Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Chauffør skulle have kontrolleret transportens dimensioner inden udførelse af transport

IUNO
18/01/2017
Chauffør skulle have kontrolleret transportens dimensioner inden udførelse af transport


En transportør måtte erstatte skader på en støbemaskine, da maskinen havde ramt underkanten af en motorvejsbro under transport. Oplysningerne om maskinens højde, som var videregivet af speditøren til transportøren, viste sig ikke at passe. Østre Landsret fastslog på trods af dette, at transportøren var erstatningsansvarlig, da chaufføren ikke havde kontrolleret godsets mål inden transporten blev iværksat. Østre Landsret nedsatte dog erstatningen til virksomheden på grund af egen skyld, da virksomheden også havde undladt at tilvejebringe oplysningerne om godsets dimensioner.


En virksomhed solgte i juni 2012 en ny støbemaskine til en køber, hvorefter det var aftalen, at virksomheden skulle have en brugt støbemaskine retur. Den brugte støbemaskine befandt sig i USA og blev fragtet til Københavns Frihavn. Speditøren, som forestod udleveringen af godset i Frihavnen, blev bedt om at foranstalte transporten fra Frihavnen til virksomhedens lager i Greve.

Speditøren kontaktede en transportør, som skulle udføre vejtransporten af støbemaskinen, som vejede knap 20 ton. På grund af godsets dimensioner, og da det var ”out of gauge” på flat rack, var der tale om en særtransport, hvor der skulle indhentes transporttilladelse fra politiet.

Speditøren bad virksomheden om at oplyse mål på godset til brug for vejtransporten, hvorefter virksomheden henviste til afsenders speditør i USA, og angav samtidig at man også ville tjekke. Virksomheden vendte dog ikke tilbage. Den danske speditør fik i stedet oplyst overhøjde og maskinens mål fra sø-transportøren. Speditøren videregav oplysningerne til transportøren, som på den baggrund søgte om transporttilladelse og fik angivet en rute.


Støbemaskine ramte motorvejsbro


Under transporten fra Københavns Frihavn til Greve ramte støbemaskinen undersiden af en motorvejsbro og blev beskadiget.

Efterfølgende blev der udarbejdet en besigtigelsesrapport, som fastslog, at støbemaskinen var højere end de mål, som transportøren havde fået oplyst. Transportøren havde søgt om transporttilladelse til en højde på 450 cm, idet man havde regnet sig frem til en samlet højde på 447 cm på baggrund af de modtagne oplysninger. Af transporttilladelsen fremgik det, at den tilbageværende frihøjde var 3-10 cm. Chaufføren havde ikke selv foretaget målinger af godshøjden inden transporten, men havde så vidt muligt vurderet, at oplysningerne om godset var korrekte.

Virksomheden opgjorde skaderne på støbemaskinen til 292.658,76 kroner og anlagde retssag mod speditøren for at få dækket tabet.


Sø- og Handelsretten: Chaufføren burde have målt godset inden kørsel


Sø- og Handelsretten fastslog, at chaufføren burde have målt transporthøjden, hvilket ville have været forholdsvist enkelt med det rette udstyr. Retten lagde vægt på, at der var tale om en særtransport, og at en korrekt kontrolopmåling ville have forhindret skaden på maskinen. Chaufføren havde derfor handlet ansvarspådragende, hvilket transportøren hæftede for.

Sø- og Handelsretten fastslog herefter, at speditøren som udgangspunkt hæftede for den udførende transportørs uagtsomme handlinger. Retten fandt dog ikke, at speditøren havde udvist fejl eller forsømmelser i den størrelsesorden, som chaufføren havde udvist. Der var derfor ikke grundlag for at pålægge speditøren at bære det endelige erstatningsansvar.


Østre Landsret: Virksomheden havde udvist egen skyld


Transportøren ankede sagen til Østre Landsret.
Ligesom Sø- og Handelsretten fandt Østre Landsret, at chaufføren burde have kontrolleret godsets dimensioner inden transporten. Landsretten tiltrådte derfor, at speditøren og transportøren var solidarisk erstatningsansvarlige overfor virksomheden.

Østre Landsret bemærkede i samme forbindelse, at virksomheden måtte have været klar over, at overbringelsen af godsets dimensioner var af væsentlig betydning for tilrettelæggelsen af transporten. Retten fandt derfor, at virksomheden ved at undlade at give de nødvendige oplysninger, havde udvist en sådan grad af egen skyld, at erstatningsansvaret måtte nedsættes med en tredjedel.

Østre Landsret fremhævede, at speditøren havde videregivet forkerte oplysninger om godsets størrelse til chaufføren. Men dette kunne ikke lægges speditøren til last, eftersom speditøren ikke havde noget grundlag for at betvivle oplysningerne. Østre Landsret fandt derfor - som Sø- og Handelsretten - at transportøren skulle friholde speditøren i det indbyrdes forhold.

Den oprindelige påstand om erstatning var på 292.658,76 kr. Men På baggrund af bevisførelsen nedsatte Østre Landsret erstatningen for støbemaskinens værdiforringelse til 150.000 kr.


IUNO mener:


Dommen er et eksempel på det ansvar, der påhviler den udførende transportør i forbindelse med særtransport. Selvom speditøren giver oplysninger om godsets dimensioner, vil det være op til chaufføren selv at tjekke godsets dimensioner, uanset om det kan være tidskrævende eller kræver særligt måleudstyr.

Dommen illustrerer også, hvordan et erstatningskrav kan nedsættes af retten. Både på grund af den fremlagte dokumentation for kravet, men også som følge af egen skyld hos skadelidte.

[Sø- og Handelsrettens dom af 26. juni 2015 og Østre Landsrets dom af 30. november 2016, B-2009-15]


Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedInGå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
JURA § info logo
Søborg
Vandtårnsvej 62B
2860 Søborg
kontakt@jurainfo.dk
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Erfaren og løsningsorienteret jurist søges til social- og sundhedsområdet i Favrskov Kommune
DR Koncernindkøb søger en udbudskonsulent til udbud og strategisk indkøb af apps og andre digitale produkter
Vi søger nye kollegaer til spændende og varierede juridiske opgaver i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Kan du opbygge og vedligeholde en model for leverandør- og kontraktstyring hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)? Så er du måske vores nye kontraktjurist!
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere
Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere
I går
Transportret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed
Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed
21/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet
Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet
07/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang
Flyselskab frifundet: Ikke krav om at ombooke til tidligere afgang
04/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
For mange kokke fordærver osten
For mange kokke fordærver osten
01/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Færdselslovens regler om objektivt ansvar
Færdselslovens regler om objektivt ansvar
18/03/2022
Transportret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted