Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Bytur endte i flammer. Restauration tildelt bøde efter en medarbejder satte ild til en bardisk

Delacour
07/03/2017
Bytur endte i flammer. Restauration tildelt bøde efter en medarbejder satte ild til en bardisk

En restauration blev af Vestre Landret tildelt en bøde på 35.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, idet en medarbejder i forbindelse med et privat arrangement på restaurationen havde hældt husholdningssprit ud på en bardisk, hvor der var flammer. Både medarbejderen og gæster kom til skade i form af bl.a. forbrændinger i ansigtet og på kroppen.


Sagen kort

Restaurationen, der var tiltalt i sagen, havde i forbindelse med et privat arrangement på restaurationen hyret en medarbejder som bartender og DJ.

På selve aftenen var fire gæster fulgt med medarbejderen op til baren, hvor den ene af gæsterne på medarbejderens forslag hældte en stribe husholdningssprit fra en flaske, som tiltalte rakte hende, ud på bardisken og derefter antændte spritten med en lighter, som medarbejderen også rakte hende. Den sprit, der således var hældt ud i en stribe over bardisken, begyndte herefter at brænde. På baggrund af videooptagelser fremgik det, at ilden startede i den ene side af bardisken og derefter bevægede sig hen forbi de fire gæster, og at den herefter brændte i ca. 20-40 cm's højde i nogle sekunder. Flammernes højde aftog derefter, og da flammerne var brændt ned i den ene ende, hældte medarbejderen mere sprit ud på bardisken på dette sted. Dette resulterede i en eksplosionslignende brand med stikflammer, hvorved både medarbejderen og flere af gæsterne pådrog sig brandskader.


Landsrettens dom


På baggrund af bevisførelsen bemærkede Landsretten indledningsvist, at det er sædvanligt i restaurantionsbranchen, at en bartender, for at underholde gæsterne, hælder eksempelvis Sambuca i en stribe henover bardisken og antænder denne, hvorved der opstår flammer, dog uden at dette normalvist medfører fare for, hverken omkringstående eller for medarbejdere. Retten bemærkede imidlertid også, at det ikke er sædvanligt, at der på samme måde antændes en stribe husholdningssprit, der er hældt hen over bardisken.

Landsretten bemærkede generelt, at der må anses, at være en vis risiko forbundet med dét at sætte ild til en brændbar væske på en bardisk i en restauration. Det måtte efter bevisførelsen imidlertid lægges til grund, at det forud for hændelsen flere gange var forekommet på restaurationen, herunder også ved anvendelse af husholdningssprit.

Landsretten fandt på denne baggrund, at virksomheden ikke havde opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens med hensyn til instruktion og tilsyn. Endvidere fandt Landsretten, at arbejdsgiveren ikke havde opfyldt sin forpligtelse til at sikre, at fare for eksplosion og brand var effektivt forebygget ved udførelsen af arbejdet.

Landretten vurderede herefter – modsat byretten – at den foretagne handling ikke kunne anses for at være af så usædvanlig karakter, at arbejdsgiveren kunne fritages for bødeansvar efter arbejdsmiljølovens eller bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

Landsretten tildelte herefter restaurationen en bøde på 35.000 kr.


DELACOUR bemærker


Dommen afspejler den til tider hårfine grænse imellem, hvornår en medarbejders handlinger er arbejdsgivers ansvar, og hvornår medarbejderens handlinger må antages at væres så uforudsigelige og upåregnelige, at arbejdsgiver ikke kan stilles til ansvar.

Byretten havde i 1. instans frifundet arbejdsgiver, idet man netop lagde til grund, at medarbejderens handling havde været helt uforudsigeligt og upåregneligt for den tiltalte virksomheds ledelse.

Landsretten vurderede derimod, at arbejdsgiver kunne pålægges ansvar, og lagde i den forbindelse særlig vægt på, at lignende episoder flere gange tidligere var forekommet på arbejdspladsen.

Dommen understreger altså det relativt vidtgående ansvar, man har som arbejdsgiver. Dette gælder både i relation til arbejdsmiljølovens regler og i relation til det almindelige objektive arbejdsgiveransvar efter Danske Lov 3-19-2.  Dommen understreger også vigtigheden af, at man som arbejdsgiver reagerer såfremt man konstaterer både enkeltstående hændelser, men også mere generelle kutymer på arbejdspladsen, som potentielt kan være skadelige for medarbejderne og/eller tredjemand.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønstop er ikke en dans på roser i Norden
Lønstop er ikke en dans på roser i Norden
01/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted