Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Brexit – betydning for kontrakter med britiske virksomheder

Delacour
21/10/2016
201
Brexit – betydning for kontrakter med britiske virksomheder
Delacour logo

I det seneste nummer af Ugeskrift for Retsvæsen har advokat og professor Anders Ørgaard, DELACOUR, skrevet en artikel om den juridiske betydning af Brexit for indgåede kontrakter.Det overordnede synspunkt er, at retsreglerne i Storbritannien sandsynligvis vil blive ændret på en række felter, den dag Storbritannien ikke længere er medlem af EU. Såfremt Storbritannien således ikke længere er en del af det indre marked, vil man kunne begrænse den frie bevægelighed af varer, tjenesteydelser, personer og kapital, ligesom de tilbageblevne EU-lande kan indføre tilsvarende importrestriktioner over for Storbritannien. Hvis sådanne restriktioner indføres, risikerer en dansk kontraktspart, at en tidligere indgået kontrakt med en samarbejdspartner i Storbritannien ikke længere er rentabel.

Spørgsmålet er herefter, om en dansk virksomhed i så fald kan komme ud af aftalen. Dette vil i givet fald skulle støttes på læren om bristende forudsætninger, hvorefter en aftalepart kan komme ud af en aftale, hvis de faktiske forhold ændrer sig væsentligt, når det er kendeligt for enhver, at ændringen er væsentlig, og det endvidere er relevant at lægge risikoen for ændringerne på den anden part. Den danske virksomhed vil efter omstændighederne tillige kunne slippe ud af sin pligt til at opfylde aftalen efter den såkaldte force majeure-regel. Denne regel kommer på tale, når det vil være umuligt eller overdrevent bekosteligt for en part at efterleve aftalen.

Navnlig da der vil forløbe temmelig lang tid – formentlig to år fra Storbritannien giver EU officiel besked om sin udtræden – til man rent faktisk udtræder af EU, vil en dansk virksomhed dog nok kun undtagelsesvis kunne komme ud af sine aftaler med britiske virksomheder. Det skyldes, at den danske virksomhed har god tid til at overveje situationen og beslutte, hvad der skal til, for at man vil fortsætte kontrakten. Det vil derfor formentlig primært være relevant for længerevarende løbende og uopsigelige kontraktsforhold, der ikke åbner mulighed for genforhandling.

Brexit vil endvidere muligvis have indflydelse på værnetingsklausuler. Værnetingsklausuler er aftaler om, hvilken domstol, der skal behandle en tvist mellem parterne. Det skyldes, at Storbritannien efter udtræden af EU måske ikke længere vil være en del af den såkaldte Bruxelles I-forordning, der i handelssager regulerer dette spørgsmål mellem EU landene. Det kan betyde, at en afgørelse fra en domstol i Storbritannien ikke som hidtil uden videre kan eksekveres i EU-landene, ligesom en afgørelse fra en domstol i et EU-land ikke ville kunne eksekveres i Storbritannien. Dette kan formentlig også betragtes som en bristet forudsætning for aftalen med den konsekvens, at værnetingsklausulen ikke længere er bindende for parterne.

Brexit kan ligeledes spille ind på holdbarheden af en lovvalgsklausul, der peger på, at engelsk ret skal være gældende for kontrakten. Det skyldes, at en stor del af lovgivningen i Storbritannien risikerer at være anderledes efter Brexit, hvis EU-reguleringen falder bort. Da den relevante lovgivning for parternes aftale nok typisk vil være interne britiske regler, er det dog ikke sikkert, at lovvalgsklausulen kan tilsidesættes.

Brexit kan endelig have betydning på andre retsområder. En forøget risiko på grund af Brexit skal således efter omstændigheder oplyses af en børsnoteret virksomhed.  En virksomhed, der har behov for varemærkeregistrering i Storbritannien bør ligeledes være opmærksom på den kommende udvikling.

Det er i sagens natur endnu uafklaret i hvilken udstrækning, der vil blive indgået særaftaler med Storbritannien, men under alle omstændigheder er det vigtigt for danske virksomheder at overveje situationen i forhold til indgåede kontrakter.

DELACOUR rådgiver om sådanne internationale kontraktsforhold.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
11/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Forbrugerombudsmanden: Tavshedsklausuler i forbrugeraftaler er ugyldige
Forbrugerombudsmanden: Tavshedsklausuler i forbrugeraftaler er ugyldige
03/09/2020
E-handel og markedsføring, Kontraktret, Øvrige
Digitaliseringsstyrelsen lancerer ny standard it-driftsaftale
Digitaliseringsstyrelsen lancerer ny standard it-driftsaftale
31/08/2020
IT- og telekommunikation, Kontraktret
Ny statslig standard­kontrakt for IT-driftsydelser offentlig­gjort
Ny statslig standard­kontrakt for IT-driftsydelser offentlig­gjort
27/08/2020
IT- og telekommunikation, Kontraktret
Østre Landsret: Dansk rederi kunne ikke støtte ret på værnetingsklausul overfor dansk medkontrahent
Østre Landsret: Dansk rederi kunne ikke støtte ret på værnetingsklausul overfor dansk medkontrahent
06/05/2020
Kontraktret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted