Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Delaftale om sikring af fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

Horten
11/04/2018
Delaftale om sikring af fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører
Horten logo

Der er indgået en politisk aftale om fair prissætning og regler for kontrolbud, mens regler om grænserne for offentlig erhvervsaktivitet og et klageorgan forventes at komme på plads senere på året. Det fremgår af den delaftale, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået for at sikre en mere fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Aftalen er en opfølgning på regeringens udspil fra september 2017.Den offentlige sektor i Danmark varetager en lang række opgaver, der er til gavn for borgere og virksomheder, og som ligger inden for det offentliges kerneområde.

I visse tilfælde varetager den offentlige sektor dog opgaver, der ikke er inden for de typiske kerneopgaver, og som også varetages af private virksomheder – eksempelvis konsulent- og rådgivningsydelser. Når det offentlige på den måde er i direkte konkurrence med private virksomheder, kan det føre til en unfair konkurrence mellem parterne.


Klarere regler for det offentliges opgaver uden for kerneområdet


Regeringen og de øvrige aftaleparter er enige om, at det offentlige som udgangspunkt skal udføre kerneopgaver, og at der skal være begrænset adgang for den offentlige sektor til at gå ind på private markeder. Der skal derfor fastsættes klare regler for, hvilke særlige hensyn, der kan begrunde, at det offentlige varetager andre opgaver end kerneopgaverne.

Det skal derudover sikres, at offentlig erhvervsaktivitet – når dette er begrundet i sådanne særlige hensyn – sker på fair og lige vilkår i forhold til private aktører.


Delaftalens fire initiativer


Aftaleparterne er enige om følgende initiativer, der skal sikre mere fair og lige konkurrence:


Fair prissætning ved offentlig erhvervsaktivitet


Prissætning i stat, regioner og kommuner skal så vidt muligt ske med afsæt i OECD's anbefalinger til prissætning af offentlige ydelser, så den offentlige sektors priser ikke er konkurrenceforvridende fx som følge af skatte- eller momsmæssige forhold.

Klarere regler for kontrolbud

  • Reglerne for kontrolbud ved kommunale og regionale udbud skal revideres for at sikre øget åbenhed, og der skal være pligt til at lave en opfølgning på vundne kontrolbud hvert andet år. Opfølgningen skal forelægges kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

  • Der vil blive udarbejdet en ny vejledning til kommunerne og regionerne om "det gode kontrolbud".


En arbejdsgruppe for offentlige erhvervsaktiviteter

  • Arbejdsgruppen skal komme med forslag til konkrete aktiviteter, som det offentlige ikke skal kunne udføre.

  • Repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Økonomi- og

  • Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet (formand) vil indgå i arbejdsgruppen, hvis arbejde skal være afsluttet i juni 2018, hvorefter aftaleparterne vil drøfte forslagene.


Bedre klageadgang ved offentlig erhvervsaktivitet

  • Aftaleparterne er principielt enige om at nedsætte en tværgående og uafhængig klagemyndighed, der vil blive placeret i Nævnenes Hus i Viborg.

  • Klagemyndigheden skal styrke håndhævelsen af reglerne gennem en hurtigere sagsbehandling af høj kvalitet.

  • Klagemyndighedens konkrete kompetencer i forhold til kommunal og regional erhvervsvirksomhed fastlægges i efteråret 2018, når resultaterne af arbejdet i ovenstående arbejdsgruppe foreligger.


Læs aftaleteksten her.

 Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
18/08/2021
Retssager og voldgift, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Energi og forsyning
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
18/08/2021
Udbud, Konkurrenceret, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
13/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift, Offentlig ret
Nyt lovforslag skal fremme udbredelsen af ladestandere og dermed elbiler
Nyt lovforslag skal fremme udbredelsen af ladestandere og dermed elbiler
12/08/2021
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Øvrige
Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
25/06/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
07/05/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted