Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Coronavirus: Lov for medarbejdere i særlig risikogruppe vedtaget

IUNO
26/05/2020
Coronavirus: Lov for medarbejdere i særlig risikogruppe vedtaget
IUNO logo


Folketinget har den 20. maj vedtaget det fremsatte lovforslag, der skal sikre, at medarbejdere i den særlige risikogruppe for coronavirus og deres pårørende kan blive hjemme med sygedagpenge under genåbningen af Danmark. Den nye ordning gælder fra den 20. maj og frem til den 1. september 2020.


Formålet med den nye lov er at give medarbejdere, der har øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb i tilfælde af smitte med coronavirus og deres pårørende, mulighed for at blive hjemme med sygedagpenge frem til og med den 1. september 2020. Loven bygger på en politisk aftale mellem regeringen og folketingets partier.

Loven tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vurderinger, der på nuværende tidspunkt anser medarbejdere med følgende tilstande og sygdomme, som potentielt omfattet af den særlige risikogruppe:

  • Høj alder (fra 65 år)

  • Overvægt (fra BMI over 30)

  • Nedsat immunforsvar

  • Svær eller alvorlig lungesygdom

  • Særlige sygdomme, herunder hjertekarsygdom, kræftsygdom mv.

  • Diabetes, der er dårligt reguleret

  • Andre sygdomme, der medfører nedsat hostekraft

  • Graviditet (ud fra et forsigtighedsprincip)


Selvom loven også omfatter medarbejdernes pårørende, er det vigtigt at være opmærksom på, at anvendelsesområdet er begrænset til personer, der bor i samme husstand, og at der skal være tale om en familiemæssig tilknytning eller samlevende.


Konkret og individuel vurdering


Det er medarbejderens læge, der i hvert tilfælde skal vurdere, om medarbejderen kan anses for at være i risikogruppen eller pårørende til en person i risikogruppen. Det er som led i vurderingen ikke afgørende, om medarbejderen er uarbejdsdygtig, men risikoen for at blive smittet med coronavirus og den øgede risiko for et alvorligt sygdomsforløb, der er årsag til, at medarbejderen kan være omfattet af loven.

For pårørende handler det selvfølgelig om risikoen for, at medarbejderen kan bringe smitte hjem til en person, der er i risikogruppen. Sammen med en læge skal den pårørende derfor også dokumentere, at personen i husstanden også efter en konkret og individuel vurdering faktisk kan anses for omfattet af den særlige risikogruppe.

I begge tilfælde er det medarbejderen selv, der skal betale for den lægeerklæring, der skal udstedes. Kommunen refunderer herefter udgiften, hvis betingelserne for at opnå ret til sygedagpenge er opfyldt.


Ordningen forudsætter aftale med virksomheden


Der er ikke med loven sket nogen fravigelse af de almindelige regler om lovligt fravær, som forudsætter, at der er tale om egentlig sygdom hos medarbejderen. Fravær, der ikke skyldes sygdom, anses ikke som lovligt forfald og kan efter omstændighederne være opsigelses- eller bortvisningsgrund. Ordningen forudsætter derfor, at arbejdsgiveren er indstillet på at bruge ordningen.

For at bruge ordningen må medarbejderen derfor først indgå i en dialog med virksomheden. Hvis virksomheden herefter er indstillet på at bruge ordningen, skal der udarbejdes en erklæring om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre arbejdsopgaverne efter myndighedernes anbefalinger for personer i risikogruppen, og at hjemmearbejde ikke er en mulighed. Virksomheden skal samtidig erklære, at medarbejderen fritages for sin arbejdsforpligtelse i perioden.

Hvis virksomheden modsat vurderer, at det er muligt at tilrettelægge arbejdsopgaverne eller indrette arbejdspladsen forsvarligt, har medarbejderen ikke ret til at blive fritaget fra arbejdsforpligtelsen. Det gælder selv, hvis medarbejderen ikke er enig i vurderingen.

Sundhedsstyrelsen har allerede nu vurderet, at det er muligt for mange, der er i risikogruppen at vende retur på arbejdspladsen uden at risikere et langvarigt sygdomsforløb. Loven sigter derfor primært mod dem, der befinder sig i helt ekstraordinære situationer.


Kompensation


Medarbejdere i den særlige risikogruppe og pårørende kan efter aftale med arbejdsgiveren blive væk fra arbejdet og modtage løn i fraværsperioden eller sygedagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn. Virksomheden er ikke forpligtet til at betale løn i fraværsperioden. Virksomheder, der vælger at betale løn, kan modtage sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Medarbejderen og/eller den pårørende skal herudover også opfylde de øvrige betingelser for at få ret til sygedagpenge.


IUNO mener


IUNO anbefaler, at virksomheder i forbindelse med genåbning af arbejdspladsen generelt tager stilling til, om arbejdspladsen er indrettet forsvarligt, eksempelvis ved at sikre overholdelse af Arbejdstilsynets nye retningslinjer for genåbning.

Virksomheder med medarbejdere, som tilhører den særlige risikogruppe eller pårørende hertil, kan indgå i en dialog med medarbejderen med henblik på at afklare muligheden for at benytte ordningen.

Virksomheder, der ønsker at benytte ordningen, skal samtidig være opmærksomme på de forskellige elementer, herunder erklæringer, undersøgelser og lægelige vurderinger, som loven stiller krav om.

[Lov om ændring af lov om sygedagpenge af den 20. maj 2020]

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted