Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Den nye markedsmisbrugsforordning: Insiderlister

Kromann Reumert
04/05/2016
209
Den nye markedsmisbrugsforordning: Insiderlister
Kromann Reumert logo
Vi fortsætter nedtællingen til den nye markedsmisbrugsforordning, der gælder fra den 3. juli 2016. Denne gang sætter vi fokus på kravene til udarbejdelse af insiderlister. Fra den 3. juli 2016 skal insiderlister nemlig udarbejdes og ajourføres af udstedere på alle markedspladser og dermed af flere selskaber end hidtil. Insiderlister skal derudover indeholde flere detaljer end hidtil, og de skal udarbejdes efter et fast format.


DE NYE INSIDERLISTER SOM EN DEL AF MARKEDSMISBRUGSFORORDNINGEN


EU-Kommissionen har som følge af Markedsmisbrugsforordningen (MAR), der gælder fra den 3. juli 2016, udstedt gennemførelsesforordning (EU) 2016/347 af 10. marts 2016, der fastlægger kravene til de nye insiderlister, herunder det præcise format for insiderlister og for ajourføring af insiderlisterne. Forordningsformen er valgt for at skabe ens regler i EU, og gør det dermed nemmere for selskaber, der operer i flere lande inden for EU.

Formålet med insiderlister er at give myndighederne et værktøj til efterforskning mv. af insiderhandel og uretmæssig videregivelse af intern viden. Derfor skal insiderlister opbevares i fem år fra udarbejdelse eller ajourføring.

Børsnoterede selskaber skal udarbejde en liste over de personer, der i henhold til en ansættelseskontrakt eller anden arbejdsaftale (f.eks. rådgivere og revisorer) udfører arbejdsopgaver for selskabet, der giver dem adgang til intern viden. Tilsvarende skal udstedere af finansielle instrumenter på en multilateral handelsfacilitet (MHF) eller en organiseret handelsfacilitet (OHF) samt fysiske og juridiske personer, der handler på vegne af ovennævnte selskaber, udarbejde insiderlister. Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er fritaget for at udarbejde insiderlister, såfremt nogle nærmere bestemte betingelser er opfyldt. Kommissionen definerer SMV'er i sin henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder som virksomheder, der beskæftiger under 50 personer og har en årlig omsætning eller årlig balance under 10 mio. EUR. Mellemstore virksomheder er virksomheder, der beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning under 50 mio. EUR eller en årlig balance under 43 mio. EUR.

Med forpligtelsen til at udarbejde insiderlister, følger en pligt til straks at ajourføre disse.


DE NYE INDHOLDSKRAV TIL INSIDERLISTER


Foruden de oplysninger, der allerede i dag skal fremgå af insiderlisten, skal følgende oplysninger inkluderes fra og med den 3. juli 2016:

  • Fødenavn (hvis forskelligt fra nuværende navn)

  • Arbejdstelefonnummer (fastnet og mobil)

  • Privat telefonnummer (fastnet og mobil)

  • Privatadresse


Derudover skal personer, der er opført på en insiderliste, som noget nyt skriftligt anerkende de juridiske og lovgivningsmæssige pligter, der følger af opførelsen på listen, og de sanktioner, der er knyttet hertil. I dag skal de blot orienteres herom. Finanstilsynet har oplyst, at en elekronisk bekræftelse vil være tilstrækkelig.

DEN KONKRETE UDFORMNING AF INSIDERLISTER

Insiderlister skal fremover udarbejdes efter et fast format, og de skal føres elektronisk.

Insiderliste vedrørende specifik intern viden
Insiderlister skal præcist identificere den specifikke interne viden, en person har haft adgang til, og inddeles i separate sektioner vedrørende hver enkelt type af intern viden. Det betyder, at der ikke længere kan udarbejdes en samlet insiderliste, men derimod skal udarbejdes flere sektioner for hver type af intern viden. Der skal tilføjes en ny sektion, når en ny type af intern viden identificeres. Efter gennemførelsesforordningen kan beskrivelsen af den interne viden f.eks. udgøre en aftale, et projekt, en virksomheds- eller finansbegivenhed, offentliggørelse af regnskaber eller varsling af lavere overskud. Vi anbefaler brug af kode- eller projektnavne til beskrivelse af den interne viden.

Permanent insiderliste
Det er muligt at oprette en supplerende separat sektion med de permanente insidere for på den måde at undgå, at den samme person optræder i flere sektioner på insiderlisten. De permanente insidere er de personer, der til enhver tid har adgang til al intern viden i et selskab.

Formkrav
Som bilag til gennemførelsesforordningen er optrykt to standardskemaer, hvor skema 1 skal anvendes ved specifik intern viden, og skema 2 skal anvendes for permanente insidere. Adgangen til insiderlister skal begrænses til klart identificerede personer, ligesom nøjagtigheden af oplysningerne og adgangen til og genfindingen af tidligere versioner af insiderlisten skal sikres.


HVAD BØR DU GØRE NU?


Gennemførelsesforordningen anvendes først fra den 3. juli 2016. De nye regler for insiderlister betyder dog, at du i god tid før den 3. juli 2016 bør gennemgå procedurer for udarbejdelse og ajourføring af insiderlister.

Derudover bør du frem mod den 3. juli 2016 sikre:

  • Anvendelse af standardskemaer for insiderlister

  • Eventuelt opdeling i "specifikke" insiderlister og "permanente" insiderlister

  • Indsamling af yderligere oplysninger om insiderne (fødenavn, telefonnumre, nationalt ID-nummer og privatadresse)

  • Orientering af insiderne og indhentelse af skriftlig anerkendelse fra insiderne vedrørende de pligter, der følger af at være på insiderlisten.


 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
09/10/2020
Selskabsret
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
01/10/2020
Selskabsret, Øvrige
10 råd til udarbejdelsen af en klar og forståelig vederlagsrapport
10 råd til udarbejdelsen af en klar og forståelig vederlagsrapport
11/09/2020
Selskabsret
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
08/09/2020
Selskabsret, Finansiering og bankret
Nyt om intern viden og udsættelses­adgangen
Nyt om intern viden og udsættelses­adgangen
03/09/2020
Selskabsret
Finanstilsynet: Børsnoterede selskaber med suspenderede forventninger har nu som udgangspunkt tilstrækkeligt grundlag for at melde nye forventninger ud til markedet
Finanstilsynet: Børsnoterede selskaber med suspenderede forventninger har nu som udgangspunkt tilstrækkeligt grundlag for at melde nye forventninger ud til markedet
26/08/2020
Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted