Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Arbejdsopgaverne var ikke urimelige

IUNO
22/01/2018
Arbejdsopgaverne var ikke urimelige
IUNO logo


Østre Landsret har for nylig afgjort, at det ikke var usagligt at opsige en kommunal assistent på grund af utilfredsstillende arbejdspræstationer, da hendes arbejdsopgaver hverken i omfang eller karakter var urimelige i forhold til hendes stilling. 

En kommunal assistent arbejdede blandt andet med byggesagsbehandling samt post og journalisering. Hun varetog sine opgaver med stor tilfredshed. I 2013 fik medarbejderen en ny afdelingschef og nye arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne bestod blandt andet i at skabe overblik over visse af afdelingens udgifter med fornøden bistand fra økonomiafdelingen.

Det viste sig dog, at assistenten havde svært ved at løse opgaverne fyldestgørende, og hun blev derfor indkaldt til tjenstlig samtale. Til samtalen fik hun udleveret målsætninger for sin udvikling, og der blev sat et forløb i gang. Ved et opfølgningsmøde blev assistenten orienteret om, at afdelingschefen stadig ikke fandt hendes arbejdsindsats tilfredsstillende. Assistenten gav i den forbindelse udtryk for, at hun ikke følte, at hun kunne magte sine arbejdsopgaver, og at det ikke gav mening at fortsætte forløbet. Cirka tre uger efter blev hun afskediget.

Assistenten, der mente, at hun skulle have haft en advarsel først, krævede efter afskedigelsen godtgørelse for usaglig opsigelse. Assistenten mente desuden, at hun havde haft ret til at blive tilbudt fritagelse for de økonomiske opgaver, der voldte hende problemer.


Landsretten: Arbejdsopgaverne var ikke urimelige


Både byretten og landsretten fandt, at kommunen ikke havde været forpligtet til at give assistenten en skriftlig advarsel for hendes mangelfulde arbejdspræstationer, før de opsagde hende. Assistenten havde nemlig selv på det første opfølgningsmøde udtalt, at hun ikke ønskede at fortsætte udviklingsforløbet.

På baggrund af diverse forklaringer og mødereferater fandt byretten desuden, at medarbejderen var blevet tilbudt at blive frigjort for sine økonomiske arbejdsopgaver. Landsretten fandt imidlertid, at kommunen slet ikke havde en pligt til at tilbyde assistenten at blive frigjort for disse opgaver, da opgaverne hverken i omfang eller karakter var urimelige i forhold til hendes stilling som assistent i kommunen.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom, og kommunen blev frifundet.


IUNO mener


Sagen illustrerer, at virksomheder har ledelsesretten til at bestemme, hvilke opgaver medarbejderne skal arbejde med, så længe de ikke er urimelige. Hvis arbejdsopgaverne hverken i omfang eller karakter kan siges at være urimelige henset til medarbejderens stilling, kan virksomheden insistere på, at medarbejderen varetager opgaverne, og hvis medarbejderen nægter, kan virksomheden være berettiget til at opsige og i yderste konsekvens bortvise medarbejderen.

Dommen er også interessant i forhold til de sager, hvor medarbejdere er blevet opsagt uden tidligere at have modtaget en påtale eller advarsel. Som hovedregel kan arbejdsgivere ikke opsige en medarbejder alene på grund af utilfredsstillende arbejdsindsats, medmindre medarbejderen tidligere har modtaget en påtale eller advarsel herfor. Dommen illustrerer imidlertid, at denne hovedregel ikke er uden undtagelser. I dommen fandt retten nemlig, at en sådan advarsel ikke var påkrævet, eftersom medarbejderen selv havde udtalt, at hun ikke ønskede at fortsætte det forløb, der havde til hensigt at forbedre hendes arbejdspræstation.

IUNO anbefaler, at arbejdsgivere i lignende sager får foretaget en vurdering for at afklare, hvorvidt de arbejdsopgaver, som den pågældende medarbejder ikke kan varetage fyldestgørende, kan siges at være rimelige i forhold til medarbejderens stilling.

[Østre Landsrets dom af 1. december 2017 i sag B-160-17]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
06/07/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
05/07/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
02/07/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed kunne frasige sig overenskomst efter fusion
Virksomhed kunne frasige sig overenskomst efter fusion
30/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Pas altid på reglerne om arbejdsudleje
Pas altid på reglerne om arbejdsudleje
25/06/2021
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Whistleblowerloven er nu vedtaget – er din organisation klar?
Whistleblowerloven er nu vedtaget – er din organisation klar?
25/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted