Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Bodsbestemmelser i en kontraktparts almindelige betingelser om transport kunne ikke anses for vedtaget

Bech Bruun
15/05/2018
Bodsbestemmelser i en kontraktparts almindelige betingelser om transport kunne ikke anses for vedtaget
Bech Bruun logo
Et polsk speditions- og transportselskab og et dansk transportselskab indgik fem særskilte aftaler om transport af gods. Bodsbestemmelserne i det polske selskabs almindelige betingelser om transport kunne dog ikke anses for vedtaget mellem parterne, da betingelserne indeholdt usædvanlige og byrdefulde bestemmelser, og da bestemmelserne ved aftaleindgåelsen ikke havde været særligt fremhævet over for det danske transportselskab.  


Transportaftalerne


Et polsk speditions- og transportselskab, Nano Trans og et dansk transportselskab, NTG East A/S (”NTG”) indgik fem særskilte aftaler om transport af almindeligt stykgods fra selskabet Kronoflooring i Tyskland til forskellige Bauhaus-butikker i Danmark.

Aftalerne blev indgået på baggrund af parternes kontakt på en fragtbørs på internettet. Aftalerne var udformet af Nano Trans og tillige underlagt Nano Trans’ almindelige betingelser. Af betingelserne fremgik blandt andet,

  • At der ved forsinkelse af indlevering af original dokumentation ville blive beregnet en bøde på 100 EUR,

  • At det ville medføre en kontraktmæssig bøde på 500 EUR, såfremt ordren blev overladt til tredjemand uden ordregiverens viden og skriftlige samtykke,

  • At ordregiveren forbeholdt sig en ret til erstatning på 50.000 EUR i tilfælde af, at der blev foretaget forhandlinger eller konkurrerende aktiviteter, samt

  • At alle forhandlinger med afsendere med henblik på indgåelse af samarbejde, skulle betragtes som udtryk for illoyal konkurrence, der medførte en bøde op 25.000 EUR.Påkravskrivelser fra Nano Trans


Efter NTG’s udførelse af de første fire transporter rejste Nano Trans – med henvisning til Nano Trans’ almindelige betingelser – en række bodskrav over for NTG. Nano Trans krævede betaling af bod for forsinket levering af original dokumentation for tre af transporterne samt en bod for brug af undertransportør til udførelse af transporten ved samtlige fire transporter.

NTG’s tilbageholdelse af godset vedrørende den femte transport
Under udførelsen af den femte transport valgte NTG at tilbageholde godset, og i den for-bindelse korresponderede NTG med ejeren af godset, Kronoflooring om tilbageholdelsen.

Som følge af NTG’s tilbageholdelse af godset krævede Nano Trans efterfølgende en bod på 25.000 EUR fra NTG for at have taget kontakt til Kronoflooring. Endvidere krævede Nano Trans en bod på 50.000 EUR fra NTG for illoyal konkurrence. I begge tilfælde henviste Nano Trans til sine almindelige betingelser.

Som følge af den forsinkede levering og som følge af beskadiget emballage og ompakning af godset rettede Bauhaus krav mod sin kontraktpart Kronoflooring, der rettede kravene videre mod Nano Trans. Nano Trans rettede kravene videre mod NTG.

Som følge af NTG’s manglende betaling anlagde Nano Trans sag mod NTG ved Sø- og Handelsretten med påstand om betaling af henholdsvis bodsbeløbene og erstatningskravene.


Sø- og Handelsretten begrundelse og resultat 


Bodskravene 


For så vidt angår de af Nano Trans fremsatte bodskrav fandt Sø- og Handelsretten, at bodsbestemmelserne indeholdt i Nano Trans’ almindelige betingelser var så usædvanlige og byrdefulde, at de i den pågældende aftalesituation burde have været særligt fremhævet over for NTG for at kunne anses for vedtaget.

I sin afgørelse fremhævede Sø- og Handelsretten blandt andet den måde, hvorpå aftalen mellem Nano Trans og NTG var kommet i stand, herunder at Nano Trans havde sendt aftalen indeholdende Nano Trans’ almindelige betingelser med en halv times frist for underskrift fra NTG.

På ovennævnte baggrund blev NTG frifundet for de af Nano Trans rejste bodskrav.


Erstatningskravene 


For så vidt angår de af Nano Trans fremsatte erstatningskrav fandt Sø- og Handelsretten ikke, at NTG havde en videre tilbageholdsret i godset under den femte transportaftale end hjemlet i CMR-loven. NSAB kunne heller ikke anses for vedtaget mellem parterne.

Sø- og Handelsretten nåede derfor frem til, at NTG havde tilbageholdt godset uberettiget, og at NTG derfor var erstatningsansvarlig over for Nano Trans for tab forårsaget heraf.

Sø- og Handelsretten fandt imidlertid ikke, at Nano Trans havde dokumenteret et tab, hvorfor NTG af den grund blev frifundet.


Bech-Bruuns kommentar


Sø- og Handelsrettens afgørelse viser, at en parts ensidigt udarbejdede almindelige betingelser ikke altid kan anses for vedtaget mellem parterne. I tilfælde, hvor en kontraktpart ønsker, at byrdefulde bodsbestemmelser eller lignende skal gælde for aftaleforholdet, er det således nødvendigt særligt at fremhæve disse bestemmelser over for kontraktparten, da man ellers risikerer, at betingelserne ikke kan anses for vedtaget og dermed ej heller gælder for aftaleforholdet.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Jurist med interesse i GDPR til Vejdirektoratets juridiske afdeling
Yngre advokat og/eller advokatfuldmægtig med interesse for insolvens
Fuldmægtige til Team Insolvens
Jurist til arbejdet med økologireglerne i Landbrugsstyrelsen i København
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn
Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn
16/12/2021
Transportret, Øvrige, Konfliktløsning
Dansk værneting i tvist mellem danske og udenlandske skibsarkitekter
Dansk værneting i tvist mellem danske og udenlandske skibsarkitekter
13/12/2021
Transportret, Retssager og voldgift, Kontraktret
Arrest af statsskib ophævet
Arrest af statsskib ophævet
09/12/2021
Transportret, Insolvens og rekonstruktion
Bech-Bruuns klient frifundet i usædvanlig straffesag om svovlindhold i bunkerolie
Bech-Bruuns klient frifundet i usædvanlig straffesag om svovlindhold i bunkerolie
06/12/2021
Transportret
Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation
Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation
29/11/2021
Forsikring og erstatning, Transportret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted