Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Den nye retsafgiftslov og skattesagerne

Kromann Reumert
10/09/2021
Den nye retsafgiftslov og skattesagerne
Kromann Reumert logo
Den 1. oktober 2021 træder den nye retsafgiftslov i kraft. Læs med her, hvor vi gennemgår lovens konsekvenser for retssager på skatteområdet.

Den 9. marts 2021 vedtog Folketinget en ny retsafgiftslov, som træder i kraft den 1. oktober 2021. Læs hovedtrækkene i den nye retsafgiftslov.


Specifikt for skattesager gælder retsafgiftslovens særlige regler om prøvelse af "myndighedsudøvelse". Hvad det nærmere betyder for beregningen af retsafgift, gennemgår vi herunder.


Retsafgift

Afgørelser truffet af Skatteforvaltningen kan enten påklages til Skatteankestyrelsen eller indbringes for domstolene ved en retssag anlagt mod Skatteministeriet.


Ved anlæggelse af en retssag i første instans skal der efter den nuværende retsafgiftslov betales en retsafgift, der for skattesagers vedkommende varierer mellem 500 kr. og 2.000 kr. afhængig af sagens værdi. Sagens værdi fastsættes som udgangspunkt efter påstanden i stævningen.


Efter vedtagelsen af den nye retsafgiftslov skal der fra den 1. oktober 2021 betales en retsafgift på 1.500 kr., hvis sagens værdi er 100.001 kr. eller derover. Har sagen ikke en økonomisk værdi, eller udgør sagens økonomiske værdi 100.000 kr. eller derunder, skal der alene betales en retsafgift på 750 kr.


Udvides påstanden, genberegnes afgiften imidlertid på grundlag af den udvidede påstand. For så vidt angår skattesager, vil en udvidelse af påstanden imidlertid kun have betydning, hvis den medfører, at sagens værdi er 100.001 kr. eller derover. I dét tilfælde vil afgiften stige til 1.500 kr.


Berammelsesafgift

I tillæg til retsafgiften skal der betales en berammelsesafgift, når sagen berammes til hovedforhandling, altså når retten fastsætter en dato for det endelige retsmøde i sagen. Efter den nuværende retsafgiftslov skal der betales en berammelsesafgift, hvis sagens værdi er større end 50.000 kr. Berammelsesafgiften for skattesager varierer mellem 760 kr. og 2.000 kr. afhængig af sagens værdi.


Fra den 1. oktober 2021 forhøjes beløbsgrænsen fra 50.000 kr. til 100.000 kr., hvorefter der alene skal betales berammelsesafgift, hvis sagens værdi er større end 100.000 kr.


Berammelsesafgiften i skattesager vil herefter være fast og udgøre 3.000 kr. for sager med en værdi større end 100.000 kr., og der vil ikke fremadrettet skulle betales berammelsesafgift for sager, hvis værdi udgør mellem 50.000 kr. og 100.000 kr.


Appelsager

Ønsker en skatteyder at anke en dom, skal der betales en ny retsafgift i forbindelse med anken.


Efter den nuværende retsafgiftslov skal der betales en retsafgift på mellem 750 kr. og 2.000 kr. ved anke til landsretten. Ankes en dom til Højesteret udgør den nuværende retsafgift mellem 1.500 kr. og 3.000 kr. Forud for hovedforhandlingen ved landsretten skal der tillige betales en berammelsesafgift, som udgør mellem 760 kr. og 2.000 kr. Berammelsesafgiften for en appelsag for Højesteret udgør mindst 1.500 kr. og højest 3.000 kr.


Fra den 1. oktober 2021 skal der betales en retsafgift på 1.000 kr., når en sag med en værdi på 100.000 kr. eller mindre ankes til landsretten. Er sagens værdi derimod 100.001 kr. eller over, er retsafgiften 2.000 kr. Ankes en skattedom til Højesteret, udgør retsafgiften 4.000 kr. Forud for hovedforhandlingen ved landsretten skal der betales en berammelsesafgift på 3.000 kr. Berammelsesafgiften udgør 4.500 kr. ved appelsager for Højesteret.


De gældende retsafgifter pr. 1. oktober 2021 for skattesager

OmkostningstypeVærdi - 100.000 kr. eller mindreVærdi - 100.001 kr. eller mere
Retsafgift750 kr.1.500 kr.
Berammelsesafgift0 kr.3.000 kr.
Retsafgift ved anke til landsretten1.000 kr.2.000 kr.
Berammelsesafgift landsretten0 kr.3.000 kr.
Retsafgift ved anke til Højesteret4.000 kr.4.000 kr.
Berammelsesafgift Højesteret0 kr.4.500 kr.


Klager indgivet til Skatteankestyrelsen

Ønskes myndighedernes afgørelse i en skattesag ikke indbragt for de civile domstole, er der mulighed for at påklage afgørelsen til Skatteankestyrelsen. Det koster et gebyr på 1.100 kr.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?
Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?
I dag
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Henstand: ny afgørelse vedrørende tilbagebetaling
Henstand: ny afgørelse vedrørende tilbagebetaling
31/05/2023
Skatte- og afgiftsret
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
15/05/2023
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Ændringer i kategoriseringer
Ændringer i kategoriseringer
11/05/2023
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion
Ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion
08/05/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Har du styr på årsopgørelsen for 2019?
Har du styr på årsopgørelsen for 2019?
27/04/2023
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted