Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Bestyrelsesansvar i en fond

Delacour
07/06/2017
Bestyrelsesansvar i en fond

Bestyrelsesarbejdet i fonde indebærer en lang række forpligtelser til at handle aktivt og holde sig løbende opdateret. Som bestyrelsesmedlem kan det være forbundet med erstatningsansvar ikke at overholde forpligtelserne..DELACOUR bringer op til sommerferien 2017 en artikelserie under overskriften: ”Fonde – fondsbestyrelsens arbejde og ansvar”. Artikelserien sætter fokus på fondsbestyrelsens arbejde i de mindre erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde, herunder særligt de regler, der fastsætter og begrænser fondsbestyrelsens arbejde og ansvar. Du kan læse tidligere relaterede artikler her.


Artikel 4: Bestyrelsesansvar i en fond


I denne artikel vil vi give et overblik over, hvad man som bestyrelsesmedlem i en fond i hvert fald bør vide om pligter og erstatningsansvar.

Vi gennemgik i to tidligere artikler (som du kan læse her og her) nogle regler og retningslinjer for, hvordan man som bestyrelsesmedlem skal sikre sig, at uddelingerne fra fonden foregår korrekt. Hvis uddelingerne foretages i strid med reglerne, vil fonden som udgangspunkt have lidt et tab, som bestyrelsesmedlemmerne kan blive pålagt at erstatte.

Bestyrelsesansvar kan også komme på tale, hvis man som bestyrelsesmedlem i en fond overtræder forpligtelser i lovgivningen, vedtægterne eller de uskrevne fondsretlige regler. Det er nemlig et særligt kendetegn ved fonde, at bestyrelsesmedlemmerne har en række pligter til aktivt at foretage handlinger og til at indhente godkendelse af deres handlinger. Et bestyrelsesmedlem kan ikke undgå erstatningsansvar ved bare undlade at reagere eller holde sig i uvidenhed.


Pligt til at hejse det røde flag


Det er vigtigt at huske på, at man som bestyrelsesmedlem kan ifalde erstatningsansvar, selvom man ikke konkret vidste, at en uddeling var i strid med fondens formål. Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at undersøge forholdene nærmere og dermed undersøge, om eksempelvis en uddeling er i overensstemmelse med reglerne. Som bestyrelsesmedlem kan man ikke vælge at holde sig i uvidenhed. Som tommelfingerregel har man pligt til at opsøge de relevante oplysninger og til at hejse det røde flag, hvis man er i tvivl.

Det er i første række fondsmyndigheden, der fører tilsyn med, at fondens bestyrelse overholder reglerne. Domstolene kan også blive indblandet, både af fondsmyndigheden eller af andre personer der eksempelvis har lidt et tab. Vi vil i en senere artikel komme ind på, hvordan fondsmyndigheden i praksis fører kontrol med fondene og fondenes bestyrelser.


Gentagelse er ikke lig lovliggørelse


I mange fonde oplever man som bestyrelsesmedlem, at man træder ind i et fællesskab, hvor tingene gøres, ”som de altid er blevet gjort”. Det er dog vigtigt at huske på, at man som bestyrelsesmedlem ikke går fri for erstatningsansvar, bare fordi man handler i overensstemmelse med, hvad fondens bestyrelse også tidligere har gjort. Med andre ord bliver det ulovlige ikke lovligt af at blive gentaget – men hvad der er ulovligt kan også ændre sig gennem tiden, og det skal man konstant være opmærksom på som bestyrelsesmedlem.

Mange bestyrelsesmedlemmer opfatter det også som en udfordring, hvis fondens stifter eller andre tætknyttede personer deltager i fondsarbejdet og giver udtryk for, at stifteren ønsker noget andet, end hvad der fremgår af vedtægterne. Som bestyrelsesmedlem skal man dog huske på, at det er fondens vedtægter, der er afgørende – ikke stifterens efterfølgende ønsker. Fondens stifter har som udgangspunkt opgivet kontrollen over fonden, da han stiftede fonden. Bestyrelsen har derfor ansvar for at følge fondens vedtægter og ikke stifterens senere ønsker og tilkendegivelser.


Individuel vurdering af bestyrelsesmedlemmer


Når det skal vurderes, om et bestyrelsesmedlem er erstatningsansvarlig eller skal pålægges en straf, eksempelvis i form af en bøde, bliver hvert bestyrelsesmedlem vurderet individuelt. Man kigger på, om det enkelte bestyrelsesmedlem har handlet i strid med reglerne eller har undladt at foretage en handling, som bestyrelsesmedlemmet skulle have foretaget. Vi ser derfor ofte, at det ikke nødvendigvis er hele bestyrelsen, der bliver pålagt et erstatningsansvar, men at det kun er enkelte bestyrelsesmedlemmer, der har handlet i strid med reglerne og dermed bliver pålagt et erstatningsansvar.

Det er i øvrigt også værd at være opmærksom på, at man som erstatningsansvarligt bestyrelsesmedlem som regel hæfter solidarisk med de øvrige erstatningsansvarlige bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at personen, der har lidt et tab (eksempelvis fonden), kan kræve det fulde erstatningsbeløb betalt af hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Det er herefter op til det pågældende bestyrelsesmedlem at kræve betaling hos de andre erstatningsansvarlige bestyrelsesmedlemmer. Når man vælger at indtræde som bestyrelsesmedlem bør det derfor også altid overvejes, om man skal have tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.


Mulige sanktioner


De mulige sanktioner mod et bestyrelsesmedlem er som tidligere nævnt erstatningsansvar og bøde men det kan også være påtale fra fondsmyndigheden. Erstatningskravet kan gøres gældende af enhver, der har lidt et tab. Det kan eksempelvis være fonden, hvis uddelinger er foretaget forkert, eller det kan være en person, der ikke har modtaget en uddeling, selvom den pågældende burde have modtaget uddelingen. Modsat mange andre krav bliver erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmer oftest først forældet 3 år efter det tidspunkt, hvor bestyrelsesmedlemmet er fratrådt bestyrelsen.

Du kan læse mere om bestyrelsens erstatningsansvar i vores artikel om fondsmyndighedens afgørelse i sagen om Fonden Wonderful Copenhagen og Melodi Grand Prix, hvor fondsmyndigheden kom frem til, at bestyrelsesformanden var erstatningsansvarlig for et tocifret millionbeløb. Artiklen kan du finde her.

I vores næste artikel sætter vi fokus på retningslinjerne for, hvad en fondsbestyrelse må modtage i vederlag for at sidde i bestyrelsen.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Implementering af CSRD i dansk ret
Implementering af CSRD i dansk ret
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
18/12/2023
Energi og forsyning, Øvrige
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
21/12/2023
EU-ret, Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
12/01/2024
E-handel og markedsføring, Øvrige
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
27/02/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted