Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

COVID-19: Konkurrencereglerne gælder også i krisetider

Bech Bruun
15/04/2020
COVID-19: Konkurrencereglerne gælder også i krisetider
Bech Bruun logo
COVID-19-krisen og dens sociale og økonomiske konsekvenser kan få mange virksomheder til at overveje at indgå i forskellige samarbejder, herunder med konkurrenter. Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at konkurrencereglerne også gælder i krisetider og at visse former for samarbejde derfor kan være ulovlige.


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sammen med andre europæiske konkurrencemyndigheder udsendt en fælles meddelelse gennem ECN (European Competition Network), hvori de redegør for konkurrencereglernes anvendelse og håndhævelse under COVID-19-krisen. Meddelelsen kan læses her.

Selvom det i disse tider er særlig relevant for konkurrerende virksomheder at samarbejde for at begrænse de økonomiske skadevirkninger, som krisen medfører, udgør COVID-19-krisen ikke en generel adgang til at indgå samarbejder med konkurrenter.

Det understreges i meddelelsen, at virksomhederne hver for sig kan træffe en lang række beslutninger uden at dette er i konflikt med konkurrencereglerne. Fx vil mange leverandører kunne hindre, at senere omsætningsled udnytter en eventuel akut mangelsituation til at sætte priserne højt, ved at fastsætte maksimumspriser for deres produkter.

Derudover understreges det også, at der er gode muligheder for at indgå samarbejder, herunder med konkurrenter, som har til formål at sikre leveringsdygtigheden, og at ECN (og dermed de respektive medlemsstaters konkurrencemyndigheder) ikke vil gribe aktivt ind over for midlertidige tiltag, der skal bidrage til øget forsyningssikkerhed. Det kunne eksempelvis være samarbejder vedrørende levering af varer for at imødekomme forsyningsproblemer eller udlån af medarbejdere for at imødekomme mangel herpå som følge af sygdoms- eller karantæneramte medarbejdere.

Omvendt vil konkurrencemyndighederne være særligt opmærksomme på samarbejder, der har til formål at udnytte krisen, fx igennem priskoordinering, begrænsning af produktionen eller markedsdelinger. Sådanne konkurrenceskadelige former for samarbejde vil i krisetider medføre større skade, idet mange forbrugere og kunder i forvejen står i en mere sårbar situation.

Sådanne former for samarbejde vil som den helt klare hovedregel være i strid med konkurrencereglerne - også selvom parterne i samarbejdet ikke har til formål at begrænse konkurrencen, men alene har til formål at sikre, at virksomhederne kan overleve krisen. EU-Domstolen har således fastslået, at det forhold at et samarbejde mellem konkurrenter er indgået for at afbøde en krise i branchen, ikke ændrer ved, at samarbejdet kan anses for at have til formål at begrænse konkurrencen (se bl.a. EU-Domstolens dom i sag C-209/07, Beef Industry Development). De ovennævnte former for samarbejde vil som udgangspunkt udgøre formålsovertrædelser, der kan medføre væsentlige bøder og endda fængselsstraf.

Tilsvarende har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tidligere meldt ud, at styrelsen vil have et øget fokus på dominerende virksomheder, der udnytter krisen til at misbruge sin styrke over for andre, fx ved at sætte prisen på kritiske produkter urimeligt højt.


Perioden med afbrudte frister for fusionskontrol forlænges


Den 18. marts 2020 udstedte erhvervsministeren en bekendtgørelse, som indebar, at fristerne for fusionskontrol blev afbrudt i 14 dage, dvs. til 1. april 2020. Det drejer sig konkret om fristerne i konkurrencelovens paragraf 12 d, stk. 1-5.

Afbrydelsen af fristerne for fusionskontrol skete som følge af COVID-19-krisen og de tiltag, som er foretaget for at forebygge og inddæmme smitten af coronavirus, der kunne vanskeliggøre adgangen til de nødvendige informationer fra parter, kunder, konkurrenter mv.

Afbrydelsen af fristerne skal således sikre, at der ikke bliver truffet forkerte afgørelser i sager om fusioner, fordi afgørelsen ikke kan træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, idet det vurderes at mange virksomheder ikke har kapacitet til at fremsende de tilstrækkelige oplysninger under krisen.

Efter udløbet af de ordinære 14 dages afbrydelse, har Erhvervsministeren den 30. marts 2020 forlænget gyldigheden af bekendtgørelsen om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige på erhvervsministerens område som følge af foranstaltninger m.v. efter lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme, således at fristerne for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af fusioner er afbrudt i yderligere 14 dage. Afbrydelsen varer nu til 14. april. Bekendtgørelsen kan læses her.

Forlængelsen skyldes, at regeringen i mellemtiden har forlænget foranstaltningerne for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for, at de normale frister så vidt muligt alligevel overholdes.


Mulighederne for at yde statsstøtte under COVID-19-krisen


Kommissionen vedtog den 19. marts midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, som skal gøre det lettere at yde statsstøtte med henblik på at støtte økonomien under COVID-19-krisen. De nye midlertidige rammebestemmelser gør det således lettere at udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i statsstøttereglerne.

Således er flere støtteforanstaltninger allerede godkendt under de nye rammebestemmelser. Danmark var først til at få en hjælpepakke godkendt af EU-Kommissionen som følge af COVID-19-krisen. Du kan læse vores nyhed om dette her. Efterfølgende er en række hjælpepakker blevet godkendt i andre medlemsstater. Du kan læse om dette her.


Bech-Bruuns kommentar


På grund af COVID-19-krisen er der muligvis lige nu en videre adgang til at indgå i samarbejder, der har til formål at håndtere de problemstillinger, der er opstået som følge af COVID-19-krisen. Et samarbejdes overensstemmelse med konkurrencereglerne vil imidlertid altid afhænge af en konkret vurdering, og det er derfor vigtigt at virksomhederne fortsat er opmærksomme på konkurrencereglerne under krisen. Selv om COVID-19-krisen kan medføre behov for akutte tiltag, bør virksomheder være påpasselige med at indgå samarbejder, særligt med konkurrenter, før der er foretaget en vurdering af, om samarbejdet kan være i strid med konkurrencereglerne. Ligeledes bør virksomheder være opmærksomme på, hvilke støtteforanstaltninger de evt. er omfattet af og derved gøre brug af muligheden for at få dækket driftsomkostninger i krisetiden, hvor omsætningen for de flestes vedkommende er faldende.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
04/06/2024
Konkurrenceret
Ny konkurrencelov vedtaget: Nu indføres call-in regel for fusioner under tærskelværdierne
Ny konkurrencelov vedtaget: Nu indføres call-in regel for fusioner under tærskelværdierne
06/06/2024
Konkurrenceret
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
11/06/2024
Konkurrenceret
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
13/06/2024
Konkurrenceret
Nye ændringer i konkurrenceloven træder snart i kraft – kan få stor betydning for fusioner under de gældende omsætningstærskler
Nye ændringer i konkurrenceloven træder snart i kraft – kan få stor betydning for fusioner under de gældende omsætningstærskler
04/07/2024
Konkurrenceret
Konkurrencerådets fokus 2024
Konkurrencerådets fokus 2024
05/07/2024
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted