Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Brud på distributionsaftale: Selskab og eneanpartshaver var solidarisk erstatningsansvarlige

Bech Bruun
14/05/2018
Brud på distributionsaftale: Selskab og eneanpartshaver var solidarisk erstatningsansvarlige
Elitko Denmark ApS (”Elitko”) og Samsøe & Samsøe Whole Sale ApS (”Samsøe”) indgik en distributionsaftale, hvoraf det blandt andet fremgik, at Elitko ikke måtte videresælge Samsøe’s produkter uden for Rusland. Produkterne blev imidlertid solgt uden for Rusland, hvorfor Elitko fandtes at have misligholdt distributionsaftalen samt at have pådraget sig et erstatningsansvar for Samsøe’s tab. Sø- og Handelsretten nåede frem til, at der var hæftelsesgennembrud, hvorfor eneanpartshaveren i Elitko blev solidarisk erstatningsansvarlig med selskabet.

Sagen udsprang af en distributionsaftale indgået mellem Elitko Denmark ApS (”Elitko”) og Samsøe & Samsøe Whole Sale ApS (”Samsøe”). Det fremgik blandt andet af aftalen, at Elitko alene måtte distribuere Samsøe’s produkter inden for Rusland. Det fremgik derudover af aftalen, at Elitko havde påtaget sig en streng pligt til ikke at videresælge Samsøe’s varer uden for Rusland og til at sørge for, at Elitko’s kunder ikke videresolgte varerne uden for Rusland. Der var fastsat en konventionalbod på 100.000 EUR for brud på aftalen.

Distributionsaftale med rumænsk selskab
Elitko indgik imidlertid en distributionsaftale med et rumænsk selskab ved navn BE Retail. Aftalen med BE Retail indeholdt de samme kontraktvilkår, som aftalen mellem Elitko og Samsøe.

Efter aftalens indgåelse blev Samsøe opmærksom på, at de til Elitko solgte varer blev mar-kedsført på det danske marked via SweetDeal og tillige solgt i flere af Coops Kvickly-butikker. Som svar herpå opkøbte Samsøe de resterende varepartier i butikkerne.

Under hovedforhandlingen af sagen forklarede Samsøe’s salgschef, at de varer, der blev solgt til Elitko, var tøj, der ikke længere havde værdi på det danske marked, og basisvarer, som Samsøe ikke ønskede at sælge til deres europæiske salgskanaler.

Da BE Retail havde videresolgt Samsøe’s varer uden for det russiske marked, krævede Samsøe konventionalbod betalt af Elitko og tillige erstatning som følge af Elitko’s misligholdelse af parternes aftale.

Under sagen gjorde Elitko blandt andet gældende, at de havde iagttaget deres kontrakt-mæssige forpligtelser, og at der i øvrigt ikke var grundlag for at kræve erstatning.

Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsretten fandt, at Elitko ved at indgå distributionsaftalen med BE Retail, og samtidig ikke have sikret sig, at BE Retail ikke videresolgte varerne andre steder end det russiske marked, havde misligholdt distributionsaftalen med Samsøe, og at Elitko derfor også skulle betale den aftalte konventionalbod.

For så vidt angik erstatningskravet tiltrådte Sø- og Handelsretten, at Samsøe ved straks at tilbagekøbe den del af de solgte varer, som det var muligt at tilbagekøbe, havde varetaget berettigede hensyn til beskyttelsen af Samsøe’s brand og forretningsstrategi, og at Samsøe derved også havde begrænset sit tab. Der var ej heller grundlag for at reducere kravet med den begrundelse, at tilbagekøbsprisen havde været for høj. På den baggrund tog Sø- og Handelsretten Samsøe’s påstand om erstatning til.

Sø- og Handelsretten fandt herudover, at eneanpartshaveren i Elitko var solidarisk erstat-ningsansvarlig med selskabet, da han havde etableret kontakten til Samsøe, og da han også havde haft den løbende kontakt med Samsøe på vegne af Elitko. Ansvaret for enean-partshaveren blev derudover begrundet med, at han havde forsikret Samsøe om, at varerne, som Elitko købte af Samsøe, alene ville blive solgt i Rusland, og at det var ham, der på vegne af Elitko i strid med distributionsaftalen, netop forestod videresalget af de købte varer til det rumænske selskab BE Retail.

Bech-Bruuns kommentar

Sø- og handelsrettens dom er interessant, idet den statuerer et hæftelsesgennembrud, hvilket er en undtagelse til den klare hovedregel om, at en kapitalejer ikke hæfter for kapitalselskabets gæld.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Automatisk ombookingsystem anerkendt som rimelig forholdsregel
Automatisk ombookingsystem anerkendt som rimelig forholdsregel
18/01/2024
Transportret
Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation
Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation
21/03/2024
Transportret, EU-ret
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
02/04/2024
Compliance, Energi og forsyning, Transportret
Refusion via rejsebureau
Refusion via rejsebureau
11/04/2024
Øvrige, Transportret
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
19/04/2024
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Bevisbyrden for betaling
Bevisbyrden for betaling
06/05/2024
Transportret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted