Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ansøgere om prækva­lifikation skal vedlægge både støtte­erklæring og ESPD

Horten
04/07/2018
Ansøgere om prækva­lifikation skal vedlægge både støtte­erklæring og ESPD
Klagenævnet for Udbud er i en ny kendelse af 20. juni 2018 kommet frem til, at ordregiver var berettiget til at kræve, at ansøgere om prækvalifikation, der støttede sig på en anden enheds økonomiske formåen, vedlagde deres ansøgning en ubetinget støtteerklæring som bevis herfor.
I april 2018 udbød DSB ved et udbud med forhandling efter forsyningsvirksomhedsdirektivet en kontrakt vedrørende etablering af internet i tog. Det fremgik af udbudsmaterialet, at ansøgere om prækvalifikation skulle opfylde en række mindstekrav til bl.a. økonomisk og finansiel formåen. Såfremt en ansøger støttede sig på en anden enheds økonomiske og finansielle formåen, skulle den enhed vedlægge en støtteerklæring som bevis herfor.

DSB havde i den forbindelse udarbejdet en skabelon til støtteerklæring til brug for ansøgningen om prækvalifikation, som DSB opfordrede ansøgerne til at anvende.

Icomera AB anvendte skabelonen, men havde i skabelonen tilføjet et afsnit, der indeholdt begrænsninger i forhold til de forudsatte forpligtelser i den hæftelse, som den støttende enhed havde påtaget sig.

På den baggrund afviste DSB Icomera AB's prækvalifikationsansøgning og begrundede afvisningen med, at Icomera AB ikke levede op til de økonomiske og finansielle mindstekrav.


Hovedreglen: Der kan alene stilles krav om ESPD


Af udbudslovens § 148 fremgår, at ordregiver skal kræve, at ansøger benytter ESPD'et som foreløbigt bevis for, at ansøger lever op til de stillede mindstekrav til egnethed. Hovedreglen er herefter, at der ikke kan anmodes om anden dokumentation end ESPD'et, jf. udbudslovens § 155, stk. 1.

Icomera AB havde indsendt et ESPD for både dem selv og den støttende enhed, og på den baggrund gjorde Icomera AB gældende, at DSB ikke lovligt kunne lægge vægt på mangler i støtteerklæringen, eftersom en støtteerklæring efter Icomera AB's opfattelse udgjorde "anden dokumentation" og derfor ikke måtte kræves i forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation.

Undtagelsen til ovennævnte regler findes i udbudslovens § 151, stk. 2, hvorefter ordregiver på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kan kræve, at ansøgeren eller tilbudsgiveren fremlægger dokumentation som nævnt i udbudslovens § 152.

Icomera AB gjorde hertil gældende, at Icomera AB ikke var omfattet af ordlyden af udbudslovens § 151, stk. 2, da Icomera AB hverken kunne betegnes som ansøger eller tilbudsgiver, men derimod kun som potentiel ansøger.


Støtteerklæring kunne alligevel kræves


På trods af hovedreglen i udbudslovens § 155, stk. 1, kom Klagenævnet for Udbud frem til, at DSB var berettiget til at kræve en støtteerklæring sammen med ESPD'et.

Klagenævnet for Udbud lagde vægt på, at udbuddet var en gentagelse af et tidligere annulleret udbud, hvorfor DSB havde et sagligt hensyn til at sikre, at proceduren, hvori der indgik en prækvalifikation, kunne gennemføres. DSB var derfor berettiget til at kræve, at ansøgerne fremlagde dokumentation for støtten.

Klagenævnet for Udbud lagde endvidere vægt på, at støtteerklæringen indgik i udbudsbetingelserne og nemt kunne afgives, eftersom der alene var tale om udfyldelse af en kortfattet skabelon. Det kunne derfor ikke anses for en unødig administrativ byrde at stille krav om en støtteerklæring.

Læs hele Klagenævnet for Udbuds kendelse her.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
30/04/2024
Udbud
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
03/05/2024
Udbud
Tilbudsgiver får klippet pladerne
Tilbudsgiver får klippet pladerne
06/05/2024
Udbud
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
07/05/2024
Udbud
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
14/05/2024
Udbud
Når klagen ikke er helt på plads
Når klagen ikke er helt på plads
21/05/2024
Udbud, IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted