Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Arbejdsgiver havde krav på fuld aktindsigt i refusionssag

Dansk Erhverv
28/02/2015
Arbejdsgiver havde krav på fuld aktindsigt i refusionssag


Ankestyrelsen har netop afgjort, at en arbejdsgiver havde krav på fuld aktindsigt i en sag om sygedagpengerefusion. Kommunen havde i strid med reglerne begrænset arbejdsgiverens aktindsigt, som skulle bruges i en klage over ophør af sygedagpengerefusion.

Sagens fakta 
Sagen handlede om en langtidssygemeldt medarbejder, der blev opsagt på grund af de driftsmæssige og økonomiske omkostninger, der fulgte med sygemeldingen. Medarbejderen skulle fratræde i august 2014, men kommunen traf afgørelse om at stoppe sygedagpengerefusionen med virkning allerede fra den 31. juli 2014. Både medarbejderens læge samt psykolog havde rådet hende til at forblive sygemeldt i hele opsigelsesperioden, og der forelå dokumentation i form af en lægeerklæring.

Virksomheden søgte om aktindsigt i sagen for at vurdere, om kommunens afgørelse skulle ankes, da kommunens raskmelding af medarbejderen stred mod de lægelige oplysninger. Anmodningen om fuld aktindsigt i sagens dokumenter blev afvist med den begrundelse, at det kunne være til ugunst for medarbejderen.

Arbejdsgivers ret til aktindsigt
Når en virksomhed betaler løn og modtager sygedagpengerefusion under en medarbejders sygefravær, anses virksomheden som part i sagen. Det fremgår af forvaltningsloven og retspraksis, at en arbejdsgiver dermed også har ret til ubegrænset indsigt i sagens dokumenter. Kommunen kan ikke give afslag med den begrundelse, at det kræver den sygemeldte medarbejders tilladelse. Dog kan kommunen begrænse aktindsigten, hvis en medarbejders interesser vil lide væsentlig skade.

Ankestyrelsens afgørelse
Det blev i afgørelsen understreget, at arbejdsgiveren - som part - har ret til indblik i alle sagens akter, og det forhold, at oplysningerne kunne være til ugunst for den tidligere medarbejders fremtidige muligheder for ansættelse, og at hun derfor ikke ønsker, at oplysningerne viderebringes til arbejdsgiveren, er ikke tilstrækkeligt til at kunne undtage oplysningerne fra aktindsigten.

Ankestyrelsen konkluderede, at kommunen havde undtaget oplysninger, der rent faktisk omhandlede sagens faktiske omstændigheder og som var relevante for sagens afgørelse. Dette kan tolkes som en krænkelse af arbejdsgivers retssikkerhed.

Kommunen blev dømt til at udlevere alle oplysninger i sagen, hvorefter arbejdsgiveren havde mulighed for at klage over selve ophøret af sygedagpengerefusion på et fuldt oplyst grundlag.

Dansk Erhverv vurderer 
Afgørelsen er meget illustrativ i forhold til at vise, hvor vigtig fuld aktindsigt i en sygedagpengesag kan være. Virksomheder, som overvejer at klage over en kommunes afgørelse om ophør af sygedagpengerefusion, skal kunne få alle oplysninger i sagen, så de kan træffe beslutningen på et oplyst grundlag. Ligeledes skal virksomheder, som vælger at klage, kunne klage på et velfunderet og korrekt grundlag.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted