Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Anvendelsesbegrænsningers betydning for ejendomsværdien

Bech Bruun
14/03/2016
Anvendelsesbegrænsningers betydning for ejendomsværdien
Bech Bruun logo
Ændringer i kommune- eller lokalplan, natur- eller kulturfredning eller kortlægning af jordforurening er blandt de ændringer, der kan spille en afgørende rolle for ejendomsværdien. Vi har set nærmere på, hvilke ændringer, der kan påvirke en ejendoms anvendelsesmuligheder, og hvilke miljøretlige forhold, der kan spille ind.


Når anvendelsesmulighederne for en ejendom begrænses, bør der som oftest ske omvurdering og nedsættelse af SKATs ejendomsværdi. Anvendelsesbegrænsninger pålægges typisk ved ændringer af kommune- og lokalplaner, ændring af naturbeskyttelsesforhold eller konstatering af jordforurening.

Anvendelsesbegrænsninger

Ved fastsættelsen af ejendomsværdier skal anvendelsesbegrænsninger inddrages. Ved fastsættelsen af ejendomsværdien er det i praksis den tilladte benyttelse af ejendommen, der skal lægges til grund, og ikke den faktiske anvendelse af ejendommen. Ændres anven-delsesmulighederne, vil ejendommen skulle omvurderes. Typiske ændringer i anvendel-sesmulighederne udspringer af:

ændringer i kommune- eller lokalplan, herunder om bebyggelsesprocenter (byggeretter) og områdeklassificeringen for det område, hvor ejendommen er beliggende (erhvervs- kontra boligområder),
kortlægning af en ejendom som (muligt) jordforurenet,
natur- eller kulturfredning af ejendommen,
at ejendommen omfattes af beskyttelseslinjer, der har som formål at beskytte særlig bevaringsværdig natur, eller
tinglysning af deklarationer med anvendelsesbegrænsninger for ejendommen, f.eks. byggeforbud på en del af ejendommen som følge af nedlæggelsen af vand-, varme eller andre forsyningsledninger på ejendommen.

De miljøretlige forhold

Ovenstående anvendelsesbegrænsninger følger af miljø- og offentligretlige regler. En række love, bl.a. miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven, giver eksempelvis mulighed for påbud om igangsættelse af ofte omkostningstunge undersøgelses- og oprydningsarbejder på forurenede ejendomme.

En anden form for miljøretlig regulering med stor betydning for fastsættelsen af ejen-domsværdier, er de såkaldte beskyttelseslinjer, som fastsættes efter naturbeskyttelsesloven og museumsloven til at afgrænse områder i nærheden af særligt beskyttelsesværdige områder. Der er tale om strandbeskyttelseslinjer, sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbeskyttelseslinjer og særlige beskyttelseslinjer for kirker, diger og andre fortidsminder, som alle typisk indebærer, at der ikke må bebygges eller foretages ændringer af landskabet i en bestemt radius eller afstand fra linjen.

Fredninger vil stort set uden undtagelse udgøre en begrænsning af anvendelsesmulighederne for ejendomme omfattet af fredningen - i større eller mindre omfang, afhængigt af vilkårene i den enkelte fredning.

Pålægges anvendelsesbegrænsninger af nogen art, skal det sikres, at dette afspejler sig i ejendomsvurderingen. Som udgangspunkt bør dette ske automatisk, men erfaringen er, at SKAT ikke i alle tilfælde selv regulerer ejendomsværdierne.

Som ejer af en ejendom, der bliver omfattet af anvendelsesbegrænsninger på baggrund af miljø-, naturbeskyttelseshensyn eller fredning, bør man derfor aktivt sikre sig, at SKAT forholder sig til, at ejendommens vilkår er forandret.

Bech-Bruun kommentar

Bech-Bruun har stor ekspertise i både miljøretlige og skatteretlige forhold og vil kunne bistå med en vurdering af en anvendelsesbegrænsning. Bech-Bruun vil således kunne bistå med kontakten til SKAT i forbindelse med tilpasning af ejendomsværdier som følge af pålægning af anvendelsesbegrænsninger og med at vurdere en konkret anvendelsesbegrænsnings retlige grundlag og konsekvenser for ejendommens fremadrettede anvendelse.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Juridisk chefkonsulent med personaleledelse og faglig tyngde
Jurister til sikring af forbrugernes interesser på fjernvarmeområdet
Skarpe jurister til internationalt kontor
Advokatfuldmægtig inden for insolvens
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kommunalvalg: Hvordan er det nu med valgplakaterne?
Kommunalvalg: Hvordan er det nu med valgplakaterne?
15/10/2021
Offentlig ret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
18/08/2021
Retssager og voldgift, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Energi og forsyning
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
18/08/2021
Udbud, Konkurrenceret, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
13/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift, Offentlig ret
Nyt lovforslag skal fremme udbredelsen af ladestandere og dermed elbiler
Nyt lovforslag skal fremme udbredelsen af ladestandere og dermed elbiler
12/08/2021
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Øvrige
Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
25/06/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted