Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Anvendelsesbegrænsningers betydning for ejendomsværdien

Bech Bruun
14/03/2016
149
Anvendelsesbegrænsningers betydning for ejendomsværdien
Bech Bruun logo
Ændringer i kommune- eller lokalplan, natur- eller kulturfredning eller kortlægning af jordforurening er blandt de ændringer, der kan spille en afgørende rolle for ejendomsværdien. Vi har set nærmere på, hvilke ændringer, der kan påvirke en ejendoms anvendelsesmuligheder, og hvilke miljøretlige forhold, der kan spille ind.


Når anvendelsesmulighederne for en ejendom begrænses, bør der som oftest ske omvurdering og nedsættelse af SKATs ejendomsværdi. Anvendelsesbegrænsninger pålægges typisk ved ændringer af kommune- og lokalplaner, ændring af naturbeskyttelsesforhold eller konstatering af jordforurening.

Anvendelsesbegrænsninger

Ved fastsættelsen af ejendomsværdier skal anvendelsesbegrænsninger inddrages. Ved fastsættelsen af ejendomsværdien er det i praksis den tilladte benyttelse af ejendommen, der skal lægges til grund, og ikke den faktiske anvendelse af ejendommen. Ændres anven-delsesmulighederne, vil ejendommen skulle omvurderes. Typiske ændringer i anvendel-sesmulighederne udspringer af:

ændringer i kommune- eller lokalplan, herunder om bebyggelsesprocenter (byggeretter) og områdeklassificeringen for det område, hvor ejendommen er beliggende (erhvervs- kontra boligområder),
kortlægning af en ejendom som (muligt) jordforurenet,
natur- eller kulturfredning af ejendommen,
at ejendommen omfattes af beskyttelseslinjer, der har som formål at beskytte særlig bevaringsværdig natur, eller
tinglysning af deklarationer med anvendelsesbegrænsninger for ejendommen, f.eks. byggeforbud på en del af ejendommen som følge af nedlæggelsen af vand-, varme eller andre forsyningsledninger på ejendommen.

De miljøretlige forhold

Ovenstående anvendelsesbegrænsninger følger af miljø- og offentligretlige regler. En række love, bl.a. miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven, giver eksempelvis mulighed for påbud om igangsættelse af ofte omkostningstunge undersøgelses- og oprydningsarbejder på forurenede ejendomme.

En anden form for miljøretlig regulering med stor betydning for fastsættelsen af ejen-domsværdier, er de såkaldte beskyttelseslinjer, som fastsættes efter naturbeskyttelsesloven og museumsloven til at afgrænse områder i nærheden af særligt beskyttelsesværdige områder. Der er tale om strandbeskyttelseslinjer, sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbeskyttelseslinjer og særlige beskyttelseslinjer for kirker, diger og andre fortidsminder, som alle typisk indebærer, at der ikke må bebygges eller foretages ændringer af landskabet i en bestemt radius eller afstand fra linjen.

Fredninger vil stort set uden undtagelse udgøre en begrænsning af anvendelsesmulighederne for ejendomme omfattet af fredningen - i større eller mindre omfang, afhængigt af vilkårene i den enkelte fredning.

Pålægges anvendelsesbegrænsninger af nogen art, skal det sikres, at dette afspejler sig i ejendomsvurderingen. Som udgangspunkt bør dette ske automatisk, men erfaringen er, at SKAT ikke i alle tilfælde selv regulerer ejendomsværdierne.

Som ejer af en ejendom, der bliver omfattet af anvendelsesbegrænsninger på baggrund af miljø-, naturbeskyttelseshensyn eller fredning, bør man derfor aktivt sikre sig, at SKAT forholder sig til, at ejendommens vilkår er forandret.

Bech-Bruun kommentar

Bech-Bruun har stor ekspertise i både miljøretlige og skatteretlige forhold og vil kunne bistå med en vurdering af en anvendelsesbegrænsning. Bech-Bruun vil således kunne bistå med kontakten til SKAT i forbindelse med tilpasning af ejendomsværdier som følge af pålægning af anvendelsesbegrænsninger og med at vurdere en konkret anvendelsesbegrænsnings retlige grundlag og konsekvenser for ejendommens fremadrettede anvendelse.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 46.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
25/08/2020
Compliance, Strafferet, Offentlig ret
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
25/08/2020
Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Ny lokalplan – hvad nu?
Ny lokalplan – hvad nu?
06/07/2020
Offentlig ret
Lovforslag om regulering af udlejning af el-løbehjul og -cykler droppet
Lovforslag om regulering af udlejning af el-løbehjul og -cykler droppet
04/05/2020
Offentlig ret
Nyt lovforslag: Klageadgang skal kunne afskæres i kommunale kystbeskyttelsesprojekter
Nyt lovforslag: Klageadgang skal kunne afskæres i kommunale kystbeskyttelsesprojekter
16/04/2020
Offentlig ret
Ændring af planloven åbner op for boligplanlægning i lugtbelastede områder
Ændring af planloven åbner op for boligplanlægning i lugtbelastede områder
09/03/2020
Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted