Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Det er vigtigt at kende fristreglerne, når Skattestyrelsen rejser en sag

TVC Advokatfirma
23/02/2021
Det er vigtigt at kende fristreglerne, når Skattestyrelsen rejser en sag
TVC Advokatfirma logo
En nyere ikke-offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten viser med tydelighed, hvor vigtigt, det er kende alle facetter af fristreglerne I den pågældende sag var en skatteyder kommet i kontakt en svindler, der udgav sig for at være revisor. Dette medførte en lang række mellemregninger mellem skatteyderen og hans selskab, som ikke senere kunne dokumenteres, hvorfor SKAT (i dag Skattestyrelsen) bl.a. skønsmæssigt havde beskattet skatteyderen af kr. 700.000 i indkomståret 2010.


SKAT havde forud herfor den 17. februar 2014 sendt et forslag til afgørelse om forhøjelse af skatteyderens skatteansættelse for indkomstårene 2010, hvilket var inden for fristen for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26. I stedet for at træffe afgørelse, anmodede SKAT om yderligere oplysninger i sagen. Dette ved en skrivelse dateret den 14. maj 2014.


Der skete herefter ikke yderligere i sagen, før SKAT sendte et nyt forslag til afgørelse den 10. juli 2015. Forslaget annullerede det tidligere forslag, hvorfor der herefter alene kunne ske genoptagelse, hvis der var en ekstraordinær genoptagelsesgrund, f.eks. som følge af grov uagtsomhed fra klagers side.


Skatteyders tidligere repræsentant kontaktede herefter SKAT og aftalte et møde, hvor denne og sagsbehandleren hos SKAT blev enige om, at SKAT – på eget initiativ – kunne genoptage sagen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, idet der omvendt var enighed om, at klageren ikke havde handlet groft uagtsomt i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.


Klageren skiftede herefter partsrepræsentant, i hvilken forbindelse vi fik lejlighed til at gennemgå sagen. Der var efter vores opfattelse ingen tvivl om, at klageren ikke havde unddraget skatter med kr. 700.000 i indkomståret 2010, men det kunne ikke umiddelbart dokumenteres.


Som følge af den underfundige aftale med SKAT om skatteansættelsen for indkomståret 2010 blev afgørelsen alligevel påklaget. Landsskatteretten har nu truffet afgørelse (j.nr. 15-3011317) i sagen, hvor forhøjelsen på de kr. 700.000 er blevet annulleret.


Dette med henvisning til, at klageren ikke havde handlet groft uagtsomt samt at en genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 ikke kan ske på skattemyndighedernes initiativ. Dette uanset den tidligere repræsentant havde erklæret sig indforstået med dette.


Afgørelsen viser med al tydelighed, at selvom en skatteyder måtte være i bevisnød, så er det vigtigt at få sagen undersøgt at en professionel rådgiver med indsigt i alle de relevante regler, herunder også fristreglerne samt deres anvendelsesområde.


Den omtalte afgørelse bliver formentlig ikke offentliggjort, men opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at Folketingets Ombudsmand har fastslået, at både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte administrative afgørelser kan have betydning for fastlæggelsen af administrativ praksis.


Har du behov for en vurdering af din skattesag?

Hvis du bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte vores skatteafdeling.


Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Advokatfuldmægtig, evt. med erfaring Venture capital, M&A, selskabs-, børs- og finansieringsret
Jurist til skadeafdeling
Juridisk chefkonsulent med personaleledelse og faglig tyngde
Fagligt stærke jurister til lov- og reformarbejde på arbejdsskade-området (genopslag)
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kan tidligere betalt registreringsafgift modregnes en ny opkrævning?
Kan tidligere betalt registreringsafgift modregnes en ny opkrævning?
22/10/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
15/10/2021
Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret
Har du styr på deleøkonomi og skat?
Har du styr på deleøkonomi og skat?
11/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning
Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning
07/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Rådighedsbeskatning
Rådighedsbeskatning
05/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter
Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter
27/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted