Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Delaftale om sikring af fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

Horten
11/04/2018
222
Delaftale om sikring af fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører
Horten logo

Der er indgået en politisk aftale om fair prissætning og regler for kontrolbud, mens regler om grænserne for offentlig erhvervsaktivitet og et klageorgan forventes at komme på plads senere på året. Det fremgår af den delaftale, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået for at sikre en mere fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Aftalen er en opfølgning på regeringens udspil fra september 2017.Den offentlige sektor i Danmark varetager en lang række opgaver, der er til gavn for borgere og virksomheder, og som ligger inden for det offentliges kerneområde.

I visse tilfælde varetager den offentlige sektor dog opgaver, der ikke er inden for de typiske kerneopgaver, og som også varetages af private virksomheder – eksempelvis konsulent- og rådgivningsydelser. Når det offentlige på den måde er i direkte konkurrence med private virksomheder, kan det føre til en unfair konkurrence mellem parterne.


Klarere regler for det offentliges opgaver uden for kerneområdet


Regeringen og de øvrige aftaleparter er enige om, at det offentlige som udgangspunkt skal udføre kerneopgaver, og at der skal være begrænset adgang for den offentlige sektor til at gå ind på private markeder. Der skal derfor fastsættes klare regler for, hvilke særlige hensyn, der kan begrunde, at det offentlige varetager andre opgaver end kerneopgaverne.

Det skal derudover sikres, at offentlig erhvervsaktivitet – når dette er begrundet i sådanne særlige hensyn – sker på fair og lige vilkår i forhold til private aktører.


Delaftalens fire initiativer


Aftaleparterne er enige om følgende initiativer, der skal sikre mere fair og lige konkurrence:


Fair prissætning ved offentlig erhvervsaktivitet


Prissætning i stat, regioner og kommuner skal så vidt muligt ske med afsæt i OECD's anbefalinger til prissætning af offentlige ydelser, så den offentlige sektors priser ikke er konkurrenceforvridende fx som følge af skatte- eller momsmæssige forhold.

Klarere regler for kontrolbud

  • Reglerne for kontrolbud ved kommunale og regionale udbud skal revideres for at sikre øget åbenhed, og der skal være pligt til at lave en opfølgning på vundne kontrolbud hvert andet år. Opfølgningen skal forelægges kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

  • Der vil blive udarbejdet en ny vejledning til kommunerne og regionerne om "det gode kontrolbud".


En arbejdsgruppe for offentlige erhvervsaktiviteter

  • Arbejdsgruppen skal komme med forslag til konkrete aktiviteter, som det offentlige ikke skal kunne udføre.

  • Repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Økonomi- og

  • Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet (formand) vil indgå i arbejdsgruppen, hvis arbejde skal være afsluttet i juni 2018, hvorefter aftaleparterne vil drøfte forslagene.


Bedre klageadgang ved offentlig erhvervsaktivitet

  • Aftaleparterne er principielt enige om at nedsætte en tværgående og uafhængig klagemyndighed, der vil blive placeret i Nævnenes Hus i Viborg.

  • Klagemyndigheden skal styrke håndhævelsen af reglerne gennem en hurtigere sagsbehandling af høj kvalitet.

  • Klagemyndighedens konkrete kompetencer i forhold til kommunal og regional erhvervsvirksomhed fastlægges i efteråret 2018, når resultaterne af arbejdet i ovenstående arbejdsgruppe foreligger.


Læs aftaleteksten her.

 Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 30.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Det offentliges mulighed for at forudbetale leverandører er blevet forlænget
Det offentliges mulighed for at forudbetale leverandører er blevet forlænget
19/11/2020
Udbud, Offentlig ret
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
16/11/2020
Øvrige, Insolvens og rekonstruktion, Offentlig ret, Finansiering og bankret
Krav til whistleblowerordninger på statens område
Krav til whistleblowerordninger på statens område
10/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret, Offentlig ret
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
25/08/2020
Compliance, Strafferet, Offentlig ret
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
25/08/2020
Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Ny lokalplan – hvad nu?
Ny lokalplan – hvad nu?
06/07/2020
Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted