Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Bech-Bruun vinder principiel sag om afvisning efter Bruxelles I-forordningen

Bech Bruun
17/03/2021
Bech-Bruun vinder principiel sag om afvisning efter Bruxelles I-forordningen
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten har fornyelig bestemt, at forskellige krav, som alle udspringer af samme transport, er så snævert forbundne i Bruxelles I-forordningens forstand, at det er at foretrække at behandle og påkende dem samtidigt for at undgå uforenelige afgørelser. Det er til trods for, at der er tale om forskellige typer af søgsmål, forskellige påstande og forskellige anbringender. Sø- og Handelsretten fandt også, at CMR-konventionen ikke har forrang for Bruxelles I-forordningens artikel 30. Det gav Sø- og Handelsretten mulighed for at afvise en sag om bortkomst af gods under transport, fordi der allerede verserede sager vedrørende indbyrdes sammenhængende krav i et andet europæisk land.

Den materielle tvist

Den materielle sag vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt Bech-Bruuns klient, en speditør (”Speditøren”), var erstatningsansvarlig for bortkomsten af et gods under en international landevejstransport bestilt af producenten af godset (”Producenten”).


Forskellige parter, som alle var involveret i transporten, anlagde sager i Holland mod bl.a. Speditøren og Producenten. Påstanden var, at de skulle anerkende, at den udførende transportør ikke var ansvarlig for bortkomsten af godset eller i hvert fald at transportøren kunne begrænse sit ansvar, fordi der alene var udvist simpel uagtsomhed.


Producenten lagde herefter sag an mod Speditøren i Danmark med påstand om, at Speditøren var ansvarlig for bortkomsten af godset. Producenten gjorde samtidig gældende, at Speditøren eller nogen, som Speditøren hæftede for, havde udvist grov uagtsomhed og at Speditøren derfor ikke kunne begrænse sit ansvar.


Den processuelle tvist

Speditøren påstod sagen afvist med henvisning til Bruxelles I-forordningens artikel 30, som hjemler mulighed for afvisning, hvis der allerede i et andet EU-land verserer en sag vedrørende krav, som den senest anlagte sag er indbyrdes sammenhængende med. På vegne af Speditøren gjorde Bech-Bruun gældende, at kravene var indbyrdes sammenhængende, selvom der var tale om anerkendelsessøgsmål i de hollandske sager og et fuldbyrdelsessøgsmål i den danske sag, og også selvom der kun var fremsat et anbringende om grov uagtsomhed i den danske sag.


Producenten nedlagde påstand om sagens fremme og gjorde gældende, at kravene i de hollandske sager ikke var indbyrdes sammenhængende med kravet i den danske sag – netop fordi der kun var fremført et anbringende om grov uagtsomhed i den danske sag.


Producenten gjorde også gældende, at Bruxelles I-forordningen ikke kunne anvendes, fordi CMR-konventionen havde forrang.


Modsat gjorde Speditøren gældende, at CMR-konventionen ikke havde forrang, fordi CMR-konventionen alene regulerer spørgsmålet om litis pendens, men at CMR-konventionen ikke regulerer spørgsmålet om udsættelse og afvisning af sager, når der er tale om indbyrdes sammenhængende krav.


Sø- og Handelsrettens dom

Sø- og Handelsretten var enig i Bech-Bruuns argumenter og afviste sagen. Retten bestemte således, at CRM-konventionen ikke havde forrang for Bruxelles I-forordningens artikel 30, fordi CMR-konventionen ikke indeholder kompetenceregler vedrørende krav, der er indbyrdes sammenhængende.


Vedrørende spørgsmålet om indbyrdes sammenhængende krav fandt Sø- og Handelsretten, at kravene var indbyrdes sammenhængende, da begge sager vedrørte spørgsmålet om ansvar for bortkomsten af godset. Kraverne var derfor så snævert forbundne, at der var risiko for modstridende afgørelser, hvis kravene blev påkendt hver for sig. Det var ikke afgørende, at der kun i den danske sag blev rejst spørgsmål om, hvorvidt der var udvist grov uagtsomhed.


Bech-Bruuns kommentar

Sø- og Handelsrettens afgørelse er principiel, fordi en dansk domstol ikke tidligere har taget stilling til spørgsmålet om sammenhængen mellem CMR-konventionen og Bruxelles I-forordningens artikel 30. Med Sø- og Handelsrettens dom er det nu klart, at CMR-konventionens kompetenceregler ikke har forrang for Bruxelles I-forordningens artikel 30 om indbyrdes sammenhængende krav.


Sø- og Handelsrettens afgørelse er også interessant, fordi det – Bech-Bruun bekendt – er første gang, at en dansk domstol udnytter hjemlen i Bruxelles I-forordningens artikel 30 (2) til at erklære sig inkompetent og afvise sagen i stedet for blot at udsætte sagen. Dommen bekræfter derfor, at hjemlen til afvisning i Bruxelles I-forordningens artikel 30 (2) ikke er illusorisk i sager vedrørende indbyrdes sammenhængende krav, selvom bestemmelsen er fakultativ. Herudover er det en bekræftelse af, at danske domstole er villige til at afvise senere anlagte sager, som vedrører indbyrdes sammenhængende krav.

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Funktionsleder til Indkøb og Jura
Nyuddannede jurister til uddannelsesstilling
Er du jurist, og vil du være med til at udvikle rammerne for PtX?
Specialanklager til Københavns Politi – Enheden for Specielle sager, advokatur Økonomisk kriminalitet
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hollandsk torpedo rammer dansk sag
Hollandsk torpedo rammer dansk sag
23/06/2022
Transportret, Retssager og voldgift
Svenske tobaksafgifter går op i røg
Svenske tobaksafgifter går op i røg
22/06/2022
Transportret
Ny Sø- og Handelsretsdom af 7. juni 2022: Vognmands CMR-ansvar ophørte, da han overgav gods til en redningstjeneste efter et færdselsuheld, men speditøren var fortsat ansvarlig.
Ny Sø- og Handelsretsdom af 7. juni 2022: Vognmands CMR-ansvar ophørte, da han overgav gods til en redningstjeneste efter et færdselsuheld, men speditøren var fortsat ansvarlig.
16/06/2022
Transportret
Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere
Flyselskaber er ikke forpligtet til at tilbagebetale gebyrer opkrævet af billetudbydere
18/05/2022
Transportret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed
Trods flere dages varsel var en strejke en usædvanlig begivenhed
21/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet
Krav om stjålne cigaretter var ikke forældet
07/04/2022
Transportret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted