Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Autismecenter (også) ansvarlig for beboers vold mod ansat

Horten
04/10/2018
Autismecenter (også) ansvarlig for beboers vold mod ansat
Horten logo


Et autismecenter havde ikke sikret, at arbejdsforholdene var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige, da en omsorgsmedhjælper blev overfaldet af en beboer, fastslår Højesteret i en nylig afsagt dom. Højesteret skulle også tage stilling til, hvordan erstatningsbyrden mellem autismecenteret og beboeren, der var infantil autist, skulle fordeles.


En omsorgsmedhjælper ved et autismecenter blev overfaldet af en beboer og fik som følge her bl.a. en forvredet skulder. Skulderskaden, der havde medført et erhvervsevnetab på 25 %, blev anerkendt som en arbejdsskade. Omsorgsmedhjælperen rettede et erstatningskrav mod beboeren bl.a. med påstand om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det var beboerens opfattelse, at autismecenteret som arbejdsgiver for den skadelidte omsorgsmedhjælper skulle friholde beboeren for ansvar, hvorfor beboeren inddrog centeret i sagen.


Uenighed om arbejdsgiveransvaret


I byretten blev beboeren fundet erstatningsansvarlig over for omsorgsmedhjælperen, mens autismecenteret blev frifundet for ansvar. Beboeren ankede herefter afgørelsen til landsretten, som modsat byretten fandt, at arbejdsgiveren ikke havde givet omsorgsmedhjælper - der på skadestidspunktet havde været ansat i 1,5 måneder og ikke havde tidligere erfaring med arbejde med autister - tilstrækkelig instruktion i arbejdet med pasning af autister. Desuden bestod bemandingen på skadestidspunktet af omsorgshjælperen og en anden tilkaldevikar, uden fast personale til stede, hvilket stred mod centerets voldshandlingsplan. Landsretten fandt derfor, at autismecenteret var ansvarlig for omsorgshjælperens arbejdsskade.

Sagen blev anket til Højesteret, som i sin afgørelse lagde vægt på, at autismecenteret, hvor ulykken fandt sted, var indrettet med lange, trange gange, hvilket ledelsen var blevet oplyst i en rapport. I rapporten blev det betegnet som en sikkerhedsrisiko, da det kunne være svært at slippe væk, hvis der opstod en situation med en udadreagerende beboer. Den fysiske ramme øgede derfor risikoen for konflikter og dermed skader på medarbejdere og beboere.

Højesteret fastslog, at autismecentret var ansvarlig for arbejdsulykken fordi centret som arbejdsgiver ikke havde sørget for, at arbejdsforholdene var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det blev også tillagt vægt, at autismecenteret havde viden om, at beboeren var meget udadreagerende, samt at det var to mindre erfarne medarbejdere, der var alene på arbejde den pågældende dag.


Indbyrdes fordeling af ansvar mellem autismecentret og beboeren


Både i landsretten og for Højesteret var et af spørgsmålene, hvordan ansvaret skulle fordeles mellem beboeren, der var infantil autist, og arbejdsgiveren, når begge var ansvarlige efter den almindelige culparegel, og begge dækket af en ansvarsforsikring.

Landsretten fandt, at autismecentret skulle bære det fulde ansvar for arbejdsskaden, da autismecenteret som arbejdsgiver - og dermed ansvarlig for tilrettelæggelsen af arbejdet - havde kompetencer og ressourcer til at beskytte både medarbejdere og beboere. Landsretten fremhævede, at beboeren på grund af sin autisme ikke var i stand til at reflektere over sine handlinger og ingen mulighed havde for at undgå eller forebygge den type af skadegørende handlinger.

Omvendt fandt Højesteret, at selvom beboeren på grund af sin autisme ikke kunne forstå eller reflektere over sine handlinger, skulle vedkommende som udgangspunkt bedømmes som en sjælssund person.

Højesteret fremhævede, at det i vurderingen af, hvordan ansvaret skal fordeles mellem en person med nedsat psykisk funktionsevne og den institution, der har den pågældende i sin varetægt, bør indgå, i hvilket omfang de hver især har mulighed for at forebygge eller undgå de skade¬gørende handlinger og dermed risikoen for skade.

Efter en samlet vurdering fandt Højesteret, at autismecenteret skulle bære 2/3 af ansvaret.

Dommen viser, at blot fordi en ansvarsforsikret person på grund af nedsat psykisk funktionsevne ikke er i stand til at forstå eller reflektere over sine handlinger, kan dette ikke i sig selv medføre, at personen helt fritages for ansvar. I vurderingen af, hvordan ansvaret skal fordeles, skal det derimod indgå, i hvilket omfang beboeren og institutionen hver især har mulighed for at forebygge eller undgå den skade¬gørende handling.

 

Læs Højesterets domme her:

Om arbejdsgiveransvar og indbyrdes fordeling mellem flere erstatningsansvarlige

 

 Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedIn

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
16/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
15/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
09/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
06/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
01/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
31/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted