Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Arbejdsmiljø­repræsentant var ikke særligt beskyttet mod afskedigelse

Kromann Reumert
15/05/2015
Arbejdsmiljø­repræsentant var ikke særligt beskyttet mod afskedigelse
Kromann Reumert logo


En medarbejder, der også fungerede som arbejdsmiljørepræsentant, blev afskediget fra sin stilling som IT-medarbejder grundet samarbejdsvanskeligheder med arbejdsgiveren. Medarbejderen og hendes fagforbund gjorde gældende, at medarbejderen som arbejdsmiljørepræsentant nød en særlig beskyttelse mod afskedigelse. Byretten fastslog, at der ikke gælder nogen generel beskyttelse mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter, men at disse kan være særligt beskyttet, såfremt der på det faglige område, hvor de er ansat, eller et tilsvarende fagligt område, gælder en overenskomst, der fastsætter særlige beskyttelsesregler. Hun var derfor alene beskyttet i kraft af sin status som funktionær. Medarbejderen blev tilkendt 3 måneders løn for usaglig afskedigelse, da afskedigelsen ikke fandtes rimeligt begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold.

Københavns Byrets dom af 27. marts 2015

SAGEN KORT
Sagen vedrørte en medarbejder (M), som blev afskediget fra sin stilling som IT-medarbejder hos en virksomhed (A). Afskedigelsen var begrundet i M's uhensigtsmæssige tilgang til den stigende arbejdsbyrde, som udløste samarbejdsvanskeligheder mellem M og A. M var valgt som arbejdsmiljørepræsentant for medarbejderne i virksomheden og mente som følge deraf, at hun nød en særlig beskyttelse mod afskedigelse.

M og hendes fagforbund gjorde gældende, at arbejdsmiljørepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af arbejdsvilkårene på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende område. Da virksomheden ikke var dækket af en overenskomst, der dækkede IT-medarbejderne, gjorde M og hendes fagforbund gældende, at beskyttelsen kunne hentes i overenskomster gældende på lignende faglige områder, herunder andre IT-overenskomster og overenskomster gældende for funktionærer. På denne baggrund gjorde M gældende, at afskedigelsen var usaglig, da A ikke havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen var begrundet i tvingende årsager.

A gjorde gældende, at M alene var beskyttet mod usaglig afskedigelse som følge af sin status som funktionær, og at denne beskyttelse ikke var skærpet som følge af varetagelsen af hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. Da M ikke var dækket af en overenskomst, og der ikke forelå en overenskomst på "tilsvarende fagligt område", var M ikke beskyttet mod afskedigelse efter skærpede regler. A gjorde herefter gældende, at afskedigelsen var saglig, da det var godtgjort, at afskedigelsen var rimeligt begrundet i samarbejdsvanskeligheder.

BYRETTENS AFGØRELSE
Indledningsvist fastslog byretten, at M efter sin uddannelsesmæssige baggrund måtte anses som akademiker.

Dernæst fastslog byretten, at der ikke gælder en generel skærpet beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter mod afskedigelse, men at skærpet beskyttelse kan følge af en overenskomst på området eller et tilsvarende område. Beskyttelsen afhænger således af, om der inden for det faglige område eller tilsvarende faglige område findes regler om tillidsmandsbeskyttelse.

Byretten anså det ikke godtgjort, at der fandtes en tilsvarende overenskomst, som fandt anvendelse i den konkrete situation. De overenskomster, som M havde påberåbt sig, var enten overenskomster, som kun fandt anvendelse på medarbejdere i den konkrete virksomhed, eller overenskomster, som ikke fandt anvendelse på akademikere. M havde ikke sandsynliggjort, at hendes kollegaer ikke i det væsentlige var akademikere.

M var således alene beskyttet som følge af sin status som funktionær, hvorfor afskedigelsens saglighed måtte vurderes ud fra funktionærloven. Byretten fandt ikke, at A havde godtgjort, at afskedigelsen var begrundet i virksomhedens eller M's forhold. Byretten fandt derfor, at M havde krav på godtgørelse svarende til 3 måneders løn for usaglig afskedigelse.

HVAD VISER DOMMEN?
Dommen viser, at der ikke gælder en generel beskyttelse mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

Arbejdsmiljørepræsentanter kan imidlertid nyde særlig beskyttelse, såfremt der på det faglige område, hvor de er ansat, eller et tilsvarende fagligt område, foreligger en overenskomst, som fastsætter beskyttelsesregler for tillidsrepræsentanter.

Sagen er anket til landsretten.


 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
I går
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
15/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
09/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
06/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
01/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
31/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted