Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Arbejdsgiver dømt for overtrædelse af 48 timers reglen

Focus Advokater
29/11/2016
Arbejdsgiver dømt for overtrædelse af 48 timers reglen
En traktorfører var ansat hos en maskinstation. Han havde flere gange over en 4 års periode haft en gennemsnitlig arbejdstid på over 48 timer om ugen inkl. overarbejde, hvilket var i strid med arbejdstidsdirektivgennemførelseslovens § 4. Traktorføreren blev tilkendt en godtgørelse på 50.000 kr.


Generelt om arbejdstid og kort om arbejdstidsdirektivgennemførelseslovens § 4


Arbejdet skal udføres i den aftalte arbejdstid. Dennes længde og placering m.v. kan være fastlagt i individuel aftale ved ansættelsen, ligesom kollektive overenskomster og lovgivning opstiller rammer herfor. Inden for de grænser ansættelsesaftalen, den gældende overenskomst og lovgivningen opstiller, er det arbejdsgiveren, der træffer endelig bestemmelse om arbejdstiden.

Ifølge arbejdstidsdirektivgennemførelseslovens § 4 må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid imidlertid ikke overstige 48 timer. Bestemmelsen omfatter alt arbejde, herunder overarbejde af rent midlertidig karakter. Arbejdsgiveren skal dog kun overholde 48-timers kravet inden for en referenceperiode af 4 måneder. Det gør således ikke noget, at den ugentlige arbejdstid er på 52 timer i en række uger, hvis den kun er på 40 timer i en række andre uger, således at den i gennemsnit holder sig inden for de 48 timer i en 4 måneders periode.

En lønmodtager kan tilkendes en godtgørelse, hvis arbejdsgiveren krænker sine pligter efter loven, jf. arbejdstidsdirektivgennemførelseslovens § 8, stk. 1.


Den konkrete sag


I denne sag skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en traktorfører, der havde udført overarbejde i et stort omfang, var berettiget til en godtgørelse.

Traktorføreren blev ansat hos arbejdsgiveren den 1.7.2008. Arbejdet var meget sæsonpræget, og navnlig i februar/marts måned samt i høsten og om efteråret kunne der være flere uger, hvor der blev arbejdet rigtigt mange timer.

Af ansættelseskontrakten fremgik det, at den ugentlige arbejdstid skulle være på 42½ time, og at den skulle placeres i tidsrummet fra kl. 07.30 til kl. 17.00.

Traktorføreren var af den opfattelse, at han og de andre ansatte ofte startede før kl. 07.30 og fortsatte til længe efter kl. 17.00, hvis arbejdet hos kunden kunne gøres færdig den pågældende dag.

Det var endvidere efter traktorførerens opfattelse fyringsgrund, hvis han nægtede at arbejde mere end de aftalte 42½ time om ugen.

Arbejdsgiveren gjorde gældende, at traktorføreren lige fra begyndelsen var ”helt vild” med at få så meget arbejde som muligt, og at han af samme årsag altid var klar til at tage nogle ekstra timer, hvis han blev spurgt. Arbejdsgiveren var endvidere af den opfattelse, at traktorføreren havde det sådan, at ”jo mere der var at lave, jo bedre”.

Begge parter var enige om, at ansættelsesforholdet ikke var reguleret af en kollektiv overenskomst. Der var enighed om, at traktorføreren gentagne gange havde haft en ugentlig arbejdstid, der væsentligt oversteg 48 timer om ugen over en periode på 4 måneder. Det havde i alt stået på i en periode på 4 år.


Byrettens og Vestre Landsrets dom


Byretten fandt, at arbejdsgiveren havde krænket sagsøgerens rettigheder i henhold til arbejdstidsdirektivgennemførelseslovens § 4. Byretten fastsatte godtgørelsen til 15.000 kr. Der blev lagt vægt på, at traktorføreren selv havde ønsket at arbejde over.

Vestre Landsret tilkendte traktorføreren en godtgørelse på 50.000 kr. Landsretten lagde ikke vægt på, at traktorføreren selv havde ønsket at arbejde over. Der blev derimod lagt vægt på karakteren og omfanget af overtrædelsen af 48-timersreglen.


FOCUS bemærker


Der har nu været afsagt en række domme for overtrædelse af 48-timers reglen, hvor godtgørelserne har været fastsat til mellem 1 og 2 måneders løn. I nogle af de tidligere sager har domstolene ved udmålingen af godtgørelsen lagt vægt på, at den ansatte selv har været interesseret i at arbejde meget, eller at den ansatte ikke er blevet pålagt overarbejde mod den ansattes vilje. Dette har tilsyneladende tidligere været en formildende omstændighed, som førte til en mindre godtgørelse. Da Vestre Landsret i denne sag hæver godtgørelsen fra kr. 15.000 til kr. 50.000, med en ændret begrundelse i forhold til byrettens dom, viser dommen, at det fremover ikke vil blive betragtet som en formildende omstændighed, at den ansatte selv har ønsket mange arbejdstimer og også har fået betaling for overarbejdet.

Godtgørelsen på kr. 50.000 svarede til ca. 2½ måneds løn, og dommen kan således være et tegn på, at det er blevet dyrere, at overtræde 48-timers reglen.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Focus Advokater logo
Odense
Cortex Park Vest 3
5230 Odense M
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted