Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Arbejdsgivere har ikke pligt til positiv særbehandling af gravide medarbejdere

Kromann Reumert
14/12/2015
127
Arbejdsgivere har ikke pligt til positiv særbehandling af gravide medarbejdere
Kromann Reumert logo
I denne sag ønskede en medarbejders faglige organisation at få klarlagt, om EU's ligebehandlingsdirektiv indeholder en forpligtelse til at forsøge omplacering af en gravid medarbejder til ledige stillinger, som opstår, efter at medarbejderen er blevet opsagt. Den faglige organisation bad derfor Højesteret om at forelægge et præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen. Højesteret afviste anmodningen og fastslog, at der ikke gælder en sådan pligt til positiv særbehandling af gravide medarbejdere. Omplaceringspligten, som omfatter alle medarbejdere frem til opsigelsestidspunktet, kan imidlertid indgå i vurderingen af, om arbejdsgiveren har overtrådt forbuddet mod forskelsbehandling.

(Højesterets kendelse dom af 26. oktober 2015.)

Sagen kort

Sagen angik en medarbejder (M), som blev afskediget fra sin stilling som markedsføringskoordinator i forbindelse med, at arbejdsgiveren (A) ved Finansloven 2011 var blevet pålagt en række besparelseskrav. M var på opsigelsestidspunktet gravid. A var ikke bekendt med M's graviditet, da beslutningen om at opsige M blev truffet. Opsigelsen skete dog først efter, at M havde meddelt A, at M var gravid. I opsigelsesperioden opslog A en ledig stilling, som M kunne have været omplaceret i, men A forsøgte ikke at omplacere M i stillingen.

Sagen blev anlagt for Vestre Landsret, der fandt det bevist, at A ikke var bekendt med M's graviditet på tidspunktet, hvor beslutningen om at afskedige M var truffet. Afskedigelsen var derfor hverken helt eller delvist begrundet i graviditeten. Landsretten fandt imidlertid ikke, at det var godtgjort, at den manglende omplacering ikke var begrundet i graviditeten. Landsretten fastslog i denne forbindelse, at omplaceringspligten for gravide medarbejdere gælder helt frem til opsigelsesperiodens udløb. M blev derfor tilkendt godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

A ankede efterfølgende sagen til Højesteret. Under behandlingen af ankesagen anmodede M's faglige organisation om, at Højesteret forelagde præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen. Spørgsmålene angik fortolkningen af EU's ligebehandlingsdirektiv i forhold til at klarlægge omfanget af arbejdsgiverens pligt til at omplacere gravide medarbejdere i opsigelsesperioden, når opsigelsen er begrundet i arbejdsgiverens økonomiske forhold.

Højesterets kendelse

Højesteret afviste anmodningen om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen. Efter Højesterets opfattelse giver fortolkningen af ligebehandlingsdirektivets relevante bestemmelser ikke anledning til en sådan tvivl, at der var behov for at forelægge spørgsmål for EU-domstolen.

Højesteret fastslog, at ligebehandlingsdirektivet ikke indeholder en pligt til positiv særbehandling af gravide medarbejdere, herunder i forhold til at undersøge muligheden for omplacering som alternativ til afskedigelse. Omplaceringspligten kan imidlertid indgå i den nationale vurdering af, om der er udøvet forskelsbehandling på grund af køn.

Sagens behandling fortsætter ved Højesteret.

Hvad viser kendelsen?

Kendelsen viser, at Højesteret finder, at retstilstanden er forholdsvis klar på området, og at der derfor ikke er behov for at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.

Der gælder ikke krav om positiv særbehandling af gravide medarbejdere
I forhold til vurderingen af omplaceringspligtens udstrækning i tid er gravide medarbejdere således omfattet af samme beskyttelse som andre medarbejdere. Efter fast retspraksis er udgangspunktet, at det er forholdene på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for, om en afskedigelse vurderes at være saglig. Det afgørende for vurderingen af arbejdsgiverens omplaceringspligt er således arbejdsgiverens forhold m.v. på opsigelsestidspunktet.

Kromann Reumert vil følge sagens videre forløb og rapportere, når Højesterets dom foreligger.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Opsigelse af funktionærer
Opsigelse af funktionærer
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Udbetaling af indefrosne feriepenge
Udbetaling af indefrosne feriepenge
16/09/2020
Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
15/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
11/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejds­fordelings­ordning
Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejds­fordelings­ordning
03/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Østre Landsret bekræfter beregning af 120 sygedage for deltidssygemeldte
Østre Landsret bekræfter beregning af 120 sygedage for deltidssygemeldte
02/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted