Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

De resterende ændringer af selskabsloven fra maj 2013 er trådt i kraft den 15. marts 2015

Kromann Reumert
19/03/2015
De resterende ændringer af selskabsloven fra maj 2013 er trådt i kraft den 15. marts 2015
Kromann Reumert logo
Som beskrevet i vores nyhedsbrev af 21. maj 2013 vedtog Folketinget i maj 2013 en ændring af selskabsloven m.v. Disse ændringer trådte delvist i kraft den 1. januar 2014. Den 15. marts 2015 er de resterende ændringer trådt i kraft.

Ændringerne indebærer bl.a., at stiftere har mulighed for delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber, at der ikke længere er krav om åbnings-/overtagelsesbalance ved stiftelse/kapitalforhøjelse ved indskud af en bestemmende kapitalpost i et selskab, og at det i visse situationer bliver muligt at stifte et selskab med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft.

MULIGHED FOR DELVIS INDBETALING AF OVERKURS I ANPARTSSELSKABER
Selskabsstiftere har med virkning fra 15. marts 2015 mulighed for at foretage delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber. Denne mulighed er dog betinget af, at der er tale om en stiftelse eller kapitalforhøjelse, hvor der alene indskydes kontanter.

Dette træder i stedet for de hidtil gældende regler, hvor en overkurs i anpartsselskaber altid skulle indbetales fuldstændigt.

NYE BETINGELSER FOR KRAV OM ÅBNINGS- OG OVERTAGELSESBALANCE VED STIFTELSE OG KAPITALFORHØJELSE
Det er med de nye ændringer alene et krav, at der udarbejdes en åbningsbalance i forbindelse med en stiftelse henholdsvis en overtagelsesbalance i forbindelse med en kapitalforhøjelse, hvis stiftelsen henholdsvis kapitalforhøjelsen sker ved indskud af en bestående virksomhed.

Dette er en lempelse i forhold til de hidtil gældende regler, hvor der også var krav om udarbejdelse af en sådan balance ved indskud af en bestemmende kapitalpost i et selskab.

MULIGHED FOR STIFTELSE MED REGNSKABSMÆSSIG TILBAGEVIRKENDE KRAFT
Det er nu muligt at give en stiftelse virkning med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft, hvis der indskydes en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et selskab.

NYE ANMELDELSESPERIODER FOR KREDITORER VED B.LA. FUSIONER OG SPALTNINGER
Kreditorernes anmeldelsesperiode ved bl.a. fusioner og spaltninger er nu ændret til at udløbe 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af den påtænkte transaktion.

Tidligere løb 4 ugers fristen fra det tidspunkt, hvor fusionen eller spaltningen osv. var besluttet. Med andre ord regnes 4 ugers fristen nu fra et senere tidspunkt end hidtil.

MULIGHED FOR "STRAKSOMDANNELSE" AF ET ANDELSSELSKAB TIL ET AKTIESELSKAB
Det er nu muligt at foretage en såkaldt "straksomdannelse" af et andelsselskab til et aktieselskab. Der er tale om en smidigere omdannelsesproces, som gør det lettere for et andelsselskab at omdanne sig til et aktieselskab.

NY ANMELDELSESBEKENDTGØRELSE I FORBINDELSE MED ERHVERVSSTYRELSENS NYE SELVBETJENINGSLØSNING
På baggrund af de ovenstående ændringer og Erhvervsstyrelsens nye selvbetjeningssystem til registrering af selskaber m.v., der har været åbent for registreringer siden 15. december 2014 (som beskrevet i vores nyhedsbrev om det offentlige ejerregister af 20. november 2014), har Erhvervsstyrelsen udsendt en ny anmeldelsesbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015), der også trådte i kraft den 15. marts 2015. Anmeldelsesbekendtgørelse indeholder bestemmelser om de anmeldelser mv., der foretages til Erhvervsstyrelsen.

Læs vores nyhedsbrev om revision af selskabsloven af 21. maj 2013 samt vores nyhedsbrev om den delvise ikrafttræden af 13. december 2013.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
07/06/2021
Selskabsret, Finansiering og bankret
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
28/04/2021
Transportret, Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Nyt lovforslag vil udskyde fristen for at indlevere årsrapporten 2020
Nyt lovforslag vil udskyde fristen for at indlevere årsrapporten 2020
21/04/2021
Selskabsret
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
23/02/2021
Selskabsret, EU-ret
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
23/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
15/02/2021
Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted