Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Betaling af udgifter til privat transport med arbejdstelefon berettigede bortvisning

Kromann Reumert
25/04/2016
Betaling af udgifter til privat transport med arbejdstelefon berettigede bortvisning
Højesteret tiltrådte, at det var en grov tilsidesættelse af ansættelsesforholdet, at en medarbejder havde brugt sin arbejdstelefon til at købe private togbilletter. Arbejdsgiverens bortvisning af medarbejderen på grundlag heraf var således berettiget.

SAGEN KORT
En medarbejder havde som led i sin ansættelse fået udleveret en arbejdstelefon, som var betalt af arbejdsgiveren. Medarbejderen havde via telefonen købt private togbilletter for 1.282,40 kr. over en periode på fem måneder. På det grundlag blev medarbejderen bortvist.

Medarbejderen anførte under sagen, at han kun brugte telefonen i nødsituationer, hvorfor han ikke havde orienteret nogen om brugen eller foretaget nogen registrering af beløbenes størrelse. Han var desuden af den opfattelse, at arbejdsgiveren var indforstået med hans private forbrug, idet der ikke forelå interne retningslinjer om, hvad man måtte bruge telefonen til. Derudover troede han, at multimediebeskatningsreglerne betød, at han måtte bruge telefonen privat op til det beløb på 3.000 kr., som han betalte årligt i multimedieskat.

Arbejdsgiveren var derimod af den opfattelse, at det burde stå medarbejderen klart, at denne brug af mobiltelefonen udgjorde en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som berettigede arbejdsgiveren til at bortvise medarbejderen. Sidstnævnte blev grundlag for sagen i Højesteret.

HØJESTERETS AFGØRELSE
I overensstemmelse med landsrettens begrundelse lagde Højesteret til grund, at der forelå en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som gjorde bortvisningen af medarbejderen berettiget.

Det blev i landsrettens afgørelse lagt til grund, at der ikke i personalehåndbogen var givet vejledning om, hvilke private formål en arbejdstelefon kunne anvendes til, ligesom der ikke forelå nogen anden instruks herom. Landsretten anførte, at det dog på trods heraf måtte stå medarbejderen klart, at hans arbejdstelefon var et arbejdsredskab, som ikke uden arbejdsgiverens udtrykkelige accept kunne benyttes til betaling af rent private udgifter. De af medarbejderen påberåbte skatteregler kunne ikke give en beskyttet forventning om, at hans dispositioner var berettiget over for arbejdsgiveren, idet landsretten lagde til grund, at arbejdsgiveren ikke havde modtaget informationer, der kunne tyde på, at medarbejder burde have en sådan forventning.

HVAD VISER DOMMEN?
Dommen viser, at når man får udleveret en arbejdstelefon, så er det klare udgangspunkt, at abonnementet ikke må benyttes til at finansiere rent private udgifter. Er samtykke ikke meddelt til, at private udgifter kan afholdes, vil en sådan privat brug udgøre en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som berettiger en bortvisning.

Læs Højesterets dom af 17. marts 2016 her.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
23/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted