Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Begynder en ny 5-årig ansvarsperiode i henhold til AB 92, når entreprenøren foretager udbedring?

Delacour
16/09/2016
Begynder en ny 5-årig ansvarsperiode i henhold til AB 92, når entreprenøren foretager udbedring?
Vi modtager ofte forespørgsler i relation til den 5-årige ansvarsperiode i AB 92. Særligt er mange i tvivl om retsstillingen, når der er reklameret inden for den 5-årige ansvarsperiode, og entreprenøren benytter sig af sin afhjælpningsret. Påbegyndes en ny ansvarsperiode, eller fastholdes den oprindelige ansvarsperiode?


AB 92 § 36 har følgende ordlyd:


§ 36.  Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde.

Stk. 2.  Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder,
1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid,
2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller
3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side.

Stk. 3.  Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde:
1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører.
2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar.
3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år.
4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke anvendelse.
Det er vores vurdering, at der ikke begynder en ny 5-årig ansvarsperiode efter AB 92, når entreprenøren afhjælper en mangel. Det er således udgangspunktet, at ansvarsperioden i den situation fortsat er 5 år fra arbejdets aflevering.

Viser afhjælpningsforsøget sig, efter udløbet af den oprindelige 5-årige ansvarsperiode, at være virkningsløst, fremgår det imidlertid ikke af AB 92, om bygherren kan påberåbe sig den mangelfulde udbedring.

En konsekvent anvendelse af AB 92 ville medføre, at bygherren ikke kan påberåbe sig den mangelfulde udbedring som følge af udløbet af den 5-årige ansvarsperiode.

Det er dog i litteraturen antaget, at bygherren i et sådant tilfælde bevarer kravet mod entreprenøren, hvis blot der reklameres over den mangelfulde udbedring ”inden rimelig tid” efter den mangelfulde udbedring er eller burde være konstateret. Hvad der nærmere ligger heri, afgøres i sidste ende af retten/voldgiftsretten ud fra den enkelte sags konkrete omstændigheder.

Inden rimelig tid må dog under alle omstændigheder tilsige en kortere frist end den 3-årige forældelsesfrist, der løber ved siden af fra afhjælpningstidspunktet.

Ovennævnte beskriver alene hovedreglen om entreprenørens ansvarsophør efter AB 92. En lang række faktiske omstændigheder kan have indflydelse på, om et mangelkrav er bortfaldet eller fortsat består, og opmærksomheden henledes særligt på, at der i andre aftalevilkår, som for eksempel NLM 94 eller NS 8405, ofte gælder helt andre bestemmelser om ansvarsophør og reklamation.

Ønsker du en konkret vurdering af mangelkravet og reklamationsreglerne i en verserende eller potentiel sag, er vi klar til at yde specialiseret rådgivning.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted