Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

De vedtagne ændringer til udbudsloven

Bird & Bird
20/06/2022
De vedtagne ændringer til udbudsloven
Bird & Bird logo
Lovforslag til ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og tilbudsloven er nu endeligt vedtaget. Bird & Bird afholdte i den forbindelse et gratis seminar, hvor der blev kigget nærmere på disse ændringer og deres betydning for såvel tilbudsgivere som ordregivere.

Seminar om lovændring af udbudsloven

I bløde og afslappende rammer i BIG BIO Nordhavn afholdt Bird & Bird ved partner Peter Jørgensen, partner Thomas Larsen og counsel Mikkel Taanum, den 14. juni 2022 et gratis, velbesøgt seminar om ændringerne til udbudsloven for alle udbudsinteresserede, der ønskede at få et indblik i de kommende ændringer af udbudsloven og disses betydning for såvel tilbudsgivere som ordregivere.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage i seminaret, eller blot ønsker vores pointer genopfrisket, har vi nedenfor samlet et overblik over de væsentligste ændringer, ligesom vi har gjort det muligt at downloade vores slide-show fra selve seminaret. Du kan se slide-showet her


Væsentligste ændringer

Lovforslaget om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og tilbudsloven blev vedtaget den 9. juni 2022 og træder for de fleste ændringers vedkommende i kraft allerede fra den 1. juli 2022.


Formålet med ændringerne reflekterer i) 2020-evalueringen af udbudsloven som blev gennemført i tæt dialog med interessenter på udbudsområdet, og ii) Regeringens politiske aftale ”Danmark kan mere I” med fokus på at:


  • Styrke samfundskontrakten
  • Styrke små- og mellemstore virksomheders muligheder for at levere til den offentlige sektor
  • Styrke innovation og grønne indkøb
  • Sikre mere effektive regler og styrkede rammer
  • Nedenfor følger et overblik over de væsentligste ændringer.


Øget brug af personer under oplæring og tilbudslovens § 7

I udbudslovens § 176 indsættes nyt stk. 2, 3 og 4 hvorefter ordregivere i kontrakten skal indføre krav om anvendelse af personer under oplæring. Pligten til anvendelsen af personer under oplæring gælder dog ikke, når anvendelsen af sådanne personer i) medfører en sikkerhedsrisiko, ii) ikke egner sig til gennemførelse af kontrakten eller iii) strider mod anden lovgivning. Erhvervsministeren bliver bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om, hvilke kontrakter, der er omfattet af pligten.


En bestemmelse med lignende ordlyd er indsat i tilbudsloven som ny § 7, ligesom adgang til visse oplysninger i forbindelse med åbning af tilbud ved bygge- og anlægsudbud, er blevet opdateret og indsat som ny § 7 a.


Etablering af enhed for vurdering af pålidelighed

Til udbudslovens § 138, stk. 1 tilføjes, at en ordregiver fremover er forpligtet til at indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til en vurdering af ansøger eller tilbudsgivers dokumentation for pålidelighed. Udtalelsen er vejledende, hvorfor ordregiver stadig er forpligtet til også at foretage sin egen vurdering af tilbudsgivers dokumentation for pålidelighed.


Ændring i forhold til udelukkelse og egnethed

Den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, vedrørende udelukkelse af ansøgere eller tilbudsgivere, der i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgeren eller tilbudsgiverens integritet, tilføjes som ny nr. 4 til § 136, og gøres dermed til en obligatorisk udelukkelsesgrund.


Alle ordregivere er således forpligtet til at anvende denne udelukkelsesgrund.

Videre forlænges udelukkelsesperioder i udbudslovens § 138, stk. 6 og 7 fra hhv. 2 og 4 år til 3 og 5 år.


Ændringer i forhold til udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog

Det præciseres i udbudslovens § 61, stk. 1, litra c, at hensynet til muligheden for tilpasning af tilbuddene til kontraktens særlige omstændigheder kan være et element i vurderingen af, hvorvidt kontrakter på grund af særlige omstændigheder ikke kan tildeles uden forudgående forhandling.


Ordlyden i § 61, stk. 4 er blevet opdateret. Det er med ændringen muligt at overgå til udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog efter fejlslagent offentligt eller begrænset udbud.


Forslaget indeholder også en justering af §§ 70 og 72, der medfører mere fleksibilitet i brugen af konkurrencepræget dialog. Der åbnes således for, at ordregiver kan ændre mindstekrav, som ikke udgør grundlæggende elementer.


I udbud med forhandling betragtes mindstekrav derimod fortsat altid som grundlæggende elementer, og vil følgelig ikke kunne ændres.


Ændringer af hvornår man kan foretage ændringer til udbudsmateriale og kontrakter/rammeaftaler

I udbudsloven indsættes et nyt § 134, stk. 1, hvorefter det tydeliggøres hvornår ordregiver må foretage ændringer til udbudsmaterialet. Der er ikke tale om en ændring af gældende ret, men blot en kodificering af retspraksis.


I udbudslovens § 179 indsættes et nyt stk. 2, som fremhæver de muligheder for ændringsklausuler, som allerede fremgår af præambelbetragtning 111 til direktivet.


Ændringer i forhold til aktindsigt

Som ny § 5 a indsættes en begrænsning i adgangen til aktindsigt i tilbud eller tilbudsoplysninger. Retten til aktindsigt afskæres altså for dem, som ikke er klageberettigede (retlig interesse) eller som ikke er tilknyttet et massemedie.


Ændringer i forhold til ”grønne” udbud

I udbudslovens § 194 indsættes et nyt stk. 4, ligesom der i tilbudsloven genindsættes et kapitel 7 og § 16. Bestemmelserne i udbudsloven og tilbudsloven har samme ordlyd og skaber hjemmel til et såkaldt ”køb grønt eller forklar”-princip. Dette indebærer, at Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvad ordregiverne skal oplyse omkring baggrunden for ikke at have inddraget konkrete miljø- eller klimahensyn i sine indkøb.


I forbindelse med lovforslagets høring tilbage i februar 2022 behandlede Bird & Bird nogle af ændringerne. Nyheden kan læses her. 


Hvis du har spørgsmål til hvordan lovændringen kommer til at påvirke dig, kan du tage fat i vores udbudsteam.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Når klagen ikke er helt på plads
Når klagen ikke er helt på plads
21/05/2024
Udbud, IT- og telekommunikation
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Udtømning af en delaftales maksimale værdi var ikke uforudsigelig
Udtømning af en delaftales maksimale værdi var ikke uforudsigelig
03/06/2024
Udbud
Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager
Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager
03/06/2024
Udbud
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
18/06/2024
Udbud
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
18/06/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted