Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Byretsdom om fortolkning af gebyr i affaldsbekendtgørelsen

Bech Bruun
09/10/2016
Byretsdom om fortolkning af gebyr i affaldsbekendtgørelsen
Byretten frifandt en kommune for krav om tilbagebetaling af et administrationsgebyr på baggrund af en fortolkning i affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 3. Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøger, der var momsregistreret, alene med henvisning til en lønsum under 300.000 kr., kunne fritages efter bestemmelsen. 

Sagsøgeren ansøgte den 15. september 2015 kommunen om fritagelse for et administrationsgbyr på 500 kr. med henvisning til affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 3. Det fremgår af bestemmelsen, at en virksomhed kan fritages for gebyret, hvis virksomheden kan dokumentere ”en årlig momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr.”. Sagsøgeren henviste til, at lønsummen i virksomheden var under 300.000 kr. for det relevante indkomstår, dvs. 2013. Sagsøgte afslog ved afgørelse af 1. december 2015 sagsøgerens ansøgning om fritagelse for betaling af administrationsgebyret. Begrundelsen var, at kommunen ikke mente, at bekendtgørelsens gav kommunen mulighed for at fritage virksomheden, fordi virksomheden var momsregistreret og ikke havde dokumenteret momsomsætningen for 2013. Sagsøgeren indbragte herefter sagen for byretten.

Spørgsmålet i sagen var derfor, om kommunen var forpligtet til at tilbagebetale sagsøgeren admi-nistartionsgebyret på 500 kr. Sagsøgeren mente, at virksomheden opfyldte kriterierne for fritagelse. Kommunen mente omvendt ikke, at sagsøgeren opfyldte betingelserne for at blive fritaget, fordi sagsøgeren alene havde begrundet sin ansøgning med, at virksomheden havde en lønsum under 300.000 kr. Sagsøgeren, der var momsregistreret, havde derimod ikke dokumenteret en momsomsætning under 300.000 kr.

Byretten kom frem til, at ”en årlig momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr.” i affaldsbe-kendtgørelsens § 60, stk. 3, ikke kan anses for at være formuleret sådan, at man ønskede, at momsregistrerede virksomheder skulle få en fordel ud af at kunne påvise eller dokumentere ikke at have udbetalt løn.

På den baggrund fandt byretten, at der ikke var grundlag for, at sagsøgte kunne fritage sagsøgeren for at betale gebyret eller skulle tilbagebetale det allerede betalte gebyr.

Kommunen blev derfor frifundet.

Bech-Bruuns kommentar

Byretten har med dommen fastslået, at bestemmelsen skal fortolkes efter sit formål i stedet for efter bestemmelsens ordlyd.

Herudover slår dommen fast, at en virksomhed ikke har valgfrihed i forhold til dokumentationskravet og derfor ikke kan vælge, om virksomheden vil dokumentere enten momsomsætning eller lønsum for at opnå fritagelse.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
20/12/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret, Miljøret
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
02/01/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
11/01/2024
Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted