Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

COVID-19: Garantiordning fra Vækstfonden til små og mellemstore virksomheder er på plads

Bech Bruun
27/03/2020
COVID-19: Garantiordning fra Vækstfonden til små og mellemstore virksomheder er på plads
Bech Bruun logo
I tillæg til den nylige garantiordning for store virksomheder, har Erhvervsministeren nu også udstedt en bekendtgørelse om en særlig garantiordning via Vækstfonden, der stilles til rådighed for små og mellemstore virksomheder, som har lidt eller forventer at lide omsætningstab på minimum 30 % som følge af COVID-19 udbruddet. Ansøgning om garanti skal indgives af det långivende institut til Vækstfonden.Bech-Bruun skrev i sidste uge om Vækstfondens garantiordning for store virksomheder. Denne ordning er nu blevet ledsaget af en i hovedtræk tilsvarende ordning målrettet små og mellemstore virksomheder. Med garantiordningen vil Vækstfonden kunne stille garantier for 70 % af beløbene af enkeltlån, som ydes af pengeinstitutter, leasingselskaber eller tilsvarende til små og mellemstore virksomheder, der er økonomisk trængt på grund af COVID-19.   


Garantiordningen i hovedtrækHvem kan garantier stilles for?

Garantier kan stilles for lån ydet af långivende pengeinstitutter, leasingselskaber m.v., hvor det långivende institut ansøger herom. Virksomheden skal have lidt eller forvente at lide et omsætningstab på mindst 30 % i dele af eller hele perioden fra 1. marts 2020 til 30. september 2020. Små og mellemstore virksomheder er som udgangspunkt virksomheder med en årlig omsætning på højst 50 millioner euro og ikke mere end 250 ansatte.


Hvordan fungerer garantiordningen?

 • Garantiordningen gælder foreløbigt indtil den 1. oktober 2020 og gælder også færøske og grønlandske virksomheder.
 • Garantier kan stilles over for et långivende institut på 70 % af et enkeltlån og driftskredit til kreditværdige virksomheder.
 • Garantiordningen gælder for lån, der ydes til virksomheder, som har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på mindst 30 % som følge af COVID-19 pandemien i hele eller dele af perioden fra den 1. marts 2020 til den 30. september 2020 sammenlignet med samme periode i 2019.
 • Der kan ikke ydes garanti for lånebeløb, som overstiger det opgjorte omsætningstab, og der kan ikke ydes garanti til virksomheder, der per 1. januar 2020 er "kriseramte" i henhold til definitionen i Kommissionens forordning Nr. 651/2014. Det vil eksempelvis være selskaber, der har tabt mere end 50 % af den tegnede kapital.
 • Der kan godt stilles garanti for lån eller driftskredit til samme virksomhed flere gange, men dog kun én gang til dækning af omsætningstab, der vedrører hele eller dele af samme periode. En periode skal være på mindst 14 dage.
 • Der kan ikke ydes garanti for lånebeløb, der overstiger virksomhedens likviditetsbehov inkl. investeringsbehov for de næste 18 måneder i henhold til en likviditetsplan for virksomheden.
Hvilke vilkår gælder for garantier?

 • Garantier har en løbetid på højst 7 år.
 • Det er et krav for garantistillelsen, at låneprovenuet ikke anvendes til at afdrage på anden gæld til det långivende institut.
 • Hvis et forventet omsætningstab ikke realiseres, nedskrives garantien med 70 % af det ikke-realiserede forventede omsætningstab.
 • Garantien bortfalder dog helt, hvis det realiserede omsætningstab falder under 30 % i forhold til samme periode i 2019.
 • Vækstfonden kan træffe afgørelse om bortfald af en stillet garanti eller tilbagebetaling af udbetalt garantibeløb, hvis tabsopgørelsen, som har været lagt til grund for garantien, ikke er korrekt, hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger af det ansøgende institut, eller hvis garantien i øvrigt måtte være blevet stillet eller et garantibeløb udbetalt på fejlagtigt grundlag.
Hvor meget koster en garanti?

Vækstfonden opkræver som betaling for garantistillelse en stiftelsesprovision på 2.500 kr. og en årlig risikopræmie på 1 % af det resterende garantibeløb.


Forskelle mellem garantiordningen for SMV'er og for store virksomheder

I store træk fungerer de to ordninger på ensartede vilkår, dog med visse forskelle.Ansøgningsprocessen

Det er det långivende institut, som skal indgive en ansøgning om garantistillelse til Vækstfonden. Ansøgningen sker elektronisk ved udfyldelse af en anmeldelsesblanket, som kan findes på Vækstfondens hjemmeside, hvorfra der også kan hentes en nærmere beskrivelse af dokumentationen og vilkår for garantistillelsen.

Inden ansøgningen afgives, skal det långivende institut have foretaget en kreditvurdering af den låntagende virksomhed.

Ansøgninger skal indgives senest den 15. oktober 2020.


Bech-Bruuns kommentarer
Bech-Bruun opfordrer alle COVID-19 ramte virksomheder til at undersøge deres muligheder for at benytte sig af de forskellige initiativer, regeringen for tiden introducerer for at afbøde de omfattende, negative konsekvenser af COVID-19 pandemien i samråd med deres finansieringspartnere og rådgivere. De nye garantiordninger fra Vækstfonden er blandt disse initiativer.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
10/04/2024
Øvrige, Compliance
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
09/04/2024
EU-ret, Øvrige, Medieret
Refusion via rejsebureau
Refusion via rejsebureau
11/04/2024
Øvrige, Transportret
EUs nye AI-forordning (AI Act) vedtages snart
EUs nye AI-forordning (AI Act) vedtages snart
26/04/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
26/04/2024
Persondata, Immaterialret, Øvrige
Bevisbyrden for betaling
Bevisbyrden for betaling
06/05/2024
Transportret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted