Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Arbejdstid for afløsere til aflastningsforældre

Horten
08/09/2017
Arbejdstid for afløsere til aflastningsforældre


En ny dom fra EU-Domstolen viser, at det kan variere, hvilke pligter en arbejdsgiver har, når arbejdstiden skal tilrettelægges. Sagen handlede om arbejdstidens tilrettelæggelse for afløsere til aflastningsforældre.

I syv finske børnebyer boede børn under familiære forhold. Der var ansat en række aflastningsforældre, der skulle bo med børnene og altså udgøre en familie for dem. En række afløsere var ansat til at varetage opgaven, når de fastansatte medarbejdere havde fri.

Afløserne skulle efter ansættelseskontrakten arbejde 190 perioder á 24 timer. Arbejdsgiveren udarbejdede skemaer, hvoraf det dag for dag fremgik, hvornår afløserne skulle arbejde. Afløserne havde mulighed for at planlægge de arbejdsfrie perioder, som indtraf i løbet af deres vagt, men havde ikke mulighed for helt at tage fri, idet arbejdets tilrettelæggelse afhang af børnenes behov.


Arbejdsgiveren havde ansvar for arbejdstidens tilrettelæggelse


Også i finsk ret er arbejdstidsdirektivet implementeret. Der findes både i finsk og i dansk lovgivning en undtagelse, der gør, at arbejdstidsloven ikke gælder for arbejde, som udføres hjemme eller under sådanne omstændigheder, at det ikke kan antages, at arbejdsgiveren står for tilrettelæggelsen af arbejdstiden.

Undtagelsen har baggrund i EU-direktivet, der i artikel 17, stk. 1, fastslår, at en række af bestemmelserne i direktivet kan fraviges, såfremt "…arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke måles og/eller fastsættes på forhånd, eller når arbejdstagerne selv kan fastsætte den…".

Spørgsmålet var derfor, om ordningen i de finske børnebyer var omfattet af undtagelsesbestemmelsen, så den finske implementeringslovs øvrige bestemmelser ikke gjaldt for forholdet.

EU-Domstolen fandt ikke, at forholdet var omfattet af undtagelsen. Resultatet blev begrundet i det forhold, at det var arbejdsgiveren, der førte skema over afløsernes vagter, og at arbejdstagernes arbejdstid var fastlagt i ansættelseskontrakten. Arbejdsgiveren havde altså i stort omfang mulighed for at kontrollere tilrettelæggelsen af afløsernes arbejdstid. Derudover var det for børnenes skyld vigtigt, at de vaner, som de fastansatte og børnebyerne generelt fulgte, til stadighed blev fulgt af afløserne. De kunne derfor ikke ændre væsentligt i arbejdstidens tilrettelæggelse.


Horten bemærker


EU-dommen viser, at undtagelsesbestemmelsen, som det i øvrigt gælder generelt for undtagelser i EU-lovgivningen, skal fortolkes indskrænkende. Derfor var forholdet i sagen ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen, bl.a. fordi afløserne kun i begrænset omfang selv kunne tilrettelægge deres arbejdstid.

Desuden viser dommen, at det kan variere, hvilke pligter en arbejdsgiver har i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Det kan være af afgørende betydning for overholdelse af lovgivningen, om og på hvilken måde arbejdsgiveren har søgt arbejdstiden tilrettelagt.

 Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedIn

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
19/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Regler om løngennemsigtighed på vej
Regler om løngennemsigtighed på vej
02/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted