Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Bortvisning for at have taget to colaer var berettiget

Bech Bruun
01/10/2019
Bortvisning for at have taget to colaer var berettiget
Bech Bruun logo
I en nyere faglig voldgiftssag fandt opmanden, at et gymnasium var berettiget til at bortvise en servicemedarbejder, der uberettiget havde taget to colaer fra et aflåst depotrum.

Sagen omhandlede en teknisk servicemedarbejder på et gymnasium, der den 30. oktober 2018 blev bortvist. Bortvisningen var begrundet i, at gymnasiet mente, at servicemedarbejderen havde stjålet to colaer fra café- og festudvalgets aflåste depotrum.

Depotrummet, som colaerne blev påstået taget fra, blev primært benyttet af festudvalget. Colaerne tilhørte således gymnasiets festudvalg og ikke selve gymnasiet. Indgangen til depotrummet var igennem kælderen, hvor døren altid var aflåst. Det samme var døren til depotrummet. Servicemedarbejderen havde, sammen med en række af de øvrige pedelansatte medarbejdere, nøglen til kælderdøren, der ligeledes passede i døren til depotrummet.

På en videooptagelse kunne det ses, at servicemedarbejderen var gået ned i kælderen, hvorfra der var adgang til depotet. Kort tid efter var han kommet op igen med en dåsecola i hånden. Servicemedarbejderen benægtede, at han skulle have taget dåsecolaen fra depotet, og forklarede, at han havde haft en cola i sin jakkelomme, da han gik ned i kælderen.

Gymnasiets serviceleder havde mistanke om, at servicemedarbejderen stjal dåsecolaer fra depotet, og havde derfor taget billeder fra depotet, før og efter servicemedarbejderen var gået derned. Det efterfølgende billede af depotrummet viste, at der var blevet taget to colaer fra depotet, efter servicemedarbejderen havde været dernede. Yderligere forklarede gymnasiets it-chef, at videosekvensen, der havde filmet nedgangen til kælderen viste, at udover servicemedarbejderen, var det kun en it-medarbejder samt servicelederen, der havde været nede i kælderen i samme tidsrum.

Opmanden skulle herefter tage stilling til, om det rent bevismæssigt kunne lægges til grund, at servicemedarbejderen havde stjålet colaerne. I bekræftende fald skulle opmanden tage stilling til, om det kunne begrunde en bortvisning.


Opmandens kendelse 


I sin vurdering af sagens omstændigheder lagde opmanden it-chefens forklaring samt servicelederens billeder til grund. Opmanden fandt det således påvist, at servicemedarbejderen havde taget to colaer fra depotet.

Spørgsmålet var herefter, om medarbejderen kunne bortvises på denne baggrund.

Opmanden udtalte indledningsvis, at den beskedne værdi af colaerne talte imod, at forholdene kunne begrunde en bortvisning.

På den anden side udtalte opmanden, at servicemedarbejderen var klar over, at colaerne tilhørte café- og festudvalget – og ikke gymnasiet. Derudover bemærkede opmanden, at colaerne var taget fra et aflåst depotrum, som der ikke var almindelig adgang til. I den forbindelse udtalte opmanden, at det ikke krævede nærmere retningslinjer, for at medarbejderne kunne vide, at de ikke på egen hånd måtte tage drikkevarer fra et sådant depot. Endelig lagde opmanden til grund, at servicemedarbejderen havde anvendt den nøgle, som han var blevet betroet med som led i sit arbejde.

Samlet set fandt opmanden herefter, at servicemedarbejderens tilegnelse af to colaer indebar et groft tillidsbrud over for gymnasiet. Servicemedarbejderen havde dermed misligholdt sit ansættelsesforhold i en sådan grad, at bortvisningen af ham var berettiget.

Gymnasiet blev derfor frifundet.


Bech-Bruuns kommentarer


Opmandens kendelse viser, at en medarbejders uberettigede tilegnelse af varer eller genstande fra arbejdsgiveren som udgangspunkt udgør en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.
I den forbindelse er der ikke nogen minimumsgrænse for værdien af de tilegnede genstande, før en bortvisning er berettiget. Det er således ikke den økonomiske værdi af genstandene, der begrunder bortvisningen, men derimod tillidsbruddet over for arbejdsgiveren

 

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
23/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted