Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Brud på distributionsaftale: Selskab og eneanpartshaver var solidarisk erstatningsansvarlige

Bech Bruun
14/05/2018
Brud på distributionsaftale: Selskab og eneanpartshaver var solidarisk erstatningsansvarlige
Bech Bruun logo
Elitko Denmark ApS (”Elitko”) og Samsøe & Samsøe Whole Sale ApS (”Samsøe”) indgik en distributionsaftale, hvoraf det blandt andet fremgik, at Elitko ikke måtte videresælge Samsøe’s produkter uden for Rusland. Produkterne blev imidlertid solgt uden for Rusland, hvorfor Elitko fandtes at have misligholdt distributionsaftalen samt at have pådraget sig et erstatningsansvar for Samsøe’s tab. Sø- og Handelsretten nåede frem til, at der var hæftelsesgennembrud, hvorfor eneanpartshaveren i Elitko blev solidarisk erstatningsansvarlig med selskabet.

Sagen udsprang af en distributionsaftale indgået mellem Elitko Denmark ApS (”Elitko”) og Samsøe & Samsøe Whole Sale ApS (”Samsøe”). Det fremgik blandt andet af aftalen, at Elitko alene måtte distribuere Samsøe’s produkter inden for Rusland. Det fremgik derudover af aftalen, at Elitko havde påtaget sig en streng pligt til ikke at videresælge Samsøe’s varer uden for Rusland og til at sørge for, at Elitko’s kunder ikke videresolgte varerne uden for Rusland. Der var fastsat en konventionalbod på 100.000 EUR for brud på aftalen.

Distributionsaftale med rumænsk selskab
Elitko indgik imidlertid en distributionsaftale med et rumænsk selskab ved navn BE Retail. Aftalen med BE Retail indeholdt de samme kontraktvilkår, som aftalen mellem Elitko og Samsøe.

Efter aftalens indgåelse blev Samsøe opmærksom på, at de til Elitko solgte varer blev mar-kedsført på det danske marked via SweetDeal og tillige solgt i flere af Coops Kvickly-butikker. Som svar herpå opkøbte Samsøe de resterende varepartier i butikkerne.

Under hovedforhandlingen af sagen forklarede Samsøe’s salgschef, at de varer, der blev solgt til Elitko, var tøj, der ikke længere havde værdi på det danske marked, og basisvarer, som Samsøe ikke ønskede at sælge til deres europæiske salgskanaler.

Da BE Retail havde videresolgt Samsøe’s varer uden for det russiske marked, krævede Samsøe konventionalbod betalt af Elitko og tillige erstatning som følge af Elitko’s misligholdelse af parternes aftale.

Under sagen gjorde Elitko blandt andet gældende, at de havde iagttaget deres kontrakt-mæssige forpligtelser, og at der i øvrigt ikke var grundlag for at kræve erstatning.

Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsretten fandt, at Elitko ved at indgå distributionsaftalen med BE Retail, og samtidig ikke have sikret sig, at BE Retail ikke videresolgte varerne andre steder end det russiske marked, havde misligholdt distributionsaftalen med Samsøe, og at Elitko derfor også skulle betale den aftalte konventionalbod.

For så vidt angik erstatningskravet tiltrådte Sø- og Handelsretten, at Samsøe ved straks at tilbagekøbe den del af de solgte varer, som det var muligt at tilbagekøbe, havde varetaget berettigede hensyn til beskyttelsen af Samsøe’s brand og forretningsstrategi, og at Samsøe derved også havde begrænset sit tab. Der var ej heller grundlag for at reducere kravet med den begrundelse, at tilbagekøbsprisen havde været for høj. På den baggrund tog Sø- og Handelsretten Samsøe’s påstand om erstatning til.

Sø- og Handelsretten fandt herudover, at eneanpartshaveren i Elitko var solidarisk erstat-ningsansvarlig med selskabet, da han havde etableret kontakten til Samsøe, og da han også havde haft den løbende kontakt med Samsøe på vegne af Elitko. Ansvaret for enean-partshaveren blev derudover begrundet med, at han havde forsikret Samsøe om, at varerne, som Elitko købte af Samsøe, alene ville blive solgt i Rusland, og at det var ham, der på vegne af Elitko i strid med distributionsaftalen, netop forestod videresalget af de købte varer til det rumænske selskab BE Retail.

Bech-Bruuns kommentar

Sø- og handelsrettens dom er interessant, idet den statuerer et hæftelsesgennembrud, hvilket er en undtagelse til den klare hovedregel om, at en kapitalejer ikke hæfter for kapitalselskabets gæld.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
20/09/2021
Transportret, Søret, Kontraktret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
Hovedtransportør ikke erstatningsansvarlig for skader forvoldt af brand hos undertransportør
07/09/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning
Transportør var ikke ansvarlig for brand i onkels lagerbygning
06/09/2021
Transportret
Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk
Kun landevejstransportør var ansvarlig for optøet fisk
03/09/2021
Transportret
Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021:  Forældelsesfristen på ét år for krav iht. NSAB 2015 gælder  også ved skade forvoldt ved grov uagtsomhed
Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021: Forældelsesfristen på ét år for krav iht. NSAB 2015 gælder også ved skade forvoldt ved grov uagtsomhed
24/08/2021
Transportret
Afvisning af skib var befragters ansvar
Afvisning af skib var befragters ansvar
05/07/2021
Transportret, Kontraktret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted