Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Begynder en ny 5-årig ansvarsperiode i henhold til AB 92, når entreprenøren foretager udbedring?

Delacour
16/09/2016
444
Begynder en ny 5-årig ansvarsperiode i henhold til AB 92, når entreprenøren foretager udbedring?
Delacour logo
Vi modtager ofte forespørgsler i relation til den 5-årige ansvarsperiode i AB 92. Særligt er mange i tvivl om retsstillingen, når der er reklameret inden for den 5-årige ansvarsperiode, og entreprenøren benytter sig af sin afhjælpningsret. Påbegyndes en ny ansvarsperiode, eller fastholdes den oprindelige ansvarsperiode?


AB 92 § 36 har følgende ordlyd:


§ 36.  Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde.

Stk. 2.  Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder,
1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid,
2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller
3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side.

Stk. 3.  Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde:
1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører.
2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar.
3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år.
4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke anvendelse.
Det er vores vurdering, at der ikke begynder en ny 5-årig ansvarsperiode efter AB 92, når entreprenøren afhjælper en mangel. Det er således udgangspunktet, at ansvarsperioden i den situation fortsat er 5 år fra arbejdets aflevering.

Viser afhjælpningsforsøget sig, efter udløbet af den oprindelige 5-årige ansvarsperiode, at være virkningsløst, fremgår det imidlertid ikke af AB 92, om bygherren kan påberåbe sig den mangelfulde udbedring.

En konsekvent anvendelse af AB 92 ville medføre, at bygherren ikke kan påberåbe sig den mangelfulde udbedring som følge af udløbet af den 5-årige ansvarsperiode.

Det er dog i litteraturen antaget, at bygherren i et sådant tilfælde bevarer kravet mod entreprenøren, hvis blot der reklameres over den mangelfulde udbedring ”inden rimelig tid” efter den mangelfulde udbedring er eller burde være konstateret. Hvad der nærmere ligger heri, afgøres i sidste ende af retten/voldgiftsretten ud fra den enkelte sags konkrete omstændigheder.

Inden rimelig tid må dog under alle omstændigheder tilsige en kortere frist end den 3-årige forældelsesfrist, der løber ved siden af fra afhjælpningstidspunktet.

Ovennævnte beskriver alene hovedreglen om entreprenørens ansvarsophør efter AB 92. En lang række faktiske omstændigheder kan have indflydelse på, om et mangelkrav er bortfaldet eller fortsat består, og opmærksomheden henledes særligt på, at der i andre aftalevilkår, som for eksempel NLM 94 eller NS 8405, ofte gælder helt andre bestemmelser om ansvarsophør og reklamation.

Ønsker du en konkret vurdering af mangelkravet og reklamationsreglerne i en verserende eller potentiel sag, er vi klar til at yde specialiseret rådgivning.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
05/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
30/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Nye regler om tilstandsrapporter træder i kraft den 1.10.2020
Nye regler om tilstandsrapporter træder i kraft den 1.10.2020
22/09/2020
Fast ejendom og entreprise
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
11/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted