Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Den nye markedsmisbrugsforordning: Insiderlister

Kromann Reumert
04/05/2016
Den nye markedsmisbrugsforordning: Insiderlister
Vi fortsætter nedtællingen til den nye markedsmisbrugsforordning, der gælder fra den 3. juli 2016. Denne gang sætter vi fokus på kravene til udarbejdelse af insiderlister. Fra den 3. juli 2016 skal insiderlister nemlig udarbejdes og ajourføres af udstedere på alle markedspladser og dermed af flere selskaber end hidtil. Insiderlister skal derudover indeholde flere detaljer end hidtil, og de skal udarbejdes efter et fast format.


DE NYE INSIDERLISTER SOM EN DEL AF MARKEDSMISBRUGSFORORDNINGEN


EU-Kommissionen har som følge af Markedsmisbrugsforordningen (MAR), der gælder fra den 3. juli 2016, udstedt gennemførelsesforordning (EU) 2016/347 af 10. marts 2016, der fastlægger kravene til de nye insiderlister, herunder det præcise format for insiderlister og for ajourføring af insiderlisterne. Forordningsformen er valgt for at skabe ens regler i EU, og gør det dermed nemmere for selskaber, der operer i flere lande inden for EU.

Formålet med insiderlister er at give myndighederne et værktøj til efterforskning mv. af insiderhandel og uretmæssig videregivelse af intern viden. Derfor skal insiderlister opbevares i fem år fra udarbejdelse eller ajourføring.

Børsnoterede selskaber skal udarbejde en liste over de personer, der i henhold til en ansættelseskontrakt eller anden arbejdsaftale (f.eks. rådgivere og revisorer) udfører arbejdsopgaver for selskabet, der giver dem adgang til intern viden. Tilsvarende skal udstedere af finansielle instrumenter på en multilateral handelsfacilitet (MHF) eller en organiseret handelsfacilitet (OHF) samt fysiske og juridiske personer, der handler på vegne af ovennævnte selskaber, udarbejde insiderlister. Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er fritaget for at udarbejde insiderlister, såfremt nogle nærmere bestemte betingelser er opfyldt. Kommissionen definerer SMV'er i sin henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder som virksomheder, der beskæftiger under 50 personer og har en årlig omsætning eller årlig balance under 10 mio. EUR. Mellemstore virksomheder er virksomheder, der beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning under 50 mio. EUR eller en årlig balance under 43 mio. EUR.

Med forpligtelsen til at udarbejde insiderlister, følger en pligt til straks at ajourføre disse.


DE NYE INDHOLDSKRAV TIL INSIDERLISTER


Foruden de oplysninger, der allerede i dag skal fremgå af insiderlisten, skal følgende oplysninger inkluderes fra og med den 3. juli 2016:

  • Fødenavn (hvis forskelligt fra nuværende navn)

  • Arbejdstelefonnummer (fastnet og mobil)

  • Privat telefonnummer (fastnet og mobil)

  • Privatadresse


Derudover skal personer, der er opført på en insiderliste, som noget nyt skriftligt anerkende de juridiske og lovgivningsmæssige pligter, der følger af opførelsen på listen, og de sanktioner, der er knyttet hertil. I dag skal de blot orienteres herom. Finanstilsynet har oplyst, at en elekronisk bekræftelse vil være tilstrækkelig.

DEN KONKRETE UDFORMNING AF INSIDERLISTER

Insiderlister skal fremover udarbejdes efter et fast format, og de skal føres elektronisk.

Insiderliste vedrørende specifik intern viden
Insiderlister skal præcist identificere den specifikke interne viden, en person har haft adgang til, og inddeles i separate sektioner vedrørende hver enkelt type af intern viden. Det betyder, at der ikke længere kan udarbejdes en samlet insiderliste, men derimod skal udarbejdes flere sektioner for hver type af intern viden. Der skal tilføjes en ny sektion, når en ny type af intern viden identificeres. Efter gennemførelsesforordningen kan beskrivelsen af den interne viden f.eks. udgøre en aftale, et projekt, en virksomheds- eller finansbegivenhed, offentliggørelse af regnskaber eller varsling af lavere overskud. Vi anbefaler brug af kode- eller projektnavne til beskrivelse af den interne viden.

Permanent insiderliste
Det er muligt at oprette en supplerende separat sektion med de permanente insidere for på den måde at undgå, at den samme person optræder i flere sektioner på insiderlisten. De permanente insidere er de personer, der til enhver tid har adgang til al intern viden i et selskab.

Formkrav
Som bilag til gennemførelsesforordningen er optrykt to standardskemaer, hvor skema 1 skal anvendes ved specifik intern viden, og skema 2 skal anvendes for permanente insidere. Adgangen til insiderlister skal begrænses til klart identificerede personer, ligesom nøjagtigheden af oplysningerne og adgangen til og genfindingen af tidligere versioner af insiderlisten skal sikres.


HVAD BØR DU GØRE NU?


Gennemførelsesforordningen anvendes først fra den 3. juli 2016. De nye regler for insiderlister betyder dog, at du i god tid før den 3. juli 2016 bør gennemgå procedurer for udarbejdelse og ajourføring af insiderlister.

Derudover bør du frem mod den 3. juli 2016 sikre:

  • Anvendelse af standardskemaer for insiderlister

  • Eventuelt opdeling i "specifikke" insiderlister og "permanente" insiderlister

  • Indsamling af yderligere oplysninger om insiderne (fødenavn, telefonnumre, nationalt ID-nummer og privatadresse)

  • Orientering af insiderne og indhentelse af skriftlig anerkendelse fra insiderne vedrørende de pligter, der følger af at være på insiderlisten.


 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har I styr på jeres ejerforhold?
Har I styr på jeres ejerforhold?
11/03/2024
Selskabsret, Compliance
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
14/03/2024
Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Valg af selskabsform
Valg af selskabsform
12/04/2024
Selskabsret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Vedtagelsen af L 107
Vedtagelsen af L 107
I går
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted