det blandt andet med, at de havde forsøgt at give ham ”skånearbejde” ved at give ham nogle særlige opgaver, men da disse opgaver skulle udliciteres, kunne han ikke fremtidigt varetage sin jobfunktion. Virksomheden begrundende endvidere opsigelsen med, at arbejdsmiljørepræsentanten i mange år ikke kunne bestride sin funktion fuldt ud, blandet andet fordi han havde svært ved at sove om natten på grund af smerter. Han var heller ikke så adræt som sine kollegaer og kunne ikke foretage tunge løft eller kravle ned og arbejde lavt.

Arbejdsmiljørepræsentanten mente derimod, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven på grund af handicap. Desuden mente han, at han som arbejdsmiljørepræsentant skulle være opsagt som den sidste i afdelingen. Han krævede derfor en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

Vestre Landsrets dom
Vestre Landsret fandt, at arbejdsmiljørepræsentanten på opsigelsestidspunktet var handicappet, samt at der var påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling.

Landsretten var af den opfattelse, at den fysiske forudsætning for arbejdet og den nødvendige fleksibilitet med hensyn til arbejdstider var nødvendige kompetencer hos de tilbageværende medarbejdere. Arbejdsmiljørepræsentantens manglende kompetencer kunne ikke have været afhjulpet ved den personlige assistent, som kommunen bevilgede efter opsigelsen.

Landsretten frifandt derfor virksomheden både i forhold til forskelsbehandlingslovens regler om handicap og arbejdsmiljølovens regler om opsigelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at virksomheden ikke havde ansat en anden medarbejder i arbejdsmiljørepræsentantens stilling, samt at forskelsbehandlingen havde været sagligt begrundet i hensynet til varetagelsen af de tilbageværende opgaver.

Dansk Erhverv vurderer 
Dommen viser, at en nedskæringssituation kan medføre, at en hidtidig egnet medarbejder med handicap kan blive ”uegnet” i stillingen. I den konkrete sag var det afgørende, at den nye struktur stillede større krav til medarbejdernes fleksibilitet og forudsætninger for at udføre arbejdet.

Dommen viser endvidere, at det kan være tvingende nødvendigt at opsige en arbejdsmiljørepræsentant, når vedkommende ikke (længere) kan opfylde de for stillingen væsentligste kompetencer.
 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
03/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
07/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Mor er den bedste i verden
Mor er den bedste i verden
06/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted