Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ansatte havde ret til betalt frokost

Horten
20/02/2017
165
Ansatte havde ret til betalt frokost
Horten logo

En voldgiftsret har afsagt kendelse i sagen om den mangeårige kutyme, som gav medarbejderne hos DR ret til en halv times betalt frokost. Voldgiftsretten fandt, at DR ikke kunne opsige retten til betalt frokost, uden at dette skete i forbindelse med opsigelse af overenskomsterne.


 

DR VILLE OPSIGE KUTYME OM BETALT FROKOST

Medarbejderne hos DR har i henhold til en mangeårig kutyme haft ret til betalt frokost i arbejdstiden mod at stå til rådighed for DR. Retten til betalt frokost fremgår ikke af parternes overenskomster, men er i stedet blevet indfortolket i overenskomstens arbejdstidsbestemmelse, som fastslår, at arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

I begyndelsen af 2015 meddelte DR de faglige organisationer, at de opsagde kutymen om betalt frokost til endelig bortfald i juni 2017, hvor overenskomsterne samtidig udløber. De faglige organisationer mente derimod, at det var en del af overenskomsten, og at kutymen derfor alene kunne opsiges i forbindelse med opsigelse af selve overenskomsten.


VOLDGIFTSRETTEN: BETALT FROKOST VAR EN DEL AF OVERENSKOMSTGRUNDLAGET


I Voldgiftsrettens begrundelse fremhæves det, at der ud fra arbejdstidsbestemmelsen i overenskomsterne, ikke kunne udledes en udtrykkelig tilkendegivelse af, hvorvidt den ugentlige arbejdstid på 37 timer omfattede en halv times frokostpause eller ej.

Voldgiftsretten fremhævede i sagen dog flere forhold, som skulle inddrages i den samlede vurdering.

Blandt andet lagde Voldgiftsretten vægt på, at det fremgik af DR's arbejdstidsregler fra 1964, at arbejdstid skulle forstås som "tiden mellem medarbejderen mødte ind på arbejde og indtil denne forlod arbejdet". Bestemmelsen var gældende indtil midten af 1990'erne og skulle ifølge Voldgiftsretten forstås således, at der i den samlede arbejdstid indgik en frokostpause. Ifølge Voldgiftsretten stemte dette også overens med det forhold, at medarbejdernes ret til betalt frokost har været et grundlæggende arbejdsvilkår i DR siden 1950'erne og formentlig siden DR's start i 1925.

Voldgiftsretten fastslog derfor, at der siden 1964 har været en fælles forståelse for, at arbejdstiden omfatter en frokostpause på en halv time, hvor medarbejderne dog skal være til rådighed for DR.

Da der under overenskomstforhandlinger i perioden fra 1964 og indtil nu ikke har været stillet spørgsmålstegn ved eksistensen eller retsgrundlaget for den betalte frokostpause, fandt Voldgiftsretten ikke, at der forelå forhold, som har medført en ændret betydning af arbejdstid end den som nævnt tilbage i 1964.

Voldgiftsretten fastslog derfor, at arbejdstidsbestemmelsen i overenskomsterne skal forstås således, at der i arbejdstiden er ret til en frokostpause på en halv time. Den betalte frokostpause udgør derfor en del af overenskomstgrundlaget mellem DR og organisationerne, og kan kun bringes til ophør sammen med overenskomsterne.


HORTEN BEMÆRKER


Selvom sagen alene angår DR's medarbejdere, er kendelsen interessant, da resultatet kan få betydning for medarbejdere i den offentlige sektor, som på samme måde har haft en fast kutyme for betalt frokostpause, men hvor det ikke fremgår direkte af selve overenskomsten. Grunden hertil er, at DR er en statslig virksomhed og derfor oprindeligt fulgte de centrale aftaler og overenskomster aftalt mellem Finansministeriet og de faglige organisationer. Indholdet af overenskomsterne indgået med DR er derfor sammenlignelige med overenskomsterne i staten.

De faglige organisationer vil formentlig hævde, at der med kendelsen er skabt større klarhed omkring arbejdsgiverens mulighed for at opsige en kutyme om betalt frokost uafhængig af den pågældende overenskomst.

Det skal imidlertid bemærkes, at den faglige voldgift lægger stor vægt på de ældre arbejdstidsregler, som fastsatte arbejdstiden indeholdende den betalte frokostpause. Kendelsens anvendelsesområde kan derfor trods lighed i overenskomsterne med andre offentlige overenskomster være begrænset. Det er derfor ikke givet, at en overenskomst, der indeholder en arbejdstidsbestemmelse svarende til den, som indført i DR's overenskomster, medfører, at en arbejdsgiver ikke har mulighed for at opsige en kutyme om betalt frokost med et passende varsel.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 30.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
24/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder fik godtgørelse for uberettiget opsigelse efter tilbud om deltid
Medarbejder fik godtgørelse for uberettiget opsigelse efter tilbud om deltid
16/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland
Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland
11/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Krav til whistleblowerordninger på statens område
Krav til whistleblowerordninger på statens område
10/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted