Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Arbejdsgiver havde krav på fuld aktindsigt i refusionssag

Dansk Erhverv
28/02/2015
335
Arbejdsgiver havde krav på fuld aktindsigt i refusionssag
Dansk Erhverv logo


Ankestyrelsen har netop afgjort, at en arbejdsgiver havde krav på fuld aktindsigt i en sag om sygedagpengerefusion. Kommunen havde i strid med reglerne begrænset arbejdsgiverens aktindsigt, som skulle bruges i en klage over ophør af sygedagpengerefusion.

Sagens fakta 
Sagen handlede om en langtidssygemeldt medarbejder, der blev opsagt på grund af de driftsmæssige og økonomiske omkostninger, der fulgte med sygemeldingen. Medarbejderen skulle fratræde i august 2014, men kommunen traf afgørelse om at stoppe sygedagpengerefusionen med virkning allerede fra den 31. juli 2014. Både medarbejderens læge samt psykolog havde rådet hende til at forblive sygemeldt i hele opsigelsesperioden, og der forelå dokumentation i form af en lægeerklæring.

Virksomheden søgte om aktindsigt i sagen for at vurdere, om kommunens afgørelse skulle ankes, da kommunens raskmelding af medarbejderen stred mod de lægelige oplysninger. Anmodningen om fuld aktindsigt i sagens dokumenter blev afvist med den begrundelse, at det kunne være til ugunst for medarbejderen.

Arbejdsgivers ret til aktindsigt
Når en virksomhed betaler løn og modtager sygedagpengerefusion under en medarbejders sygefravær, anses virksomheden som part i sagen. Det fremgår af forvaltningsloven og retspraksis, at en arbejdsgiver dermed også har ret til ubegrænset indsigt i sagens dokumenter. Kommunen kan ikke give afslag med den begrundelse, at det kræver den sygemeldte medarbejders tilladelse. Dog kan kommunen begrænse aktindsigten, hvis en medarbejders interesser vil lide væsentlig skade.

Ankestyrelsens afgørelse
Det blev i afgørelsen understreget, at arbejdsgiveren - som part - har ret til indblik i alle sagens akter, og det forhold, at oplysningerne kunne være til ugunst for den tidligere medarbejders fremtidige muligheder for ansættelse, og at hun derfor ikke ønsker, at oplysningerne viderebringes til arbejdsgiveren, er ikke tilstrækkeligt til at kunne undtage oplysningerne fra aktindsigten.

Ankestyrelsen konkluderede, at kommunen havde undtaget oplysninger, der rent faktisk omhandlede sagens faktiske omstændigheder og som var relevante for sagens afgørelse. Dette kan tolkes som en krænkelse af arbejdsgivers retssikkerhed.

Kommunen blev dømt til at udlevere alle oplysninger i sagen, hvorefter arbejdsgiveren havde mulighed for at klage over selve ophøret af sygedagpengerefusion på et fuldt oplyst grundlag.

Dansk Erhverv vurderer 
Afgørelsen er meget illustrativ i forhold til at vise, hvor vigtig fuld aktindsigt i en sygedagpengesag kan være. Virksomheder, som overvejer at klage over en kommunes afgørelse om ophør af sygedagpengerefusion, skal kunne få alle oplysninger i sagen, så de kan træffe beslutningen på et oplyst grundlag. Ligeledes skal virksomheder, som vælger at klage, kunne klage på et velfunderet og korrekt grundlag.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Dansk Erhverv logo
København
Børsen
1217 København K
33 74 60 00
info@danskerhverv.dk
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
I går
Ansættelses- og arbejdsret
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
18/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
07/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
05/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted