Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Det var ikke berettiget at opsige medarbejder på grund af manglende faglige kvalifi­kationer

Kromann Reumert
04/04/2018
Det var ikke berettiget at opsige medarbejder på grund af manglende faglige kvalifi­kationer
Kromann Reumert logo
En medarbejder, som tidligere havde fået flere advarsler af sin arbejdsgiver, blev opsagt med den begrundelse, at medarbejderens faglige kvalifikationer ikke var tilstrækkelige. I opsigelsesskrivelsen blev der ikke henvist til advarslerne, som desuden ikke handlede om medarbejderens faglige kvalifikationer. Vestre Landsret vurderede herefter, at opsigelsen ikke var berettiget.

Vestre Landsrets dom den 18. december 2017


Sagen kort


En medarbejder (M) blev ansat som hegnsmontør i 2006 hos en arbejdsgiver (A).

I maj 2015 fik M en advarsel, fordi M ikke havde rapporteret en skade til sin nærmeste overordnede, som M ved et uheld havde påført en ejendom hos en af A's kunder. M fik derudover en advarsel den 19. juni 2015. I dette tilfælde skyldtes advarslen, at M's timesedler ofte blev afleveret for sent, og at de ikke stemte overens med M's nærmeste kollegas timesedler. Derudover var der ofte problemer med, at M's opgaver ikke blev udført inden for det budgetterede timeantal. Til trods for advarslerne fortsatte problemerne med M.

A opsagde M den 30. oktober 2015 med henvisning til M's manglende faglige kvalifikationer. Opsigelsesskrivelsen indeholdt ikke nogen henvisning til de to advarsler.

M klagede over opsigelsen, og sagen blev bragt for domstolene. Under sagen forklarede M's nærmeste overordnede, at den reelle begrundelse for opsigelsen var M's adfærd og ikke manglende faglige kvalifikationer.


Vestre Landsrets dom


Indledningsvist udtalte Veste Landsret, at der ikke var henvist til de to advarsler i opsigelsesskrivelsen til M. Derudover udtalte landsretten, at M havde bestridt, at der var blevet henvist til disse advarsler på det møde, hvor M modtog opsigelsesskrivelsen. På den baggrund vurderede landsretten, at det ikke var bevist, at der var blevet henvist til de to advarsler som begrundelse for opsigelsen af M.

Da opsigelsen ikke vedrørte de samme forhold som advarslerne, og da M's faglige kvalifikationer ikke kunne anses for at være af en sådan karakter, at opsigelsen kunne anses for sagligt begrundet, tilkendte landsretten M godtgørelse for usaglig opsigelse i henhold til Hovedaftalen mellem DA og LO på 119.124,65 kr. svarende til 18 ugers løn. M blev derudover tilkendt en særlig anciennitetsbaseret fratrædelsesgodtgørelse på 20.474,79 kr. i henhold til DS Håndværk og Industris (nu Arbejdsgivernes) Overenskomst.


Hvad viser dommen?


Dommen illustrerer, at hvis en medarbejder opsiges som følge af forhold, som medarbejderen også har modtaget en advarsel for, er det vigtigt at henvise til advarslen i opsigelsesskrivelsen.

Derudover illustrerer dommen, at det er vigtigt at henvise til den reelle begrundelse for en opsigelse i en opsigelsesskrivelse. I denne sag kom det frem, at den reelle årsag til opsigelsen var M's adfærd. Da opsigelsesskrivelsen imidlertid anførte M's faglige kvalifikationer som begrundelse for opsigelsen, og da M's manglende faglige kvalifikationer ikke kunne anses for at være af en sådan karakter, at opsigelsen kunne anses for sagligt begrundet, blev M tilkendt en godtgørelse.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
16/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
15/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
09/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
06/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
01/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
31/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted