Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Den nye ferielov – overgangsordningen begynder den 1. januar 2019

Bech Bruun
05/12/2018
Den nye ferielov – overgangsordningen begynder den 1. januar 2019
Folketinget vedtog i januar 2018 den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Allerede den 1. januar 2019 igangsættes første led i de overgangsordninger, som skal føre frem til samtidighedsferiens ikrafttræden den 1. september 2020. I dette nyhedsbrev belyser vi væsentlige elementer, som virksomhederne skal være opmærksomme på i forbindelse med denne overgangsordning.


Den nye ferielov medfører en række ændringer af det nuværende danske feriesystem. Lovændringen har til formål at forenkle og modernisere feriesystemet, og loven introducerer som det væsentligste en overgang fra forskudt ferie til samtidighedsferie.


Overgangsperiode og indefrysning – hvad nu?


Med henblik på at sikre, at overgangen mellem det nuværende og det nye feriesystem sker så smidigt som muligt, og for at undgå, at lønmodtagere i forbindelse med overgangen til den nye ferielov både kan afholde ferie efter de nuværende og de kommende regler, indføres en overgangsordning. De første dele af overgangsordningen træder i kraft den 1. januar 2019.


Første led i overgangsordningen:


Overgangsordningen indebærer i første omgang, at lønmodtagere i en forkortet optjeningsperiode, som løber fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, optjener ferie i overensstemmelse med de nuværende regler i den gældende ferielov. Lønmodtagerne skal afholde den ferie, som de optjener i den forkortede optjeningsperiode, fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020.

Virksomhederne har ingen særlige forpligtelser i forbindelse med ikrafttrædelsen af første led i overgangsperioden og den forkortede optjeningsperiode. For medarbejdere, der holder ferie med løn, afholdes ferien som sædvanligt, og for medarbejdere, der holder ferie med feriegodtgørelse eller anden feriekortordning, skal de optjente feriepenge indbetales til FerieKonto eller tilsvarende feriekortordning på sædvanlig vis.


Andet led i overgangsordningen:


Det næste skridt i overgangsordningen træder i kraft den 1. september 2019 og varer til den 31. august 2020. I denne periode skal al ferie, der optjenes af lønmodtagerne, uanset om de sæd-vanligvis afholder ferie med løn eller modtager feriegodtgørelse, ”indefryses”.

Som led i overgangsordningen er der til dette formål oprettet en særlig fond, ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” (”Fonden”), der skal forvalte og administrere de indefrosne feriemidler.


Tredje led i overgangsordningen:


Når indefrysningsperioden er afsluttet, skal virksomhederne med skæringsdato den 31. august 2020 opgøre de tilgodehavende feriemidler for hver enkelt lønmodtager. Opgørelsen af de indefrosne feriemidler skal være tilendebragt senest den 31. december 2020, hvor virksomhederne har frist for den endelige indberetning af de indefrosne feriemidler til Fonden.

Forud for indberetningsfristen den 31. december 2020 skal arbejdsgivere foretage et valg mellem enten at indbetale de opgjorte feriemidler til Fonden, eller at beholde feriemidlerne indtil betalingerne forfalder. Hvis arbejdsgiveren vælger at beholde feriemidlerne, skal der ske en årlig indeksering, som fastsættes af Fonden. De indefrosne feriemidler kommer først til udbetaling for den enkelte lønmodtager, når denne forlader arbejdsmarkedet, fx ved pensionering.

For så vidt angår lønmodtagere, som er fratrådt deres stilling i indefrysningsperioden, skal virksomhederne indbetale de optjente – og indefrosne – feriemidler til FerieKonto eller den relevante ferieordning. Virksomhederne vil derfor i relation til disse lønmodtagere ikke være forpligtet til at foretage indberetning eller indbetaling til Fonden.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted