Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling

Bech Bruun
11/09/2020
397
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
Bech Bruun logo
Folketinget har den 10. september vedtaget den bebudede lov om midlertidig arbejdsfordeling. Loven træder i kraft den 14. september 2020.

Hovedpunkterne er følgende:


Hvornår kan arbejdsfordeling etableres?

Arbejdsfordeling i henhold til loven kan iværksættes, når det er sagligt begrundet. Arbejdsfordelingen skal træde i kraft senest den 31. december 2020 og kan maksimalt vare i 4 måneder.


Omfang

Det forudsættes i loven, at beskæftigelsesministeren fastsætter de nærmere regler om, hvilke dele af en virksomhed og hvilke persongrupper, der kan omfattes af en arbejdsfordeling, og hvordan forholdet mellem tid med arbejde og ledighed skal være. Der henvises i bemærkningerne til, at det fremgår af trepartsaftalen, at tiden med ledighed under arbejdsfordeling skal udgøre mindst 20 procent og maksimalt 50 procent i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Det fremgår desuden, at denne procentsats vil kunne ændres i den efterfølgende cyklus.


Det bebudes endvidere i forarbejderne til lovforslaget, at der vil kunne blive fastsat nærmere regler om muligheden for at undtage nøglemedarbejdere fra arbejdsfordelingen og om, hvad der skal gælde fx i forhold til personer i virksomhedspraktik og ansatte med løntilskud samt adgangen til, at de ansatte deltager i uddannelse under arbejdsfordelingen.


Forholdet til overenskomstbestemmelser

Arbejdsfordeling i henhold til loven kan iværksættes uanset bestemmelser i kollektive overenskomster, eller hvad der måtte være aftalt mellem lønmodtagerne og arbejdsgiveren om løn, omfang af arbejdstid mv., herunder eventuelle overenskomstbestemmelser om arbejdsfordeling.


Overenskomstbestemmelser, gældende lovbestemmelser og øvrige aftalte vilkår finder, i det omfang de ikke er til hinder for iværksættelse af arbejdsfordeling i henhold til loven, fortsat anvendelse i perioden med arbejdsfordeling. Det betyder, at fx eventuelle overenskomstbestemmelser om varslingsperioder, som ville kunne hindre arbejdsfordeling, kan tilsidesættes, mens fx regler om den daglige placering af arbejdstiden skal respekteres.


Det er frivilligt for de ansatte, om de vil deltage i arbejdsfordeling, men …

De ansatte, der modtager oplysninger om, at der ønskes iværksat arbejdsfordeling, har 24 timer til at beslutte, om de vil omfattes af arbejdsfordelingen. Hvis en ansat ikke inden 24 timer meddeler arbejdsgiveren, at vedkommende ikke ønsker at deltage i en arbejdsfordeling, vil den ansatte automatisk blive omfattet af arbejdsfordelingen, hvis den iværksættes.


Ønsker enkelte ansatte ikke at deltage, følger det af loven, at arbejdsgiveren ”beslutter … om de ansatte skal afskediges”.


Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at de pågældende medarbejdere har ret til løn i den gældende opsigelsesperiode og ”efter omstændighederne en eventuel fratrædelsesgodtgørelse og øvrige rettigheder, der er gældende ved opsigelse”.


Ministeren har under udvalgsbehandlingen på spørgsmålet om, hvorvidt sådanne medarbejdere fortsat er ”omfattet af saglighedsprincippet i henhold til overenskomster og øvrig lovgivning”, svaret:


”Der er ikke taget stilling til dette element i trepartsaftalen, og det er efter min opfattelse rigtigst at udmønte denne aftale i overensstemmelse med dens ordlyd og de fælles forudsætninger, der ligger til grund for aftalen.


I lovforslaget er der således ikke lagt op til at regulere spørgsmålet, der må vurderes på baggrund af de konkrete forhold og de eventuelle bestemmelser i overenskomster og lovgivning, der kan finde anvendelse i den forbindelse. Fagretlig behandling kan finde sted efter de almindelige regler herom.”


Dette betyder formentlig, at hensigten ikke er at ophæve den afskedigelsesbeskyttelse, som følger af fx ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven.


Ansatte, der har meddelt ikke at ville indgå i arbejdsfordelingen, og som arbejdsgiveren ikke afskediger, vil fortsat være ansat på hidtidige vilkår.


Forbud mod opsigelse   

En ansat, der er omfattet af en arbejdsfordeling efter loven, kan ikke under arbejdsfordelingen opsiges af de årsager, der begrundede iværksættelse af arbejdsfordelingen.


I bemærkningerne er det anført, at en sådan opsigelse vil være ”ugyldig”.


Ret til at fratræde uden varsel

Ansatte, som er omfattet af arbejdsfordelingen, kan uden varsel fratræde for at overtage andet arbejde med længere arbejdstid.


Vikarer

Der må ikke anvendes vikarer fra vikarbureauer i en virksomhed som helhed, i en afdeling eller i en produktionsenhed, hvor der er en arbejdsfordeling.


Beslutning om at stoppe arbejdsfordeling

Hvis arbejdsgiveren beslutter at afslutte arbejdsfordelingen, bliver de ansatte omfattet af de fulde ansættelsesvilkår, der var gældende på tidspunktet for iværksættelsen af arbejdsfordelingen.


Dagpengeret

Ansatte, som går på arbejdsfordeling, har ret til dagpenge. For ansatte, som ikke i forvejen er medlem af en A-kasse, gælder, at de opnår ret til dagpenge under arbejdsfordeling i henhold til loven fra det tidspunkt, hvor de anmoder om optagelse i en anerkendt A-kasse.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Landsretten: Medarbejders fedme var ikke et handicap
Landsretten: Medarbejders fedme var ikke et handicap
30/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ordningen om arbejdsfordeling forlænges
Ordningen om arbejdsfordeling forlænges
30/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for COVID-19
COVID-19: Arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for COVID-19
27/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
24/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted