Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Arbejdsmiljørepræsentant var ikke særligt beskyttet

IUNO
08/01/2018
Arbejdsmiljørepræsentant var ikke særligt beskyttet


Højesteret har netop slået fast, at arbejdsmiljørepræsentanter ikke nyder en særlig beskyttelse mod afskedigelse, hvis der ikke inden for et tilsvarende fagligt område er en overenskomstmæssig beskyttelse af tillidsmænd mod afskedigelse. 

En arbejdsmiljørepræsentant arbejdede som konsulent i en privat virksomheds IT-afdeling, hvor hun blandt andet var ansvarlig for optimering af IT-processer. Arbejdsmiljørepræsentanten blev afskediget på grund af samarbejdsvanskeligheder.

Da hun mente, at hun som arbejdsmiljørepræsentant var særligt beskyttet mod opsigelse, lagde hun efterfølgende sag an mod virksomheden. Virksomheden var imidlertid ikke omfattet af en overenskomst.

Spørgsmålet var derfor i første omgang, om der generelt gælder en særlig beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter. Hvis ikke dette var tilfældet, skulle Højesteret tage stilling til, om der var en overenskomst på tilsvarende fagligt område, som indeholdt en beskyttelse af tillidsmænd, da arbejdsmiljøloven fastslår, at en sådan beskyttelse også gælder for arbejdsmiljørepræsentanter.


Højesteret: Ingen overenskomster på tilsvarende fagligt område


Både byretten, landsretten og Højesteret var enige om, at der efter arbejdsmiljøloven ikke gælder en almindelig regel om, at arbejdsmiljørepræsentanter er særligt beskyttet mod opsigelse. I den konkrete sag afhang arbejdsmiljørepræsentantens retsstilling altså af, om tillidsmænd inden for samme eller tilsvarende faglige område var særligt beskyttet mod afskedigelse.

Arbejdsmiljørepræsentanten henviste først og fremmest til en række specifikke virksomhedsoverenskomster. Højesteret vurderede imidlertid, at disse overenskomster ikke kunne tillægges betydning, da de kun i begrænset omfang omfattede IT-branchen, og da de angik den enkelte virksomhed og dennes ansatte.

Derudover henviste arbejdsmiljørepræsentanten til Industriens Funktionæroverenskomst. Landsretten havde konkluderet, at denne overenskomst dækkede et tilsvarende fagligt område, blandt andet fordi overenskomsten omfattede den type arbejde, som arbejdsmiljørepræsentanten beskæftigede sig med. Se vores tidligere nyhedsbrev om landsrettens dom her.

Højesteret var imidlertid uenig i denne vurdering. Henset til arbejdsmiljørepræsentantens opgaver og uddannelsesmæssige baggrund samt de kvalifikationer, der måtte anses for at have været krævet for at bestride hendes stilling, fandt Højesteret, at Industriens Funktionæroverenskomst ikke dækkede et tilsvarende fagligt område. Heller ikke overenskomsten for akademikere i staten kunne tillægges betydning.

På denne baggrund konkluderede Højesteret, at ingen af de overenskomster, som arbejdsmiljørepræsentanten påberåbte sig, omfattede et tilsvarende fagligt område. Arbejdsmiljørepræsentanten var derfor ikke særligt beskyttet mod opsigelse og fik derfor alene tilkendt godtgørelse for usaglig afskedigelse efter funktionærloven.


IUNO mener


Med dommen er det nu slået fast, at arbejdsmiljørepræsentanter ikke nyder nogen generel beskyttelse, og at det i stedet vil afhænge af, om der findes en overenskomst på et tilsvarende fagligt område, hvori tillidsrepræsentanter er beskyttet. Der skal i vurderingen navnlig lægges vægt på arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsopgaver, uddannelsesmæssige baggrund og kvalifikationer.

IUNO anbefaler, at virksomheder, der ikke er dækket af en overenskomst, får foretaget en grundig vurdering af, om der findes en eller flere overenskomster på tilsvarende faglige områder, der omfatter virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter.

[Højesterets dom af 29. november 2017 i sag 50/2017]


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted