Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Civilstyrelsen ændrer praksis i relation til håndhævelsen af fondslovens § 29

Bech Bruun
09/07/2019
Civilstyrelsen ændrer praksis i relation til håndhævelsen af fondslovens § 29
Fonde skal ikke længere over en årrække uddele ligeligt til ligestillede uddelingsformål. Fondsbestyrelsen overlades nu et vist skøn vedrørende uddeling af forskellige beløb til ligestillede uddelingsformål.


Civilstyrelsens hidtidige praksis


Det var tidligere Civilstyrelsens praksis, at en fond over tid skulle foretage uddelinger med lige store beløb til fondens forskellige ligestillede formål.

Praksisændringen kommer på baggrund af Højesterets dom af 30. april 2019. Dommen fastslog, at Civilstyrelsen ikke kunne pålægge en fond over tid at foretage uddeling med lige store beløb til fondens forskellige formål, når dette ikke var reguleret i vedtægten.

Læs vores nyhed om Højesterets dom af 19. april 2019 her.


Praksisændringen


Praksisændringen indebærer, at der i fonde med ligestillede uddelingsformål overlades fondsbestyrelsen et skøn med hensyn til, hvorvidt der skal ske uddeling af forskellige beløb til uddelingsformålene. Fondsbestyrelsen skal fortsat sagligt og loyalt tilgodese fondens formål. Beslutningen om over en årrække at uddele forskellige beløb skal være rimelig og sagligt begrundet.

Styrelsen vil ved fremtidige stikprøvekontroller af fondsregnskaber anmode om, at der indsendes en fortegnelse over legatmodtagernes navne med angivelse af de enkelte legaters størrelse, hvis dette ikke fremgår af regnskabet. Fortegnelsen skal opdeles, så det fremgår, hvilket af fondens uddelingsformål de enkelte uddelinger hører under.

For så vidt angår fonde, der opløses, vil styrelsen, når en fond meddeles tilladelse til opløsning, oplyse fondsbestyrelsen om, at der ikke må ske en ensidig begunstigelse af et eller flere formål, medmindre dette fremgår af vedtægten. I den forbindelse vil styrelsen også oplyse, at der skal være en vis rimelig balance i uddelingerne til de forskellige uddelingsformål over en årrække, og at fondsbestyrelsen loyalt skal tilgodese fondens formål. Fondsbestyrelsens beslutning om uddeling af forskellige beløb til ligestillede uddelingsformål skal således være rimelig og sagligt begrundet.

Styrelsen vil endeligt tilkendegive, at beslutningen om uddeling af forskellige beløb til ligestillede formål, bør fremgå af bestyrelsesreferatet.


Bech-Bruuns kommentar


Civilstyrelsens praksisændring indebærer en betydelig større frihed til, at fondsbestyrelsen kan skønne, så længe der kan anføres en rimelig og saglig begrundelse, fx i konkrete eller generelle uddelingsbehov inden for de forskellige uddelingsformål, opsparing til særlige formål eller lignende.

Civilstyrelsen vil formentlig udvise en vis tilbageholdenhed med at tilsidesætte fondsbestyrelsens konkrete skøn.

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har Skattestyrelsen forhøjet din virksomheds skattepligtige indkomst?
Har Skattestyrelsen forhøjet din virksomheds skattepligtige indkomst?
31/10/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
16/11/2023
Selskabsret, M&A, Retssager og voldgift
Nu kører ESG-toget
Nu kører ESG-toget
24/11/2023
Selskabsret, EU-ret, Finansiering og bankret
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
30/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, EU-ret
Implementering af CSRD i dansk ret
Implementering af CSRD i dansk ret
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Investorfradrag for private investorer: Investeringer i unoterede selskaber
Investorfradrag for private investorer: Investeringer i unoterede selskaber
28/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted