Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Der kan nu lovligt ydes kapitalejerlån

Delacour
12/01/2017
Der kan nu lovligt ydes kapitalejerlån
Delacour logo
Med virkning pr. 1. januar 2017 kan selskaber lovligt yde lån til fordel for kapitalejere eller ledelsen - på visse betingelser.

Ved årsskiftet trådte en ny lov om ændring af selskabsloven i kraft. Lovændringen indebærer først og fremmest, at det nu er lovligt for et kapitalselskab (f.eks. aktieselskaber og anpartsselskaber) at yde lån og stille sikkerhed til fordel for selskabets ejere og ledelse. Lovforslaget er omtalt i vores nyhed af 12. oktober 2016


Betingelser


De nye regler indebærer, at selskabet lovligt kan yde et kapitalejerlån, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Lånet skal kunne rummes indenfor selskabets frie reserver. Med andre ord kan der kun ydes lån med midler, der kunne have været anvendt til at udlodde udbytte med.

  2. Lånet skal ydes på sædvanlige markedsvilkår. Det vil i praksis sige, at rente, afdragsprofil, kreditvurdering mv. skal afspejle de vilkår, som lånemodtageren vil kunne opnå ved et tilsvarende lån i en bank.

  3. Beslutningen om at yde lånet skal træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Det centrale ledelsesorgan er bestyrelsen, alternativt direktionen hvis der ikke er en bestyrelse i selskabet.

  4. Der kan først træffes beslutning om ydelse af lån efter, at selskabet har aflagt sin første årsrapport.


Ligesom før lovændringen kan et selskab også yde kapitalejerlån, hvis lånet ydes til et dansk moderselskab (og visse udenlandske moderselskaber), eller hvis lånet ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, eksempelvis hvis lånet opstår som følge af kreditgivning i almindelig samhandel.

Selskabets ledelse er ansvarlig for, at betingelserne for, at kapitalejerlånet lovligt kan ydes, er opfyldt. Ulovlige kapitalejerlån kan medføre erstatnings- eller strafansvar for ledelsen.


Lovliggørelse af ældre ulovlige kapitalejerlån


Hvis selskabet har ydet et ulovligt kapitalejerlån før den 1. januar 2017, og lånet ville have været lovligt, hvis det var ydet efter de nye regler, kan lånet lovliggøres.

Lovliggørelsen kan ske på den førstkommende ordinære generalforsamling efter den 31. december 2016. Generalforsamlingen skal her træffe beslutning om lovliggørelse af lånet, eller om bemyndigelse til, at det centrale ledelsesorgan kan foretage lovliggørelse af lånet.

Lånet kan lovligøres, hvis de fire nye betingelser oplistet ovenfor er opfyldt. Lånet skal således kunne rummes indenfor selskabets frie reserver. Om lånet kan rummes indenfor selskabets frie reserver opgøres i henhold til det seneste årsregnskab, og der skal tages højde for eventuel efterfølgende udlodning af udbytte.

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med lovens ikrafttræden sat samtlige verserende sager om kapitalejerlån i bero, indtil årsrapporten, som selskabet skal indsende i 2017, er indleveret.


Skattemæssige konsekvenser


Lovændringen indebærer ingen ændring i de skatteretlige konsekvenser af kapitalejerlån.

Det er derfor værd at være opmærksom på, at et kapitalejerlån til en fysisk kapitalejer med bestemmende indflydelse fortsat vil blive beskattet som løn eller udbytte, hvis ikke lånet er ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

Reglerne om beskatning af kapitalejerlån som løn eller udbytte finder som udgangspunkt kun anvendelse ved lån til fysiske personer. De nye muligheder for at yde lovlige kapitalejerlån vil derfor navnlig være relevante i tilfælde, hvor selskabets ejer er et selskab, og lånet derfor kan ydes uden beskatning som løn eller udbytte.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
07/06/2021
Selskabsret, Finansiering og bankret
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
28/04/2021
Transportret, Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Nyt lovforslag vil udskyde fristen for at indlevere årsrapporten 2020
Nyt lovforslag vil udskyde fristen for at indlevere årsrapporten 2020
21/04/2021
Selskabsret
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
23/02/2021
Selskabsret, EU-ret
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
23/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
15/02/2021
Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted