Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Bundfradrag og tofamiliehuse: anerkender fejl i styresignal – mulighed for genoptagelse

Bundfradrag og tofamiliehuse: anerkender fejl i styresignal – mulighed for genoptagelse
NJORD Law Firm logo
Skattestyrelsen fremkom den 4. oktober 2023 med et nyt styresignal vedrørende adgangen til at anvende bundfradrag efter ligningslovens § 15 Q for ejere af tofamilieshuse på den del af ejendommen, som ejeren selv bebor. Styresignalet anerkender en fejl i den juridiske vejledning og åbner adgang for genoptagelse og tilbagebetaling.

Baggrund for ændringen

Det fremgik tidligere af Den juridiske vejledning, at køber og sælger alene kunne tage et forholdsmæssigt bundfradrag i købs- og salgsåret af et tofamiliehus, når ejendommen er udlejet i medfør af ligningslovens § 15 Q. Ved forholdsmæssigt bundfradrag forstås, at køber og sælger skal dele bundfradraget i købs- og salgsåret imellem sig i forhold til ejertid.


Samtidigt fremgik det, at både køber og sælger kunne opnå et fuldt bundfradrag i købs- og salgsåret af enfamiliehuse, når ejendommen er udlejet efter ligningslovens § 15 Q.


Skattestyrelsen anerkender nu, at der var tale om en fejl i Den juridiske vejledning, da køber og sælger af tofamiliehuse også – som det gælder for køber og sælger af enfamiliehuse – er berettiget til fuldt bundfradrag i købs- og salgsåret, når ejendommen udlejes i medfør af ligningslovens § 15 Q.


Skattestyrelsen har i den forbindelse henset til forarbejderne af Lov nr. 1727 af 28. december 2018, der indførte ligningslovens § 15 Q, hvori det blandt andet fremføres, at køber såvel som sælger ved ejerskifte i løbet af indkomståret har ret til fuldt bundfradrag, når der er tale om kortidsudlejning af helårsboliger. Fejlen er ifølge Skattestyrelsen opstået, da styrelsen har taget udgangspunkt i ligningslovens § 15 P, der gælder samme type ejendomme, men ikke er anvendelig ved kortidsudleje, jf. bestemmelsens stk. 4.

 

Mulighed for genoptagelse

Som følge af fejlen i Den juridiske vejledning kan der være adgang til genoptagelse efter skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27 om henholdsvis ordinær- og ekstraordinær genoptagelse.


Efter reglerne om ordinær genoptagelse i § 26, stk. 2 kan der ske genoptagelse af skatteansættelser fra og med indkomståret 2020, hvis der fremsættes en anmodning om dette senest den 1. maj 2024, og det påvises, at man har betalt for meget i skat som følge af fejlen.


Er fristen for ordinær genoptagelse udløbet, kan der ske ekstraordinær genoptagelse efter § 27, stk. 1, nr. 8, når særlige omstændigheder taler for dette. En fejl i Den juridiske vejledning må ifølge Skattestyrelsen anses for at være omfattet af bestemmelsen, forudsat skatteyderen ikke vidste eller burde vide, at reglen var beskrevet fejlagtigt i Den juridiske vejledning. De fleste skatteydere må antages at opfylde denne betingelse.


Fristen for at anmode om ekstraordinær genoptagelse af indkomståret 2019 og tidligere indkomstår er 6 måneder fra offentliggørelsen af styresignalet den 4. oktober 2023, og der kan maksimalt ske ekstraordinær genoptagelse 10 år tilbage i tiden.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted