Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Betaling af udgifter til privat transport med arbejdstelefon berettigede bortvisning

Kromann Reumert
25/04/2016
Betaling af udgifter til privat transport med arbejdstelefon berettigede bortvisning
Kromann Reumert logo
Højesteret tiltrådte, at det var en grov tilsidesættelse af ansættelsesforholdet, at en medarbejder havde brugt sin arbejdstelefon til at købe private togbilletter. Arbejdsgiverens bortvisning af medarbejderen på grundlag heraf var således berettiget.

SAGEN KORT
En medarbejder havde som led i sin ansættelse fået udleveret en arbejdstelefon, som var betalt af arbejdsgiveren. Medarbejderen havde via telefonen købt private togbilletter for 1.282,40 kr. over en periode på fem måneder. På det grundlag blev medarbejderen bortvist.

Medarbejderen anførte under sagen, at han kun brugte telefonen i nødsituationer, hvorfor han ikke havde orienteret nogen om brugen eller foretaget nogen registrering af beløbenes størrelse. Han var desuden af den opfattelse, at arbejdsgiveren var indforstået med hans private forbrug, idet der ikke forelå interne retningslinjer om, hvad man måtte bruge telefonen til. Derudover troede han, at multimediebeskatningsreglerne betød, at han måtte bruge telefonen privat op til det beløb på 3.000 kr., som han betalte årligt i multimedieskat.

Arbejdsgiveren var derimod af den opfattelse, at det burde stå medarbejderen klart, at denne brug af mobiltelefonen udgjorde en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som berettigede arbejdsgiveren til at bortvise medarbejderen. Sidstnævnte blev grundlag for sagen i Højesteret.

HØJESTERETS AFGØRELSE
I overensstemmelse med landsrettens begrundelse lagde Højesteret til grund, at der forelå en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som gjorde bortvisningen af medarbejderen berettiget.

Det blev i landsrettens afgørelse lagt til grund, at der ikke i personalehåndbogen var givet vejledning om, hvilke private formål en arbejdstelefon kunne anvendes til, ligesom der ikke forelå nogen anden instruks herom. Landsretten anførte, at det dog på trods heraf måtte stå medarbejderen klart, at hans arbejdstelefon var et arbejdsredskab, som ikke uden arbejdsgiverens udtrykkelige accept kunne benyttes til betaling af rent private udgifter. De af medarbejderen påberåbte skatteregler kunne ikke give en beskyttet forventning om, at hans dispositioner var berettiget over for arbejdsgiveren, idet landsretten lagde til grund, at arbejdsgiveren ikke havde modtaget informationer, der kunne tyde på, at medarbejder burde have en sådan forventning.

HVAD VISER DOMMEN?
Dommen viser, at når man får udleveret en arbejdstelefon, så er det klare udgangspunkt, at abonnementet ikke må benyttes til at finansiere rent private udgifter. Er samtykke ikke meddelt til, at private udgifter kan afholdes, vil en sådan privat brug udgøre en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som berettiger en bortvisning.

Læs Højesterets dom af 17. marts 2016 her.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Arbejdsgiver straffri for erfaren stilladsarbejders overtrædelse af arbejdsmiljøloven
Arbejdsgiver straffri for erfaren stilladsarbejders overtrædelse af arbejdsmiljøloven
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Region havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse inden afskedigelse af handicappet lægesekretær
Region havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse inden afskedigelse af handicappet lægesekretær
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Vikar kunne rette sit krav mod kunden
Vikar kunne rette sit krav mod kunden
14/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige
14/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Medarbejder med 30 års ansættelse kunne opsiges efter 120-dages reglen
Medarbejder med 30 års ansættelse kunne opsiges efter 120-dages reglen
07/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomheders mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus forlænges
Virksomheders mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus forlænges
07/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted