Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Atea A/S anses for self-cleanet af SKI og Moderniseringsstyrelsen

Bird & Bird
27/09/2018
170
Atea A/S anses for self-cleanet af SKI og Moderniseringsstyrelsen
Bird & Bird logo
Moderniseringsstyrelsen og SKI har vurderet, at Atea A/S på nuværende tidspunkt har påvist en tilstrækkelig pålidelighed til at kunne anses for self-cleanet i henhold til udbuds-lovens regler. Dette kan dog ikke anses som en blankocheck for andre ordregivende myndigheder, der tillige skal gennemføre vurderingen. Derudover skal Atea A/S i fire år fra domsfældelsen påvise, at virksomheden fortsat lever op til betingelserne for at anses som self-cleanet.


Baggrund for sagen


Atea A/S blev ved retten i Glostrup den 27. juni 2018 dømt for bestikkelse af ansatte i Region Sjælland. Bestikkelse er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, hvorfor det udbudsretlige udgangspunkt er, at Atea A/S skal udelukkes fra at deltage i udbud.

Der er dog i udbudslovens § 138 en mulighed for, at ansøgere og tilbudsgivere, som ellers som udgangspunkt skal/kan udelukkes, skal have mulighed for at undgå udelukkelsen ved at dokumentere, at virksomheden er pålidelig, selvom der er truffet dom eller bødeforlæg for straffelovsovertrædelser mod virksomheden. I daglig tale kaldes denne mulighed for "self-cleaning".

En virksomhed anses for self-cleanet, hvis denne kan påvise, at virksomheden har gennem-ført passende foranstaltninger, herunder konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger for at forebygge yderligere straffelovsovertrædelser eller ved at have ydet erstatning for tab afledt af virksomhedens handlinger.

Udbudsloven tilskriver, at en ordregiver ikke kan udelukke en tilbudsgiver for overtrædelse af både de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde (udbudslovens §§ 135-137), før ordregiver har meddelt den pågældende virksomhed, at denne er omfattet af en udelukkelses-grund, og har givet en passende frist til at virksomheden kan fremskaffe tilstrækkelig dokumentation for virksomhedens pålidelighed.

Det var på baggrund af ovenstående regler, at Moderniseringsstyrelsen og SKI, som drifter de fællesoffentlige rammeaftaler, anmodede Atea A/S om at påvise tilstrækkelig dokumenta-tion for Atea A/S' pålidelighed.

Spørgsmålet var herefter om Atea A/S kunne anses at have gennemført passende foranstalt-ninger for at forebygge yderligere overtrædelser af straffeloven, samt hvorvidt Atea A/S i fornødent omfang har ydet erstatning eller har påtaget sig at yde erstatning for eventuelle tab afledt af virksomhedens handlinger i strid med udbudslovens udelukkelsesgrunde.

Moderniseringsstyrelsen og SKI har netop offentliggjort deres vurdering, hvorefter Atea A/S har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at virksomheden anses som pålidelig, og der er derfor ikke grundlag for at udelukke Atea A/S fra at deltage i fremtidige udbud på nuværende tidspunkt.


Hvad betyder Moderniseringsstyrelsens og SKIs vurdering?


Det er forventningen, at vurderingen af Atea A/S' self-cleaning vil blive retningsgivende for øvrige offentlige ordregivere, og at Atea A/S vil have mulighed for at deltage i udbud og levere under de fællesoffentlige rammeaftaler, som Atea A/S er leverandør på.

Ordregivende myndigheder skal dog være opmærksomme på, at udbudslovens § 138 tilsiger, at vurderingen af self-cleaning påhviler den enkelte ordregiver og skal baseres på en konkret vurdering i hvert enkelt udbud. Det betyder konkret, at der i alle udbud, gennemført i den 4-årige periode som Atea A/S som udgangspunkt er udelukket fra udbud, skal tages stilling til, hvorvidt Atea A/S i tilstrækkeligt omfang har self-cleanet.

Det er således den enkelte ordregiver i det konkrete udbud, der skal vurdere og træffe beslutning om, hvorvidt Atea A/S skal udelukkes, eller om Atea A/S kan anses for self-cleanet. Vurderingen fra Moderniseringsstyrelsen og SKI kan anvendes til inspiration samt bistå med at skabe en struktur og et grundlag for vurderingen. Den må dog ikke anvendes ukritisk og ordregivende myndigheder skal desuden være opmærksomme på, at der er indleveret tilsvarende dokumentation som i vurderingen fra Moderniseringsstyrelsen og SKI.

I forbindelse med den enkelte ordregivers konkrete vurdering ved hvert enkelt udbud, bør ordregiver vurdere den udelukkede virksomheds passende foranstaltninger.

Dette skal vurderes i lyset af forseelsens grovhed samt i relation til den pågældende kontraktgenstand, altså om ydelsen er af en art som ikke vil have været påvirket af virksomhedens overtrædelse af den/de pågældende udelukkelsesgrunde. Moderniseringsstyrelsen og SKI's vurdering kan således ikke tjene som en generel vurdering foretaget på baggrund af alle offentlige ordregivende myndigheder.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Det offentliges mulighed for at forudbetale leverandører er blevet forlænget
Det offentliges mulighed for at forudbetale leverandører er blevet forlænget
19/11/2020
Udbud, Offentlig ret
Klagenævnet for Udbud forholder sig til forskellen mellem offentlige kontrakter og rammeaftaler
Klagenævnet for Udbud forholder sig til forskellen mellem offentlige kontrakter og rammeaftaler
16/11/2020
Udbud
Store dokumentations­krav ved tildeling til "den eneste ene"
Store dokumentations­krav ved tildeling til "den eneste ene"
10/11/2020
Udbud
Manglende genudbud efter frafald af mindstekrav var i strid med udbudsreglerne og medførte betydelig økonomisk sanktion
Manglende genudbud efter frafald af mindstekrav var i strid med udbudsreglerne og medførte betydelig økonomisk sanktion
05/11/2020
Udbud
Trafik­selskaber fik et ordentligt gok i nødden for efterfølgende ændringer
Trafik­selskaber fik et ordentligt gok i nødden for efterfølgende ændringer
05/11/2020
Udbud
CPV-koder – er de så vigtige?
CPV-koder – er de så vigtige?
26/10/2020
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted