Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Delaftale om sikring af fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

Horten
11/04/2018
Delaftale om sikring af fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

Der er indgået en politisk aftale om fair prissætning og regler for kontrolbud, mens regler om grænserne for offentlig erhvervsaktivitet og et klageorgan forventes at komme på plads senere på året. Det fremgår af den delaftale, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået for at sikre en mere fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Aftalen er en opfølgning på regeringens udspil fra september 2017.Den offentlige sektor i Danmark varetager en lang række opgaver, der er til gavn for borgere og virksomheder, og som ligger inden for det offentliges kerneområde.

I visse tilfælde varetager den offentlige sektor dog opgaver, der ikke er inden for de typiske kerneopgaver, og som også varetages af private virksomheder – eksempelvis konsulent- og rådgivningsydelser. Når det offentlige på den måde er i direkte konkurrence med private virksomheder, kan det føre til en unfair konkurrence mellem parterne.


Klarere regler for det offentliges opgaver uden for kerneområdet


Regeringen og de øvrige aftaleparter er enige om, at det offentlige som udgangspunkt skal udføre kerneopgaver, og at der skal være begrænset adgang for den offentlige sektor til at gå ind på private markeder. Der skal derfor fastsættes klare regler for, hvilke særlige hensyn, der kan begrunde, at det offentlige varetager andre opgaver end kerneopgaverne.

Det skal derudover sikres, at offentlig erhvervsaktivitet – når dette er begrundet i sådanne særlige hensyn – sker på fair og lige vilkår i forhold til private aktører.


Delaftalens fire initiativer


Aftaleparterne er enige om følgende initiativer, der skal sikre mere fair og lige konkurrence:


Fair prissætning ved offentlig erhvervsaktivitet


Prissætning i stat, regioner og kommuner skal så vidt muligt ske med afsæt i OECD's anbefalinger til prissætning af offentlige ydelser, så den offentlige sektors priser ikke er konkurrenceforvridende fx som følge af skatte- eller momsmæssige forhold.

Klarere regler for kontrolbud

  • Reglerne for kontrolbud ved kommunale og regionale udbud skal revideres for at sikre øget åbenhed, og der skal være pligt til at lave en opfølgning på vundne kontrolbud hvert andet år. Opfølgningen skal forelægges kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

  • Der vil blive udarbejdet en ny vejledning til kommunerne og regionerne om "det gode kontrolbud".


En arbejdsgruppe for offentlige erhvervsaktiviteter

  • Arbejdsgruppen skal komme med forslag til konkrete aktiviteter, som det offentlige ikke skal kunne udføre.

  • Repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Økonomi- og

  • Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet (formand) vil indgå i arbejdsgruppen, hvis arbejde skal være afsluttet i juni 2018, hvorefter aftaleparterne vil drøfte forslagene.


Bedre klageadgang ved offentlig erhvervsaktivitet

  • Aftaleparterne er principielt enige om at nedsætte en tværgående og uafhængig klagemyndighed, der vil blive placeret i Nævnenes Hus i Viborg.

  • Klagemyndigheden skal styrke håndhævelsen af reglerne gennem en hurtigere sagsbehandling af høj kvalitet.

  • Klagemyndighedens konkrete kompetencer i forhold til kommunal og regional erhvervsvirksomhed fastlægges i efteråret 2018, når resultaterne af arbejdet i ovenstående arbejdsgruppe foreligger.


Læs aftaleteksten her.

 Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
02/10/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Øvrige
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
20/12/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret, Miljøret
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
02/01/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
11/01/2024
Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted