Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Begynder en ny 5-årig ansvarsperiode i henhold til AB 92, når entreprenøren foretager udbedring?

Delacour
16/09/2016
Begynder en ny 5-årig ansvarsperiode i henhold til AB 92, når entreprenøren foretager udbedring?
Delacour logo
Vi modtager ofte forespørgsler i relation til den 5-årige ansvarsperiode i AB 92. Særligt er mange i tvivl om retsstillingen, når der er reklameret inden for den 5-årige ansvarsperiode, og entreprenøren benytter sig af sin afhjælpningsret. Påbegyndes en ny ansvarsperiode, eller fastholdes den oprindelige ansvarsperiode?


AB 92 § 36 har følgende ordlyd:


§ 36.  Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde.

Stk. 2.  Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder,
1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid,
2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller
3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side.

Stk. 3.  Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde:
1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører.
2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar.
3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år.
4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke anvendelse.
Det er vores vurdering, at der ikke begynder en ny 5-årig ansvarsperiode efter AB 92, når entreprenøren afhjælper en mangel. Det er således udgangspunktet, at ansvarsperioden i den situation fortsat er 5 år fra arbejdets aflevering.

Viser afhjælpningsforsøget sig, efter udløbet af den oprindelige 5-årige ansvarsperiode, at være virkningsløst, fremgår det imidlertid ikke af AB 92, om bygherren kan påberåbe sig den mangelfulde udbedring.

En konsekvent anvendelse af AB 92 ville medføre, at bygherren ikke kan påberåbe sig den mangelfulde udbedring som følge af udløbet af den 5-årige ansvarsperiode.

Det er dog i litteraturen antaget, at bygherren i et sådant tilfælde bevarer kravet mod entreprenøren, hvis blot der reklameres over den mangelfulde udbedring ”inden rimelig tid” efter den mangelfulde udbedring er eller burde være konstateret. Hvad der nærmere ligger heri, afgøres i sidste ende af retten/voldgiftsretten ud fra den enkelte sags konkrete omstændigheder.

Inden rimelig tid må dog under alle omstændigheder tilsige en kortere frist end den 3-årige forældelsesfrist, der løber ved siden af fra afhjælpningstidspunktet.

Ovennævnte beskriver alene hovedreglen om entreprenørens ansvarsophør efter AB 92. En lang række faktiske omstændigheder kan have indflydelse på, om et mangelkrav er bortfaldet eller fortsat består, og opmærksomheden henledes særligt på, at der i andre aftalevilkår, som for eksempel NLM 94 eller NS 8405, ofte gælder helt andre bestemmelser om ansvarsophør og reklamation.

Ønsker du en konkret vurdering af mangelkravet og reklamationsreglerne i en verserende eller potentiel sag, er vi klar til at yde specialiseret rådgivning.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
03/09/2021
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
13/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift, Offentlig ret
Ansvar for anvendelsen af MgO-plader i byggeriet – seneste nyt
Ansvar for anvendelsen af MgO-plader i byggeriet – seneste nyt
10/08/2021
Fast ejendom og entreprise
Ny ejendomsskat for erhvervsejendomme
Ny ejendomsskat for erhvervsejendomme
10/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye regler om førgennemgang - dette skal du være opmærksom på
Nye regler om førgennemgang - dette skal du være opmærksom på
06/08/2021
Fast ejendom og entreprise
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
21/06/2021
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted