Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Arbejdsgiver dømt for overtrædelse af 48 timers reglen

Focus Advokater
29/11/2016
Arbejdsgiver dømt for overtrædelse af 48 timers reglen
Focus Advokater logo
En traktorfører var ansat hos en maskinstation. Han havde flere gange over en 4 års periode haft en gennemsnitlig arbejdstid på over 48 timer om ugen inkl. overarbejde, hvilket var i strid med arbejdstidsdirektivgennemførelseslovens § 4. Traktorføreren blev tilkendt en godtgørelse på 50.000 kr.


Generelt om arbejdstid og kort om arbejdstidsdirektivgennemførelseslovens § 4


Arbejdet skal udføres i den aftalte arbejdstid. Dennes længde og placering m.v. kan være fastlagt i individuel aftale ved ansættelsen, ligesom kollektive overenskomster og lovgivning opstiller rammer herfor. Inden for de grænser ansættelsesaftalen, den gældende overenskomst og lovgivningen opstiller, er det arbejdsgiveren, der træffer endelig bestemmelse om arbejdstiden.

Ifølge arbejdstidsdirektivgennemførelseslovens § 4 må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid imidlertid ikke overstige 48 timer. Bestemmelsen omfatter alt arbejde, herunder overarbejde af rent midlertidig karakter. Arbejdsgiveren skal dog kun overholde 48-timers kravet inden for en referenceperiode af 4 måneder. Det gør således ikke noget, at den ugentlige arbejdstid er på 52 timer i en række uger, hvis den kun er på 40 timer i en række andre uger, således at den i gennemsnit holder sig inden for de 48 timer i en 4 måneders periode.

En lønmodtager kan tilkendes en godtgørelse, hvis arbejdsgiveren krænker sine pligter efter loven, jf. arbejdstidsdirektivgennemførelseslovens § 8, stk. 1.


Den konkrete sag


I denne sag skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en traktorfører, der havde udført overarbejde i et stort omfang, var berettiget til en godtgørelse.

Traktorføreren blev ansat hos arbejdsgiveren den 1.7.2008. Arbejdet var meget sæsonpræget, og navnlig i februar/marts måned samt i høsten og om efteråret kunne der være flere uger, hvor der blev arbejdet rigtigt mange timer.

Af ansættelseskontrakten fremgik det, at den ugentlige arbejdstid skulle være på 42½ time, og at den skulle placeres i tidsrummet fra kl. 07.30 til kl. 17.00.

Traktorføreren var af den opfattelse, at han og de andre ansatte ofte startede før kl. 07.30 og fortsatte til længe efter kl. 17.00, hvis arbejdet hos kunden kunne gøres færdig den pågældende dag.

Det var endvidere efter traktorførerens opfattelse fyringsgrund, hvis han nægtede at arbejde mere end de aftalte 42½ time om ugen.

Arbejdsgiveren gjorde gældende, at traktorføreren lige fra begyndelsen var ”helt vild” med at få så meget arbejde som muligt, og at han af samme årsag altid var klar til at tage nogle ekstra timer, hvis han blev spurgt. Arbejdsgiveren var endvidere af den opfattelse, at traktorføreren havde det sådan, at ”jo mere der var at lave, jo bedre”.

Begge parter var enige om, at ansættelsesforholdet ikke var reguleret af en kollektiv overenskomst. Der var enighed om, at traktorføreren gentagne gange havde haft en ugentlig arbejdstid, der væsentligt oversteg 48 timer om ugen over en periode på 4 måneder. Det havde i alt stået på i en periode på 4 år.


Byrettens og Vestre Landsrets dom


Byretten fandt, at arbejdsgiveren havde krænket sagsøgerens rettigheder i henhold til arbejdstidsdirektivgennemførelseslovens § 4. Byretten fastsatte godtgørelsen til 15.000 kr. Der blev lagt vægt på, at traktorføreren selv havde ønsket at arbejde over.

Vestre Landsret tilkendte traktorføreren en godtgørelse på 50.000 kr. Landsretten lagde ikke vægt på, at traktorføreren selv havde ønsket at arbejde over. Der blev derimod lagt vægt på karakteren og omfanget af overtrædelsen af 48-timersreglen.


FOCUS bemærker


Der har nu været afsagt en række domme for overtrædelse af 48-timers reglen, hvor godtgørelserne har været fastsat til mellem 1 og 2 måneders løn. I nogle af de tidligere sager har domstolene ved udmålingen af godtgørelsen lagt vægt på, at den ansatte selv har været interesseret i at arbejde meget, eller at den ansatte ikke er blevet pålagt overarbejde mod den ansattes vilje. Dette har tilsyneladende tidligere været en formildende omstændighed, som førte til en mindre godtgørelse. Da Vestre Landsret i denne sag hæver godtgørelsen fra kr. 15.000 til kr. 50.000, med en ændret begrundelse i forhold til byrettens dom, viser dommen, at det fremover ikke vil blive betragtet som en formildende omstændighed, at den ansatte selv har ønsket mange arbejdstimer og også har fået betaling for overarbejdet.

Godtgørelsen på kr. 50.000 svarede til ca. 2½ måneds løn, og dommen kan således være et tegn på, at det er blevet dyrere, at overtræde 48-timers reglen.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Focus Advokater logo
Odense
Englandsgade 25
5000 Odense C
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
06/07/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
05/07/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
02/07/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed kunne frasige sig overenskomst efter fusion
Virksomhed kunne frasige sig overenskomst efter fusion
30/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Pas altid på reglerne om arbejdsudleje
Pas altid på reglerne om arbejdsudleje
25/06/2021
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Whistleblowerloven er nu vedtaget – er din organisation klar?
Whistleblowerloven er nu vedtaget – er din organisation klar?
25/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted