Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Coty-sagen: Forbud mod salg af luksusprodukter på tredjeparters online-platforme er lovligt

Kromann Reumert
08/12/2017
Coty-sagen: Forbud mod salg af luksusprodukter på tredjeparters online-platforme er lovligt
EU-Domstolen har afsagt dom i den vigtige Coty-sag. Domstolen har fulgt Generaladvokat Wahls forslag til afgørelsen. EU-Domstolen fastslår, at et forbud mod autoriserede forhandleres salg af luksusprodukter på tredjeparters online-platforme ikke er i strid med TEUF artikel 101, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

EU-Domstolens dom af 6. december 2017 i sag C 230/16 - Coty Germany GmbH v Parfümerie Akzente GmbH

Af advokatfuldmægtig Jeppe Mejer Kjelgaard


"Luksusimage" kan berettige anvendelsen af et selektivt distributionssystem


EU-Domstolen bekræftede i overensstemmelse med tidligere praksis og Generaladvokatens forslag, at beskyttelse af et "luksusimage" kan retfærdiggøre anvendelsen af et selektivt distributionssystem, forudsat (Metro-betingelserne):

  • at produkternes karakter nødvendiggør brugen af et selektivt distributionssystem

  • at valget af forhandlere sker ud fra objektive, kvalitative kriterier, som er ens for alle, og som håndhæves på en ikke-diskriminerende måde

  • at kriterierne i øvrigt er nødvendige og proportionale.Salg på tredjeparters online-platforme kan lovligt forbydes


Inden for et selektivt distributionssystem, hvis formål er at beskytte et "luksusimage", vil det være i overensstemmelse med TEUF artikel 101 at indføre visse kontraktuelle bestemmelser for at sikre, at produkternes "luksusimage" opretholdes. Disse bestemmelser forudsætter - ligesom selve etableringen af det selektive distributionssystem - at betingelserne ovenfor er opfyldt.

Spørgsmålet i Coty-sagen var herefter, om forbuddet mod forhandlernes salg på tredjeparters online-platforme opfyldte alle betingelserne. Domstolen vurderede, at alle betingelserne var opfyldt, hvormed forbuddet var nødvendigt og proportionalt, da:

a) forbuddet gav leverandøren en garanti for, at de solgte luksusvarer kun blev
associeret med de autoriserede forhandlere, hvilket er formålet med et selektivt
distributionssystem

b) forbuddet gav leverandøren mulighed for at kontrollere, om de kvalitative krav var
opfyldt, samt at håndhæve misligholdelse inden for de kontraktuelle rammer

c) tredjeparters online-platforme som f.eks. Amazon og Ebay sælger alle slags varer,
hvorfor forbud mod salg på disse online-platforme er med til at bevare varernes
"luksusimage"

d) forhandlerne havde adgang til at sælge online via deres egen hjemmeside, så længe
det skete fra den autoriserede forhandlers "elektroniske butiksvindue" og via
uautoriserede tredjepartsplatforme, så længe brugen af disse platforme ikke fremgik
for forbrugerne.

Med punkt d) fastslår Domstolen, at situationen i Coty-sagen adskiller sig fra den tidligere dom, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (sag C 439/09), der omhandlede et absolut forbud mod internetsalg af ikke-luksusvarer.

Afsluttende bemærkede Domstolen, at klausulen ikke var udtryk for en hardcore-konkurrencebegrænsning. Det vil altså sige, at den ikke begrænsede de kundegrupper, som de autoriserede forhandlere kunne sælge til eller de autoriserede forhandlers passive salg til slutbrugerne. Domstolen begrundede dette med henvisning til punkt d) ovenfor og sondringen til dommen Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (C 439/09), samt at de autoriserede forhandlere under visse betingelser havde ret til markedsføre sig på tredjeparters platforme og online-søgemaskiner, hvormed slutbrugerne kunne finde forhandlernes onlinetilbud via søgemaskiner på nettet. Den vertikale gruppefritagelsesforordning kan derfor være anvendelig, hvis kriterierne 1-3 ovenfor ikke er opfyldt, og bestemmelsen dermed falder inden for forbuddet i artikel 101.


Hvad så fremover?


Dommen viser, at beskyttelse af et "luksusimage" både kan retfærdiggøre et selektivt distributionssystem, og at en leverandør indfører kontraktuelle bestemmelser inden for det selektive distributionssystem, der begrænser forhandlernes salgskanaler, så længe betingelserne 1-3 ovenfor er opfyldt. Det er i den forbindelse afgørende, om produktet kan defineres som en luksusvare, der kan retfærdiggøre en sådan beskyttelse.

Læs EU-domstolens dom.

Læs vores omtale af Generaladvokatens forslag til afgørelsen: Generaladvokat Wahl: krav om brug af "elektronisk butiksvindue" i et selektivt distributionssystem var ikke konkurrencebegrænsende 

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
30/04/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted