Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Arbejdsgiver frifundet for at opsige gravid lønmodtager

Delacour
17/11/2015
Arbejdsgiver frifundet for at opsige gravid lønmodtager

Arbejdsgiverens manglende kendskab til en lønmodtagers graviditet førte til frifindelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven.Østre Landsret har i en nyere afgørelse frifundet en arbejdsgiver for overtrædelse af ligebehandlingsloven i forbindelse med opsigelse af en gravid medarbejder.

Sagens omstændigheder
Sagen omhandler en lønmodtager, som var ansat som underwriter i et forsikringsselskab.

Efter ca. 9 måneders ansættelse blev lønmodtageren opsagt med henvisning til ”betydelige og irreparable” samarbejdsproblemer.

Under opsigelsessamtalen meddelte lønmodtageren, at hun var gravid.

Umiddelbart efter opsigelsen blev der ført forhandlinger mellem arbejdsgiveren og lønmodtagerens fagforening. Der opnåedes enighed omkring vilkårene for en fratrædelsesaftale, og fagforeningen accepterede aftalen på e-mail på vegne af lønmodtageren. Herefter var det hensigten, at fratrædelsesaftalen formelt skulle underskrives af arbejdsgiveren og lønmodtageren.

Lønmodtageren underskrev aldrig fratrædelsesaftalen, og fagforeningen måtte derfor på et tidspunkt meddele, at lønmodtageren ikke ønskede at indgå aftalen alligevel, men i stedet ville prøve sagen ved ligebehandlingsnævnet. I den forbindelse beklagede fagforeningen, at de ikke havde haft deres mandat i orden.

Ved ligebehandlingsnævnet fik lønmodtageren medhold i, at der forelå en overtrædelse af ligebehandlingsloven, og lønmodtageren blev tilkendt en godtgørelse på 9 måneders løn svarende til DKK 415.000. Denne afgørelse ville arbejdsgiveren ikke acceptere, og sagen blev derfor indbragt for domstolene af lønmodtageren.

Under ligebehandlingssagen for domstolene valgte arbejdsgiveren tillige at inddrage fagforeningen med påstand om erstatning for det eventuelle tab, som arbejdsgiveren måtte lide som følge af, at fagforeningen ikke havde haft fuldmagt til at indgå aftalen. Det kom imidlertid frem under sagen, at fagforeningen rent faktisk havde haft det fornødne mandat til at indgå aftalen med arbejdsgiveren. Spørgsmålet blev derfor, om fagforeningen var erstatningsansvarlig for at have givet urigtige oplysninger omkring fuldmagtsforhold til arbejdsgiveren.

Der var under selve ligebehandlingssagen enighed om, at lønmodtageren ikke forud for opsigelsen havde givet meddelelse om graviditeten til arbejdsgiveren. Det var dog lønmodtagerens opfattelse, at arbejdsgiveren på anden måde måtte have fået kendskab til graviditeten forud for opsigelsen.

I den forbindelse henviste lønmodtageren blandt andet til kalendernotater omkring graviditet, samtaler på kontoret om ændrede spise- og kaffevaner, spørgsmål fra kollegaer til medarbejderen om, hvorvidt hun var gravid m.v.

Derudover henviste lønmodtageren til, at hun ikke tidligere havde fået advarsler men tværtimod en måned tidligere havde fået bonus.

Arbejdsgiveren blev frifundet i både by- og landsret for overtrædelse af ligebehandlingsloven.

Efter en deltaljeret gennemgang af sagens beviser fandt landsretten efter en samlet vurdering, at arbejdsgiveren havde godtgjort ikke at have haft kendskab til eller mistanke om, at lønmodtageren var gravid, da beslutningen om afskedigelse blev truffet.

Landsretten udtalte i den forbindelse, at der i denne vurdering også indgik en bedømmelse af, hvorvidt den påberåbte begrundelse for afskedigelsen måtte anses for reel, hvilket landsretten fandt bevist. Ved bedømmelsen af realiteten i den påberåbte afskedigelsesgrund var det ikke afgørende, om samarbejdsproblemerne ville have kunnet danne grundlag for en afskedigelse, som opfyldte kravene i funktionærloven til en saglig afskedigelse.

Henset til arbejdsgiverens manglende kendskab eller mistanke om graviditeten fandtes det bevist, at afskedigelsen ikke var begrundet i lønmodtagerens graviditet.

Det var herefter ikke nødvendigt for landsretten at tage stilling til, om fagforeningen var erstatningsansvarlig over for arbejdsgiveren.

DELACOUR bemærker
Dommen fastslår i overensstemmelse med tidligere retspraksis, at det er arbejdsgiveren, som har bevisbyrden for, at han ikke havde kendskab til eller mistanke om lønmodtagerens graviditet. Om arbejdsgiveren har løftet denne bevisbyrde beror på en samlet vurdering, hvor tillige indgår om den påberåbte begrundelse for afskedigelse af medarbejderen er reel. Dommen er imidlertid et eksempel på, at det er muligt at løfte denne bevisbyrde, selvom der ikke er givet en advarsel vedrørende de forhold, som danner grundlag for opsigelsen.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted