Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Den første erstatningssag i kølvandet på byggekartellerne er nu afsluttet

Kromann Reumert
23/12/2016
Den første erstatningssag i kølvandet på byggekartellerne er nu afsluttet
I kølvandet på bødevedtagelserne og retssagerne i sagskomplekserne om de københavnske byggekarteller er der nu afsagt den første dom fra Sø- og Handelsretten, hvor der tages stilling til et civilt erstatningssøgsmål. Gentofte Kommune havde sagsøgt N.H. Hansen & Søn med påstand om erstatning for et lidt tab i forbindelse med betaling af overpriser for entrepriser, hvor N.H. Hansen & Søn havde medvirket i priskoordinering.

- af advokatfuldmægtig Daniel Heidemann Lykke Hansen

Sagen drejede sig overordnet om erstatning for påstået overpris betalt af Gentofte Kommune i forbindelse med to entrepriser, Skovshoved Havn og Dyssegårdskolen. N.H. Hansen & Søn havde vedtaget bøder og erkendt at have overtrådt konkurrencereglerne ved begge entrepriser.

N.H. Hansen & Søn havde under hovedforhandlingen af sagen anerkendt, at der forelå det fornødne ansvarsgrundlag i relation til entreprisen ved Skovshoved Havn, hvor N.H. Hansen & Søn havde koordineret sin tilbudspris med en konkurrent. Hverken N.H. Hansen eller konkurrenten havde imidlertid vundet udbuddet. Entreprisen blev genudbudt og en anden entreprenør blev valgt. Gentofte Kommune påstod, at N.H. Hansen & Søn var erstatningsansvarlige for udgifterne til afholdelse af nyt udbud som følge af de høje priser. Sø- og Handelsretten fandt imidlertid, at der ikke var den fornødne årsagsforbindelse mellem N.H. Hansens priskoordinering og genudbuddet af entreprisen og frifandt af den grund N.H. Hansen & Søn i relation til dette krav.

I forhold til entreprisen på Dyssegårdskolen havde N.H. Hansen & Søn vedtaget et bødeforlæg for overtrædelse af konkurrenceloven. Under sagen påstod N.H. Hansen & Søn dog, at dette ikke var udtryk for en erkendelse af en konkurrencelovsovertrædelse, og at der derfor ikke forelå det fornødne ansvarsgrundlag. Retten udtalte sig ikke definitivt om, hvorvidt bødevedtagelsen alene etablerede det nødvendige ansvarsgrundlag, men fandt efter en samlet vurdering af beviserne i sagen, at N.H. Hansen & Søn havde overtrådt reglerne i konkurrenceloven, hvorfor der altså forelå ansvarsgrundlag.

Spørgsmålet om årsagssammenhæng i relation til entreprisen på Dyssegårdsskolen var ikke bestridt af N.H. Hansen & Søn, hvorfor det blev lagt uprøvet til grund.

Ved opgørelsen af erstatningen blev N.H. Hansen tilpligtet at betale et beløb på 248.900 kroner, som retten fandt var betalt af en konkurrent til N.H. Hansen som led i priskoordineringen. Retten fandt imidlertid ikke, at der var tilført tilstrækkeligt bevis for, at Gentofte Kommune havde lidt et yderligere tab, og frifandt N.H. Hansen for de resterende erstatningskrav.


Forholdet til den nye lov om erstatning ved overtrædelser af konkurrenceretten


Særligt spørgsmålet om ansvarsgrundlag ville formentlig være afgjort anderledes, hvis sagen havde været prøvet under de nye regler om erstatning ved overtrædelser af konkurrenceretten. Af denne fremgår, at endelige afgørelser skal lægges uprøvet til grund. Dermed ville N.H. Hansen & Søns ansvar ved entreprisen på Dyssegårdskolen være lagt uprøvet til grund som følge af bødevedtagelsen og ikke være genstand for selvstændig bedømmelse af Sø- og Handelsretten.


Efterforskningen og retsforfølgelsen af deltagerne i de Københavnske Byggekarteller er officielt afsluttet


Efter en periode på seks års efterforskning og retsforfølgelse er sagerne om de københavnske byggekarteller omsider afsluttet. Sidste led i sagskomplekset var SØIK's beslutning om tiltalefrafald til entreprenørvirksomheden Julius Nielsen og Søn A/S. Virksomheden henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med en ansøgning om straflempelse kort tid efter, at der var foretaget ransagning på virksomhedens adresse.

SØIK har vurderet, at Julius Nielsen & Søn har levet op til kravene for tiltalefrafald, herunder at virksomheden ikke har haft en ledende rolle i byggekartellet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen var enige heri. Julius Nielsen & Søn havde deltaget i 20 forhold af konkurrencelovsovertrædelser i perioden fra 2005 til 2009. Som en følge af samarbejdet med myndighederne går virksomheden dog helt fri for straf.

Afgørelsen er interessant, da den viser, at det er muligt at opnå tiltalefrafald ved ansøgning om strafnedsættelse selv i tilfælde, hvor straflempelsesansøgningen først indgives til myndighederne, efter der har været foretaget en kontrolundersøgelse.

 [layerslider id="67"]

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted