Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

COVID-19: Et statsstøtteretligt problem?

Kromann Reumert
13/03/2020
469
COVID-19: Et statsstøtteretligt problem?
Kromann Reumert logo
Datatilsynet har offentliggjort en opgørelse over antallet af sikkerhedsbrud i 4. kvartal 2019. 70 % af de 2.328 anmeldelser om brud på persondatasikkerheden kan henføres til fremsendelse af personoplysninger til forkerte modtagere, mens datatyveri m.v. til stadighed udgør en mindre del af anmeldelserne. Datatilsynet vurderer desuden, at de dataansvarlige i 15 % af anmeldelsestilfældene ikke har foretaget en tilstrækkelig vurdering af, om der skulle ske underretning af de registrerede. Vi giver dig overblik over opgørelsen.

Hjælpepakke til dansk erhvervsliv lanceret

Den danske regering har netop præsenteret en første hjælpepakke til dansk erhvervsliv. Hjælpepakken indeholder (i) udskydelse af skatte- og momsbetalinger med henblik på likviditetsfremme, (ii) (delvis) kompensation til virksomheder, der har aflyst arrangementer med mere end 1.000 deltagere, og (iii) nedsættelse af en "task force", som skal udvikle målrettede støtteforslag til de hårdest ramte brancher.

Det er muligt, at hjælpepakken vil blive udvidet til at omfatte yderligere tiltag. Da hjælpepakken oprindeligt blev varslet, blev det fra regeringens side meldt ud, at den særligt ville støtte turisme-, transport- og oplevelsesbrancherne, som alle er blevet særdeles hårdt ramt af COVID-19-udbruddet.

I andre lande ‒ eksempelvis Tyskland og Belgien ‒ findes ordninger, hvorefter myndighederne kan yde støtte i form af lønkompensation til virksomheder, der i en periode er nødsagede til at skære ned i sine aktiviteter som følge af ekstraordinære omstændigheder. I Tyskland kaldes dette "kurzarbeit"-ordningen, og senest har de tyske myndigheder som følge af COVID-19-udbruddet netop gjort det lettere at anvende ordningen i den foreliggende situation.


De statsstøtteretlige rammer


EU-statsstøttereglerne kræver som det klare udgangspunkt, at enhver form for støtte fra offentlige myndigheder til selektivt udvalgte private virksomheder anmeldes og godkendes af Europa-Kommissionen forud for tildeling. Det er i denne forbindelse væsentligt at være opmærksom på, at en økonomisk fordel i statsstøtteretlig regi også kan foreligge i form af såkaldt indirekte støtte som eksempelvis indrømmelse af skatte- eller afgiftshenstand.

Tiltag som de, der overvejes implementeret til imødegåelse af konsekvenserne af COVID-19-udbruddet, kan risikere at konflikte med statsstøttereglerne, medmindre fordelene er ikke-selektive og således vil kunne påberåbes af erhvervslivet over en bred kam. Selektivitetsproblemet opstår som udgangspunkt også i forbindelse med støtte til enkeltstående brancher, idet der dog eksisterer visse sektorspecifikke undtagelsesregler, som under en række nærmere betingelser muliggør sektorstøtte.

Konkret rummer statsstøttereglerne en række muligheder for at få godkendt specifikke støtteforanstaltninger, herunder blandt andet også til gavn for nødlidende virksomheder. Der er dog en række kriterier, der skal være opfyldt, og det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en støtteforanstaltning kan tilrettelægges i overensstemmelse med statsstøttereglerne og dermed forventes godkendt. Der gælder dog uanset en række forskellige procedurekrav, der i alle tilfælde skal over-holdes, for at en støttetildeling er lovlig.

Konsekvensen af at modtage statsstøtte uden den påkrævede godkendelse (såkaldt "ulovlig statsstøtte") kan være betydelige og belaste den modtagende virksomhed i alvorlig grad. Som udgangspunkt skal støttebeløbet opgøres og tilbage-betales, og der tillægges betydelige renter, hvilket i sig selv kan udgøre en betydelig økonomisk byrde for virksomheden. Det er derfor vigtigt, at både den støtteydende myndighed og den støttemodtagende virksomhed nøje overvejer de statsstøtteretlige aspekter af en konkret støtteforanstaltning, herunder også selvom støtten sker som led i en "force majeure"-lignende situation som COVID-19-udbruddet.


Statsstøtte i "force majeure"-lignende situationer


Konkret indeholder TEUF artikel 107(2)(b) hjemmel til at yde statsstøtte til at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller "andre usædvanlige begivenheder". I praksis er bestemmelsen dog hidtil primært blevet anvendt i forbindelse med egentlige naturkatastrofer, og det er derfor uklart, i hvilket omfang den ligeledes kan anvendes i forbin-delse med sygdomsudbrud. Eksempelvis har Europa-Kommissionen tidligere godkendt de tyske myndigheders anvendelse af "kurzarbeit"-ordningen i forbindelse med oversvømmelser i 2013, mens de italienske myndigheders planlagte støtte i forlængelse af et jordskælv i 2009 ikke blev godkendt (og heller ikke omgjort under appel).

Senest har formand for Europa-Kommissionen Ursula von der Leyen udtalt, at man fra Europa-Kommissionens side arbejder på at sikre, at EU-statsstøttereglerne ikke vil være unødigt til hinder for, at nødlidende virksomheder kan få den hjælp, de behøver. Det er dog endnu uklart, hvilket konkrete tiltag, Europa-Kommissionen vil tage.


Kromann Reumerts rådgivning


Kromann Reumerts statsstøttespecialister har bred erfaring med at rådgive både støtteydende myndigheder, støttemodtagere og klagere inden for en lang række af brancher.

Vi står også klar til at rådgive om forhold vedrørende COVID-19, herunder for en foreløbig og uformel drøftelse.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
27/11/2020
Konkurrenceret
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
19/11/2020
Konkurrenceret
Kommissionen forlænger airport slots-undtagelsen
Kommissionen forlænger airport slots-undtagelsen
19/11/2020
EU-ret, Konkurrenceret
Ny EU-forordning for screening af udenlandske direkte investeringer træder i kraft
Ny EU-forordning for screening af udenlandske direkte investeringer træder i kraft
21/10/2020
Konkurrenceret
Vestager: Ny politik for henvisninger fra nationale konkurrence­myndigheder
Vestager: Ny politik for henvisninger fra nationale konkurrence­myndigheder
21/10/2020
Konkurrenceret
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser
09/10/2020
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted