Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ansøgere om prækva­lifikation skal vedlægge både støtte­erklæring og ESPD

Horten
04/07/2018
Ansøgere om prækva­lifikation skal vedlægge både støtte­erklæring og ESPD
Horten logo
Klagenævnet for Udbud er i en ny kendelse af 20. juni 2018 kommet frem til, at ordregiver var berettiget til at kræve, at ansøgere om prækvalifikation, der støttede sig på en anden enheds økonomiske formåen, vedlagde deres ansøgning en ubetinget støtteerklæring som bevis herfor.
I april 2018 udbød DSB ved et udbud med forhandling efter forsyningsvirksomhedsdirektivet en kontrakt vedrørende etablering af internet i tog. Det fremgik af udbudsmaterialet, at ansøgere om prækvalifikation skulle opfylde en række mindstekrav til bl.a. økonomisk og finansiel formåen. Såfremt en ansøger støttede sig på en anden enheds økonomiske og finansielle formåen, skulle den enhed vedlægge en støtteerklæring som bevis herfor.

DSB havde i den forbindelse udarbejdet en skabelon til støtteerklæring til brug for ansøgningen om prækvalifikation, som DSB opfordrede ansøgerne til at anvende.

Icomera AB anvendte skabelonen, men havde i skabelonen tilføjet et afsnit, der indeholdt begrænsninger i forhold til de forudsatte forpligtelser i den hæftelse, som den støttende enhed havde påtaget sig.

På den baggrund afviste DSB Icomera AB's prækvalifikationsansøgning og begrundede afvisningen med, at Icomera AB ikke levede op til de økonomiske og finansielle mindstekrav.


Hovedreglen: Der kan alene stilles krav om ESPD


Af udbudslovens § 148 fremgår, at ordregiver skal kræve, at ansøger benytter ESPD'et som foreløbigt bevis for, at ansøger lever op til de stillede mindstekrav til egnethed. Hovedreglen er herefter, at der ikke kan anmodes om anden dokumentation end ESPD'et, jf. udbudslovens § 155, stk. 1.

Icomera AB havde indsendt et ESPD for både dem selv og den støttende enhed, og på den baggrund gjorde Icomera AB gældende, at DSB ikke lovligt kunne lægge vægt på mangler i støtteerklæringen, eftersom en støtteerklæring efter Icomera AB's opfattelse udgjorde "anden dokumentation" og derfor ikke måtte kræves i forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation.

Undtagelsen til ovennævnte regler findes i udbudslovens § 151, stk. 2, hvorefter ordregiver på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kan kræve, at ansøgeren eller tilbudsgiveren fremlægger dokumentation som nævnt i udbudslovens § 152.

Icomera AB gjorde hertil gældende, at Icomera AB ikke var omfattet af ordlyden af udbudslovens § 151, stk. 2, da Icomera AB hverken kunne betegnes som ansøger eller tilbudsgiver, men derimod kun som potentiel ansøger.


Støtteerklæring kunne alligevel kræves


På trods af hovedreglen i udbudslovens § 155, stk. 1, kom Klagenævnet for Udbud frem til, at DSB var berettiget til at kræve en støtteerklæring sammen med ESPD'et.

Klagenævnet for Udbud lagde vægt på, at udbuddet var en gentagelse af et tidligere annulleret udbud, hvorfor DSB havde et sagligt hensyn til at sikre, at proceduren, hvori der indgik en prækvalifikation, kunne gennemføres. DSB var derfor berettiget til at kræve, at ansøgerne fremlagde dokumentation for støtten.

Klagenævnet for Udbud lagde endvidere vægt på, at støtteerklæringen indgik i udbudsbetingelserne og nemt kunne afgives, eftersom der alene var tale om udfyldelse af en kortfattet skabelon. Det kunne derfor ikke anses for en unødig administrativ byrde at stille krav om en støtteerklæring.

Læs hele Klagenævnet for Udbuds kendelse her.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Artikler, der kunne være relevante for dig
EU-Domstolen har skabt yderligere klarhed om retstilstanden ved udbud af rammeaftaler
EU-Domstolen har skabt yderligere klarhed om retstilstanden ved udbud af rammeaftaler
05/07/2021
Udbud
Vejledning til outsourcingbekendtgørelsen udgivet – her er, hvad du skal vide
Vejledning til outsourcingbekendtgørelsen udgivet – her er, hvad du skal vide
30/06/2021
Udbud
Er orientering om risici det samme som forbehold?
Er orientering om risici det samme som forbehold?
23/06/2021
Udbud
EU-Domstolen afklarer betydningen af en rammeaftales anslåede værdi
EU-Domstolen afklarer betydningen af en rammeaftales anslåede værdi
18/06/2021
Udbud
EU-Domstolen ”stadfæster” pligten til at oplyse det maksimale indkøb under rammeaftaler
EU-Domstolen ”stadfæster” pligten til at oplyse det maksimale indkøb under rammeaftaler
18/06/2021
Udbud
Tilbudslister i offentlige kontrakter ‒ formalitet eller dealbreaker?
Tilbudslister i offentlige kontrakter ‒ formalitet eller dealbreaker?
10/06/2021
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted