Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Byretsdom om fortolkning af gebyr i affaldsbekendtgørelsen

Bech Bruun
09/10/2016
Byretsdom om fortolkning af gebyr i affaldsbekendtgørelsen
Bech Bruun logo
Byretten frifandt en kommune for krav om tilbagebetaling af et administrationsgebyr på baggrund af en fortolkning i affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 3. Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøger, der var momsregistreret, alene med henvisning til en lønsum under 300.000 kr., kunne fritages efter bestemmelsen. 

Sagsøgeren ansøgte den 15. september 2015 kommunen om fritagelse for et administrationsgbyr på 500 kr. med henvisning til affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 3. Det fremgår af bestemmelsen, at en virksomhed kan fritages for gebyret, hvis virksomheden kan dokumentere ”en årlig momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr.”. Sagsøgeren henviste til, at lønsummen i virksomheden var under 300.000 kr. for det relevante indkomstår, dvs. 2013. Sagsøgte afslog ved afgørelse af 1. december 2015 sagsøgerens ansøgning om fritagelse for betaling af administrationsgebyret. Begrundelsen var, at kommunen ikke mente, at bekendtgørelsens gav kommunen mulighed for at fritage virksomheden, fordi virksomheden var momsregistreret og ikke havde dokumenteret momsomsætningen for 2013. Sagsøgeren indbragte herefter sagen for byretten.

Spørgsmålet i sagen var derfor, om kommunen var forpligtet til at tilbagebetale sagsøgeren admi-nistartionsgebyret på 500 kr. Sagsøgeren mente, at virksomheden opfyldte kriterierne for fritagelse. Kommunen mente omvendt ikke, at sagsøgeren opfyldte betingelserne for at blive fritaget, fordi sagsøgeren alene havde begrundet sin ansøgning med, at virksomheden havde en lønsum under 300.000 kr. Sagsøgeren, der var momsregistreret, havde derimod ikke dokumenteret en momsomsætning under 300.000 kr.

Byretten kom frem til, at ”en årlig momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr.” i affaldsbe-kendtgørelsens § 60, stk. 3, ikke kan anses for at være formuleret sådan, at man ønskede, at momsregistrerede virksomheder skulle få en fordel ud af at kunne påvise eller dokumentere ikke at have udbetalt løn.

På den baggrund fandt byretten, at der ikke var grundlag for, at sagsøgte kunne fritage sagsøgeren for at betale gebyret eller skulle tilbagebetale det allerede betalte gebyr.

Kommunen blev derfor frifundet.

Bech-Bruuns kommentar

Byretten har med dommen fastslået, at bestemmelsen skal fortolkes efter sit formål i stedet for efter bestemmelsens ordlyd.

Herudover slår dommen fast, at en virksomhed ikke har valgfrihed i forhold til dokumentationskravet og derfor ikke kan vælge, om virksomheden vil dokumentere enten momsomsætning eller lønsum for at opnå fritagelse.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
25/06/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
07/05/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
05/05/2021
Offentlig ret, Retssager og voldgift, Fast ejendom og entreprise
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
09/04/2021
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
19/02/2021
Udbud, Offentlig ret
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
03/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted