Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Det var ikke berettiget at opsige medarbejder på grund af manglende faglige kvalifi­kationer

Kromann Reumert
04/04/2018
Det var ikke berettiget at opsige medarbejder på grund af manglende faglige kvalifi­kationer
En medarbejder, som tidligere havde fået flere advarsler af sin arbejdsgiver, blev opsagt med den begrundelse, at medarbejderens faglige kvalifikationer ikke var tilstrækkelige. I opsigelsesskrivelsen blev der ikke henvist til advarslerne, som desuden ikke handlede om medarbejderens faglige kvalifikationer. Vestre Landsret vurderede herefter, at opsigelsen ikke var berettiget.

Vestre Landsrets dom den 18. december 2017


Sagen kort


En medarbejder (M) blev ansat som hegnsmontør i 2006 hos en arbejdsgiver (A).

I maj 2015 fik M en advarsel, fordi M ikke havde rapporteret en skade til sin nærmeste overordnede, som M ved et uheld havde påført en ejendom hos en af A's kunder. M fik derudover en advarsel den 19. juni 2015. I dette tilfælde skyldtes advarslen, at M's timesedler ofte blev afleveret for sent, og at de ikke stemte overens med M's nærmeste kollegas timesedler. Derudover var der ofte problemer med, at M's opgaver ikke blev udført inden for det budgetterede timeantal. Til trods for advarslerne fortsatte problemerne med M.

A opsagde M den 30. oktober 2015 med henvisning til M's manglende faglige kvalifikationer. Opsigelsesskrivelsen indeholdt ikke nogen henvisning til de to advarsler.

M klagede over opsigelsen, og sagen blev bragt for domstolene. Under sagen forklarede M's nærmeste overordnede, at den reelle begrundelse for opsigelsen var M's adfærd og ikke manglende faglige kvalifikationer.


Vestre Landsrets dom


Indledningsvist udtalte Veste Landsret, at der ikke var henvist til de to advarsler i opsigelsesskrivelsen til M. Derudover udtalte landsretten, at M havde bestridt, at der var blevet henvist til disse advarsler på det møde, hvor M modtog opsigelsesskrivelsen. På den baggrund vurderede landsretten, at det ikke var bevist, at der var blevet henvist til de to advarsler som begrundelse for opsigelsen af M.

Da opsigelsen ikke vedrørte de samme forhold som advarslerne, og da M's faglige kvalifikationer ikke kunne anses for at være af en sådan karakter, at opsigelsen kunne anses for sagligt begrundet, tilkendte landsretten M godtgørelse for usaglig opsigelse i henhold til Hovedaftalen mellem DA og LO på 119.124,65 kr. svarende til 18 ugers løn. M blev derudover tilkendt en særlig anciennitetsbaseret fratrædelsesgodtgørelse på 20.474,79 kr. i henhold til DS Håndværk og Industris (nu Arbejdsgivernes) Overenskomst.


Hvad viser dommen?


Dommen illustrerer, at hvis en medarbejder opsiges som følge af forhold, som medarbejderen også har modtaget en advarsel for, er det vigtigt at henvise til advarslen i opsigelsesskrivelsen.

Derudover illustrerer dommen, at det er vigtigt at henvise til den reelle begrundelse for en opsigelse i en opsigelsesskrivelse. I denne sag kom det frem, at den reelle årsag til opsigelsen var M's adfærd. Da opsigelsesskrivelsen imidlertid anførte M's faglige kvalifikationer som begrundelse for opsigelsen, og da M's manglende faglige kvalifikationer ikke kunne anses for at være af en sådan karakter, at opsigelsen kunne anses for sagligt begrundet, blev M tilkendt en godtgørelse.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted