Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Dansk skattelovgivning muligvis i strid med EU-retten

Bech Bruun
30/01/2018
Dansk skattelovgivning muligvis i strid med EU-retten
Ifølge et forslag til afgørelse fra generaladvokaten er de danske regler omkring mulighederne for at fradrage underskud fra et udenlandsk fast driftssted ved et dansk selskabs skatteopgørelse i strid med EU-retten. 

Generaladvokaten har den 18. januar 2018 offentliggjort sit forslag til afgørelse i sagen Brevola, C-650/16. Heri anfører han, at det er i strid med EU-retten, at et dansk selskab ikke kan fradrage tab i et fast driftssted beliggende i en anden medlemsstat i forbindelse med ophøret af dette faste driftssted.


De relevante danske skatteregler


Selskabsskattelovens § 8, stk. 2, bestemmer, at et dansk selskab ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst som udgangspunkt ikke skal medtage indtægter og udgifter, der vedrører udenlandske faste ejendomme og faste driftssteder.

Alle danske selskaber, faste ejendomme og faste driftssteder, der må anses for at være koncern-forbundne efter dansk ret, indgår i en obligatorisk national sambeskatningskreds. Det gør sig gæl-dende, selvom der fx er tale om to danske søsterselskaber, men hvor moderselskabet er udenlandsk, eller hvor der er indskudt et udenlandsk selskab mellem to danske selskaber. Der bliver for disse dermed opgjort en konsolideret dansk skattepligtig indkomst.

Det er efter danske skatteregler også muligt at vælge at blive sambeskattet med koncernforbundne udenlandske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme. Der gælder dog et globalpuljeprincip, hvilket medfører, at hvis man vælger denne ordning, så indgår alle koncernforbundne udenlandske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme i den danske sambeskatningsordning. Af væsentlig interesse er ligeledes, at valget af international sambeskatning er bindende for en periode på 10 år. Denne bindingsperiode er oprindeligt indført for at undgå, at man vælger international sambeskatning for en kort periode, i hvilken koncernen har underskud internationalt.


Kort om sagen


Sagen omhandler et selskab, Bevola A/S, der er hjemmehørende i Danmark. Bevola A/S havde i 2009 datterselskaber og faste driftssteder i forskellige EU-medlemsstater, herunder i Finland. I 2009 blev det besluttet, at det faste driftssted i Finland skulle lukkes. Tabet fra det faste driftssted, udgørende 2,8 mio. kr., kunne ikke udnyttes i Finland.

Brevola A/S anmodede derfor de danske skattemyndigheder om at fradrage tabet fra det faste driftssted i Finland i den skattepligtige indkomst i Danmark. De danske skattemyndigheder afslog dette med henvisning til, at det følger af selskabsskattelovens § 8, stk. 2, at indtægter og udgifter, der vedrører et udenlandsk fast driftssted ikke kan medregnes ved opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst, medmindre selskabet har valgt at være omfattet af reglerne om international sambeskatning.


Generaladvokatens forslag til afgørelse


Generaladvokaten anfører i sit forslag til afgørelse, at en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter et hjemmehørende selskab kan fradrage tab i et nationalt fast driftssted i beregningen af sit skatte-grundlag, men ikke fradrage tab i et fast driftssted beliggende i en anden medlemsstat, i hvilken der definitivt ikke tages hensyn til disse tab, ikke er forenelig med EU-retten (retten til etableringsfrihed).

Generaladvokaten finder, at det faktum, at der er mulighed for at vælge den danske ordning med international sambeskatning, ikke er tilstrækkelig til, at lovgivningen ikke er uforenelig med EU-retten.


Bech-Bruuns kommentarer


Generaladvokatens forslag til afgørelse vil – formentlig i løbet af 2018 – blive fulgt op af EU-Domstolens endelige afgørelse. Hvis EU-Domstolen måtte være enig med generaladvokaten, vil det medføre, at den danske skattelovgivning vil blive anses for i strid med EU-retten (retten til etableringsfrihed), og at Danmark skal ændre den gældende skattelovgivning. Efter omstændighederne vil en sådan lovændring kunne have betydning for alle danske selskaber med faste driftssteder i andre medlemslande.

Hvis EU-Domstolen giver skatteyderen ret, vil det kunne give mulighed for genoptagelse af tidligere skatteansættelser.

Bech-Bruun følger sagen.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted