Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Bytur endte i flammer. Restauration tildelt bøde efter en medarbejder satte ild til en bardisk

Delacour
07/03/2017
Bytur endte i flammer. Restauration tildelt bøde efter en medarbejder satte ild til en bardisk
Delacour logo

En restauration blev af Vestre Landret tildelt en bøde på 35.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, idet en medarbejder i forbindelse med et privat arrangement på restaurationen havde hældt husholdningssprit ud på en bardisk, hvor der var flammer. Både medarbejderen og gæster kom til skade i form af bl.a. forbrændinger i ansigtet og på kroppen.


Sagen kort

Restaurationen, der var tiltalt i sagen, havde i forbindelse med et privat arrangement på restaurationen hyret en medarbejder som bartender og DJ.

På selve aftenen var fire gæster fulgt med medarbejderen op til baren, hvor den ene af gæsterne på medarbejderens forslag hældte en stribe husholdningssprit fra en flaske, som tiltalte rakte hende, ud på bardisken og derefter antændte spritten med en lighter, som medarbejderen også rakte hende. Den sprit, der således var hældt ud i en stribe over bardisken, begyndte herefter at brænde. På baggrund af videooptagelser fremgik det, at ilden startede i den ene side af bardisken og derefter bevægede sig hen forbi de fire gæster, og at den herefter brændte i ca. 20-40 cm's højde i nogle sekunder. Flammernes højde aftog derefter, og da flammerne var brændt ned i den ene ende, hældte medarbejderen mere sprit ud på bardisken på dette sted. Dette resulterede i en eksplosionslignende brand med stikflammer, hvorved både medarbejderen og flere af gæsterne pådrog sig brandskader.


Landsrettens dom


På baggrund af bevisførelsen bemærkede Landsretten indledningsvist, at det er sædvanligt i restaurantionsbranchen, at en bartender, for at underholde gæsterne, hælder eksempelvis Sambuca i en stribe henover bardisken og antænder denne, hvorved der opstår flammer, dog uden at dette normalvist medfører fare for, hverken omkringstående eller for medarbejdere. Retten bemærkede imidlertid også, at det ikke er sædvanligt, at der på samme måde antændes en stribe husholdningssprit, der er hældt hen over bardisken.

Landsretten bemærkede generelt, at der må anses, at være en vis risiko forbundet med dét at sætte ild til en brændbar væske på en bardisk i en restauration. Det måtte efter bevisførelsen imidlertid lægges til grund, at det forud for hændelsen flere gange var forekommet på restaurationen, herunder også ved anvendelse af husholdningssprit.

Landsretten fandt på denne baggrund, at virksomheden ikke havde opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens med hensyn til instruktion og tilsyn. Endvidere fandt Landsretten, at arbejdsgiveren ikke havde opfyldt sin forpligtelse til at sikre, at fare for eksplosion og brand var effektivt forebygget ved udførelsen af arbejdet.

Landretten vurderede herefter – modsat byretten – at den foretagne handling ikke kunne anses for at være af så usædvanlig karakter, at arbejdsgiveren kunne fritages for bødeansvar efter arbejdsmiljølovens eller bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

Landsretten tildelte herefter restaurationen en bøde på 35.000 kr.


DELACOUR bemærker


Dommen afspejler den til tider hårfine grænse imellem, hvornår en medarbejders handlinger er arbejdsgivers ansvar, og hvornår medarbejderens handlinger må antages at væres så uforudsigelige og upåregnelige, at arbejdsgiver ikke kan stilles til ansvar.

Byretten havde i 1. instans frifundet arbejdsgiver, idet man netop lagde til grund, at medarbejderens handling havde været helt uforudsigeligt og upåregneligt for den tiltalte virksomheds ledelse.

Landsretten vurderede derimod, at arbejdsgiver kunne pålægges ansvar, og lagde i den forbindelse særlig vægt på, at lignende episoder flere gange tidligere var forekommet på arbejdspladsen.

Dommen understreger altså det relativt vidtgående ansvar, man har som arbejdsgiver. Dette gælder både i relation til arbejdsmiljølovens regler og i relation til det almindelige objektive arbejdsgiveransvar efter Danske Lov 3-19-2.  Dommen understreger også vigtigheden af, at man som arbejdsgiver reagerer såfremt man konstaterer både enkeltstående hændelser, men også mere generelle kutymer på arbejdspladsen, som potentielt kan være skadelige for medarbejderne og/eller tredjemand.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
16/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
15/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
09/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
06/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
01/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
31/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted