Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Dansk skattelovgivning muligvis i strid med EU-retten

Bech Bruun
30/01/2018
181
Dansk skattelovgivning muligvis i strid med EU-retten
Bech Bruun logo
Ifølge et forslag til afgørelse fra generaladvokaten er de danske regler omkring mulighederne for at fradrage underskud fra et udenlandsk fast driftssted ved et dansk selskabs skatteopgørelse i strid med EU-retten. 

Generaladvokaten har den 18. januar 2018 offentliggjort sit forslag til afgørelse i sagen Brevola, C-650/16. Heri anfører han, at det er i strid med EU-retten, at et dansk selskab ikke kan fradrage tab i et fast driftssted beliggende i en anden medlemsstat i forbindelse med ophøret af dette faste driftssted.


De relevante danske skatteregler


Selskabsskattelovens § 8, stk. 2, bestemmer, at et dansk selskab ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst som udgangspunkt ikke skal medtage indtægter og udgifter, der vedrører udenlandske faste ejendomme og faste driftssteder.

Alle danske selskaber, faste ejendomme og faste driftssteder, der må anses for at være koncern-forbundne efter dansk ret, indgår i en obligatorisk national sambeskatningskreds. Det gør sig gæl-dende, selvom der fx er tale om to danske søsterselskaber, men hvor moderselskabet er udenlandsk, eller hvor der er indskudt et udenlandsk selskab mellem to danske selskaber. Der bliver for disse dermed opgjort en konsolideret dansk skattepligtig indkomst.

Det er efter danske skatteregler også muligt at vælge at blive sambeskattet med koncernforbundne udenlandske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme. Der gælder dog et globalpuljeprincip, hvilket medfører, at hvis man vælger denne ordning, så indgår alle koncernforbundne udenlandske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme i den danske sambeskatningsordning. Af væsentlig interesse er ligeledes, at valget af international sambeskatning er bindende for en periode på 10 år. Denne bindingsperiode er oprindeligt indført for at undgå, at man vælger international sambeskatning for en kort periode, i hvilken koncernen har underskud internationalt.


Kort om sagen


Sagen omhandler et selskab, Bevola A/S, der er hjemmehørende i Danmark. Bevola A/S havde i 2009 datterselskaber og faste driftssteder i forskellige EU-medlemsstater, herunder i Finland. I 2009 blev det besluttet, at det faste driftssted i Finland skulle lukkes. Tabet fra det faste driftssted, udgørende 2,8 mio. kr., kunne ikke udnyttes i Finland.

Brevola A/S anmodede derfor de danske skattemyndigheder om at fradrage tabet fra det faste driftssted i Finland i den skattepligtige indkomst i Danmark. De danske skattemyndigheder afslog dette med henvisning til, at det følger af selskabsskattelovens § 8, stk. 2, at indtægter og udgifter, der vedrører et udenlandsk fast driftssted ikke kan medregnes ved opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst, medmindre selskabet har valgt at være omfattet af reglerne om international sambeskatning.


Generaladvokatens forslag til afgørelse


Generaladvokaten anfører i sit forslag til afgørelse, at en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter et hjemmehørende selskab kan fradrage tab i et nationalt fast driftssted i beregningen af sit skatte-grundlag, men ikke fradrage tab i et fast driftssted beliggende i en anden medlemsstat, i hvilken der definitivt ikke tages hensyn til disse tab, ikke er forenelig med EU-retten (retten til etableringsfrihed).

Generaladvokaten finder, at det faktum, at der er mulighed for at vælge den danske ordning med international sambeskatning, ikke er tilstrækkelig til, at lovgivningen ikke er uforenelig med EU-retten.


Bech-Bruuns kommentarer


Generaladvokatens forslag til afgørelse vil – formentlig i løbet af 2018 – blive fulgt op af EU-Domstolens endelige afgørelse. Hvis EU-Domstolen måtte være enig med generaladvokaten, vil det medføre, at den danske skattelovgivning vil blive anses for i strid med EU-retten (retten til etableringsfrihed), og at Danmark skal ændre den gældende skattelovgivning. Efter omstændighederne vil en sådan lovændring kunne have betydning for alle danske selskaber med faste driftssteder i andre medlemslande.

Hvis EU-Domstolen giver skatteyderen ret, vil det kunne give mulighed for genoptagelse af tidligere skatteansættelser.

Bech-Bruun følger sagen.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 54.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvornår kan der støttes ret på skattemyndighedernes praksis eller udsagn gengivet i Den juridiske vejledning?
Hvornår kan der støttes ret på skattemyndighedernes praksis eller udsagn gengivet i Den juridiske vejledning?
I går
Skatte- og afgiftsret
Nyt styresignal om praksisændring for A/B-modeller
Nyt styresignal om praksisændring for A/B-modeller
23/09/2020
Skatte- og afgiftsret
Ny praksis om almennyttigt formål for fonde
Ny praksis om almennyttigt formål for fonde
21/09/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvornår foreligger der ”helt tilsvarende forhold” med betydning for den korte ansættelsesfrist?
Hvornår foreligger der ”helt tilsvarende forhold” med betydning for den korte ansættelsesfrist?
16/09/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvornår er et skovbrug en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende?
Hvornår er et skovbrug en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende?
28/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Fradrag for gaver til velgørende formål
Fradrag for gaver til velgørende formål
25/08/2020
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted